Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 06.08.2021, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Kontraindikasjon mot kapillært lekkasjesyndrom

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 19.07.2021

Det er rapportert i svært sjeldne tilfeller om kapillært lekkasjesyndrom etter vaksinasjon med COVID-19 Vaccine Janssen. Helsepersonell bør være oppmerksom på symptomer på kapillærlekkasjesyndrom og risikoen for gjentakelse hos personer som tidligere har fått denne diagnosen.

Lenke til SLV

COVID-19 Vaccine Janssen «Janssen»

Risiko for perikarditt og myokarditt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 19.07.2021

Myokarditt og perikarditt er rapportert etter vaksinasjon med Covid-19 mRNA-vaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna). Helsepersonell bør være oppmerksom på tegn og symptomer på myokarditt og perikarditt. og bør råde vaksinerte personer til å søke øyeblikkelig legehjelp dersom de opplever brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls.

Lenke til SLV

Spikevax «Moderna», Comirnaty «BioNTech, Pfizer»

Tilbakekalling av Champix etter funn av urenheter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.07.2021

Batcher av Champix blir tilbakekalt etter funn av N-nitroso-vareniklin-urenheter som var over Pfizers grense for akseptabelt daglig inntak

Lenke til SLV

Champix «Pfizer»

Mangel på Lyrica

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.07.2021

Det er mangel på Lyrica 75 mg kapsler, 100 stk. Pasienter som bruker Lyrica 75 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lyrica «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Neo-Mercazole

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.07.2021

Det er mangel på Neo-Mercazole 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Neo-Mercazole bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med karbimazol, som er virkestoffet i Neo-Mercazole. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Neo-Mercazole «Amdipharm»

Risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved bruk av ? Xeljanz (tofacitinib)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 06.07.2021

Kliniske studier viser økt risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft (unntatt non-melanom hudkreft) ved bruk av ? Xeljanz sammenlignet med behandling med TNF-alfa-hemmere. Pasienter over 65 år som røyker/tidligere røyket, eller har risikofaktorer for hjerte- og karsykdom eller kreft skal ikke bruke tofacitinib dersom annen egnet behandling er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Xeljanz «Pfizer»

Eliquis Forskriverveilederen er oppdatert

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.07.2021

Eliquis Forskriverveilederen er oppdatert i juni 2021 med følgende informasjon: Vedrørende pasienter med aktiv kreft: Pasienter med aktiv kreft kan ha større risiko for både venøs tromboembolisme og blødninger. Når apiksaban vurderes til behandling av DVT eller LE (VTEt) hos kreftpasienter, skal nytte-risiko nøye vurderes.

Lenke til SLV

Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»

Solu-Cortef 100 mg med benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.07.2021

Denne pakningen er med benzylalkohol. For Solu-Cortef 100 mg uten bezylakohol må du velge en annen pakning I perioden juli 2021- januar 2022 vil det være tilgjengelig både med og uten benzylalkohol.

Solu-Cortef «Pfizer»

Solu-Cortef 100 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.07.2021

Denne pakningen er uten benzylalkohol. I perioden juli 2021- januar 2022 vil det være tilgjengelig både med og uten benzylalkohol.

Solu-Cortef «Pfizer»

Mangel på Aduvanz 30 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.06.2021

Det er mangel på Aduvanz kapsler. Dersom Aduvanz 30 mg tabletter ikke lar seg skaffe kan det alternativt brukes Elvanse 30 mg kapsler. Pasienter som bruker Aduvanz bør få informasjon om at de alternativt kan Elvanse 30 mg kapsler.

Lenke til SLV

Aduvanz «Shire»

Mangel på Lomudal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.06.2021

Det er mangel på Lomudal 20 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Lomudal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med natriumkromoglikat, som er virkestoffet i Lomudal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lomudal «sanofi-aventis»

Oppdaterte anbefalinger for å forebygge tumorlysesyndrom hos pasienter som behandles med venetoklaks

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 11.06.2021

Preparatomtalen er revidert for å gjenspeile de oppdaterte anbefalingene og understreke viktigheten av streng overholdelse av tiltak mot tumorlysesyndrom for alle KLL-pasienter, uavhengig av tumormasse og andre kjente risikofaktorer for tumorlysesyndrom.

Lenke til SLV

Venclyxto «AbbVie»

Mangel på Lederspan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.06.2021

Det er mangel på Lederspan 20 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Lederspan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med triamcinolon, som er virkestoffet i Lederspan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lederspan «Meda»

Mangel på Fostimon Set 75 UI injeksjon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.06.2021

Det er mangel på Fostimon Set 75 UI pulver og væske til injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Fostimon Set 75 UI bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med urofollitropin, som er virkestoffet i Fostimon Set 75 UI. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Fostimon Set «IBSA»

Oppdatert opplæringsmateriell for Valproat (Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.05.2021

Det har kommet oppdatert veileder for medisinsk fagpersonell og pasientveiledning. Det er blant annet lagt til at eksponering or Valproate i mors liv kan føre til ensidig eller tosidig hørselshemming eller døvhet, som kan være irreversibel.

Lenke til SLV

Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin»

Mangel på Elidel krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.05.2021

Det er mangel på Elidel 10mg/g krem. Pasienter som bruker Elidel krem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pimecrolimus, som er virkestoffet i Elidel krem.

Lenke til SLV

Elidel «Meda»

Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.04.2021

Det er mangel på Progynova 1 mg tabletter. Pasienter som bruker Progynova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Progynova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Progynova «Bayer AB»

Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.04.2021

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Pasienter som bruker Champix startpakning bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med vareniklin, som er virkestoffet i Champix Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Champix «Pfizer»

Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.03.2021

Det er mangel på Progynova 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Progynova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol som er virkestoffet i Progynova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Progynova «Bayer AB»

Mangel på Lyrica kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.03.2021

Det er mangel på Lyrica 25 mg kapsler. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lyrica «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Lyrica mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.03.2021

Det er mangel på Lyrica 20 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lyrica «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Arthrotec tabletter med modifisert frisetting

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.03.2021

Det er mangel på Arthrotec 50/0,2 mg tabletter med modifisert frisetting, 20 stk og 100 stk. Pasienter som bruker Arthrotec bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diklofenak/misoprostol som er virkestoffet i Arthrotec. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Arthrotec «Pfizer»

Nytt opplæringsmateriell for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.03.2021

Pradaxa har fått ny forskrivningsveiledning for pediatrisk indikasjon

Lenke til SLV

Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Diprotit øredråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Det er mangel på Diprotit 0,05% øredråper. Pasienter som bruker Diprotit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Diprotit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Diprotit «Evolan Pharma»

Mangel på Colrefuz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.01.2021

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Colrefuz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolkisin, som er virkestoffet i Colrefuz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml og Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain, som er virkestoffet i Marcain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Marcain-Adrenalin «Aspen»

Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.01.2021

Det er mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Liothyronin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med liotyronin eller Thybon tabletter på apoteket. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Liothyronin «Takeda»

Mangel på Digoxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.01.2021

Det er mangel på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda". Dersom Digoxin 250 mikrogram tablette rikke kan skaffe kan det alternativt brukes Lanoxin 250 mikrogram tabletter. Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.

Lenke til SLV

Digoxin Takeda «Takeda»

Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2020

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Pasienter som bruker Qlaira bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket med samme kombinasjon av østradiol og dienogest, som er virkestoffene i Qlaira. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Pranolol tabletter fases ut

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2020

Det er mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter. 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig. Pasienter som bruker Pranolol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med propranolol, som er virkestoffet i Pranolol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Pranolol «Actavis»

Risiko for medisineringsfeil av arsentrioksid på grunn av ny konsentrasjon på pakningen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2020

De gamle pakningene med Trisenox 1mg/ml glassampuller blir erstattet med 2mg/ml hetteglass til engangsbruk. Helsepersonell oppfordres til å kontrollere pakningen nøye før administrering.

Lenke til SLV

Trisenox «Teva»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Recordati»

Mangel på Dalacin vagitorier

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.08.2020

Det er mangel på Dalacin 100 mg vagitorier. Pasienter som bruker Dalacin vagitorier bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin som er virkestoffet i Dalacin vagitorier. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Dalacin «Pfizer»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2022. Du bør informere pasientene om dette.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Upjohn EESV, Pfizer»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»