Vectatone

Perrigo

Antiviralt middel.

ATC-nr.: D06B B06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 1%: 1 g inneh.: Penciklovir 10 mg, hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, renset vann. Fargestoff: Rødt og gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av munnsår (herpes labialis), forårsaket av herpes simplex-virus hos immunkompetente pasienter.

Dosering

Voksne, eldre og barn >12 år: Påføres med omtrent 2 timers intervall i våken tid av døgnet. Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter at symptomene oppstår, og fortsettes i 4 dager. Selv ved behandlingsstart senere i sykdomsforløpet (dvs. etter at papula eller vesicula er utviklet), vil preparatet gi effekt.
Barn <12 år: Ingen data.
Administrering: Kun til bruk på sår på lepper og rundt munnen. Påføres med en ren finger i en mengde tilpasset størrelsen på angrepet hudområde.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller famciklovir.

Forsiktighetsregler

Ikke anbefalt til bruk på slimhinner (f.eks. i øyne, munn, nese eller genitalier). Unngå spesielt påføring i eller i nærheten av øynene. Bør ikke gis til svært immunsupprimerte pasienter, da økt risiko for resistensutvikling ikke kan utelukkes. Disse skal ta kontakt med lege før behandling av enhver infeksjon. Inneholder cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Liten sannsynlighet for bivirkninger hos gravide eller ammende, da systemisk absorpsjon ved lokal bruk er minimal. Utskillelse i morsmelk er ukjent. Bruk bør unngås ved graviditet/amming, med mindre fordel oppveier risiko.
Penciklovir

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeLokale reaksjoner på påføringsstedet (inkl. hudsvie, hudsmerte, hypoestesi)
Hud
Ukjent frekvensAllergisk dermatitt (inkl. utslett, pruritus, blemmer og ødem)
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet, urticaria
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleLokale reaksjoner på påføringsstedet (inkl. hudsvie, hudsmerte, hypoestesi)
Ukjent frekvens
HudAllergisk dermatitt (inkl. utslett, pruritus, blemmer og ødem)
ImmunsystemetOverfølsomhet, urticaria

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: D06B B06

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Aktivitet mot herpes simplex-virus 1 og 2 og varicella zoster-virus. Påvirker virusinfiserte celler ved rask omdanning til trifosfat. Penciklovirtrifosfat er til stede i infiserte celler i >12 timer etter administrering og hemmer replikasjon av virus-DNA. I ikke-infiserte celler er konsentrasjonen av penciklovirtrifosfat ubetydelig. Penciklovir reduserer tiden for virusutskillelse, for smerte og for helbredelse med opptil 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 22.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.06.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vectatone, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%2 g
478415
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.