Oppdatert fra Legemiddelverket: 24.01.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.01.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram. Informer pasienter om at de kan få utlevert utenlandske pakninger med digoksin eller pakninger fra Orifarm eller 2care4. Pasientene må inn til serumkontroll 1 uke etter bytte av digoksinpreparat. Vær oppmerksom på bytte mellom ulike digoksinpreparater slik at det ikke blir brukt dobbel dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 23.01.2019


Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.


Varselet gjelder følgende preparater: Jardiance «Boehringer Ingelheim», Xigduo «AstraZeneca», Glyxambi «Boehringer Ingelheim», Steglatro «MSD», Qtern «AstraZeneca», Forxiga «2care4», Forxiga «AstraZeneca», Steglujan «MSD», Xigduo «Farmagon», Synjardy «Boehringer Ingelheim», Segluromet «MSD», Xigduo «2care4»

Risiko for betennelse i bukspyttkjertelen og strengere prevensjonsråd ved bruk av karbimazol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.01.2019


Det er meldt om akutt pankreatitt ved bruk av karbimazol. Ved akutt pankreatitt bør behandlingen umiddelbart seponeres, og reeksponering kan igjen føre til akutt pankreatitt. Karbimazol bør ikke brukes under svangerskap grunnet økt risiko for medfødte misdannelser.


Varselet gjelder følgende preparater: Neo-Mercazole «Amdipharm»

Risiko for nekrose ved behandling med deoksykolsyre (Belkyra)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.01.2019


Det er meldt tilfeller om nekrose, inkludert arteriell nekrose på injeksjonsstedet hos pasienter som er behandlet med deoksyolsyre. Feil injeksjonsteknikk øker risikoen for nekrose i huden. Pasienter som har fått sårdannelse eller nekrose på injeksjonsstedet skal ikke få flere injeksjoner med Belkyra


Varselet gjelder følgende preparater: Belkyra «Allergan»

Mangel på Colchicine Actavis Orifarm 500 mikrogram tabletter, 100 stk

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.12.2018


Det er for tiden mangel på Colchicine Actavis Orifarm 500 mikrogram tabletter, 100 stk. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Colchicine Actavis «Orifarm»

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2018


Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Tamoxifen «Mylan»

Mangel på Strattera 4 mg/ml mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.12.2018


Det er mangel på Strattera 4mg/ml mikstur. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atomoksetin til 28.02.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Strattera «Lilly»

Mangel på Nimotop 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.11.2018


Det er mangel på Nimotop 30 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med nimodipine til 31.07.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Nimotop «Bayer AB»

Mangel på Alvesco

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.11.2018


Det er for tiden mangel på Alvesco. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Alvesco «AstraZeneca»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Nye restriksjoner for bruk av valproat hos fertile kvinner - graviditetsforebyggende program innført

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.11.2018


Valproat skal kun forskrives til fertile kvinner dersom de følger et graviditetsforebyggende program (se mer informasjon i lenke) og bruker sikker prevensjon. De nye restriksjonene gjelder både nye og nåværende brukere av valproat.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol til 01.03.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Bristol-Myers Squibb»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol til 01.02.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.09.2018


Orale retinoider er svært teratogene og skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Opplæringsmateriell med sjekkliste ved forskrivning finnes hos Felleskatalogen for hvert produkt. Også retinoider til lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og kvinner som planlegger å bli gravide. Ved bruk av orale retinoider er det risiko for psykiske reaksjoner, som depresjon, angst og humørforandringer.


Varselet gjelder følgende preparater: Toctino «Stiefel», Zalna «Meda», Neotigason «2care4», Epiduo 0,3%/2,5% «Galderma», Targretin «Eisai», Neotigason «Actavis», Epiduo 0,1%/2,5% «Galderma», Epiduo «2care4», Acitretin Orifarm «Orifarm Generics», Differin «Galderma», Isotretinoin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2018


Det er mangel på Apresolin 25 mg tablett, drasjert. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid til 30.11.2018.Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Apresolin «Amdipharm»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 30.11.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»