Vectatone

Perrigo


Antiviralt middel.

D06B B06 (Penciklovir)KREM 1%: 1 g inneh.: Penciklovir 10 mg, hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, renset vann. Fargestoff: Rødt og gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av munnsår (herpes labialis), forårsaket av herpes simplex-virus hos immunkompetente pasienter.

Dosering

Voksne, eldre og barn >12 år: Påføres med omtrent 2 timers intervall i våken tid av døgnet. Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter at symptomene oppstår, og fortsettes i 4 dager. Selv ved behandlingsstart senere i sykdomsforløpet (dvs. etter at papula eller vesicula er utviklet), vil preparatet gi effekt.
Barn <12 år: Ingen data.
Administrering: Kun til bruk på sår på lepper og rundt munnen. Påføres med en ren finger i en mengde tilpasset størrelsen på angrepet hudområde.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller famciklovir.

Forsiktighetsregler

Ikke anbefalt til bruk på slimhinner (f.eks. i øyne, munn, nese eller genitalier). Unngå spesielt påføring i eller i nærheten av øynene. Bør ikke gis til svært immunsupprimerte pasienter, da økt risiko for resistensutvikling ikke kan utelukkes. Disse skal ta kontakt med lege før behandling av enhver infeksjon. Inneholder cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Liten sannsynlighet for bivirkninger hos gravide eller ammende, da systemisk absorpsjon ved lokal bruk er minimal. Utskillelse i morsmelk er ukjent. Bruk bør unngås ved graviditet/amming, med mindre fordel oppveier risiko.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeLokale reaksjoner på påføringsstedet (inkl. hudsvie, hudsmerte, hypoestesi)
Hud
Ukjent frekvensAllergisk dermatitt (inkl. utslett, pruritus, blemmer og ødem)
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet, urticaria
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleLokale reaksjoner på påføringsstedet (inkl. hudsvie, hudsmerte, hypoestesi)
Ukjent frekvens
HudAllergisk dermatitt (inkl. utslett, pruritus, blemmer og ødem)
ImmunsystemetOverfølsomhet, urticaria

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Aktivitet mot herpes simplex-virus 1 og 2 og varicella zoster-virus. Påvirker virusinfiserte celler ved rask omdanning til trifosfat. Penciklovirtrifosfat er til stede i infiserte celler i >12 timer etter administrering og hemmer replikasjon av virus-DNA. I ikke-infiserte celler er konsentrasjonen av penciklovirtrifosfat ubetydelig. Penciklovir reduserer tiden for virusutskillelse, for smerte og for helbredelse med opptil 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vectatone, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%2 g
478415
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.06.2019