Oppdatert fra Legemiddelverket: 21.10.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Sildenafil skal ikke brukes til behandling av intrauterin veksthemming

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.10.2018


Det er sett økt forekomst av alvorlige bivirkninger hos nyfødte til gravide som fikk sildenafil til behandling av intrauterin veksthemming.


Varselet gjelder følgende preparater: Sildenafil «Actavis», Viagra «Orifarm», Viagra «Pfizer», Revatio «Pfizer», Viagra «Farmagon», Orisild «Orion», Granpidam «Accord Healthcare»

Tilbakekalling av enkelte batcher med Ozurdex implantat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 11.10.2018


Ved en rutinemessig kontroll av øyeimplantatet Ozurdex (deksametason) er det observert en silikonpartikkel på ca. 0,3 millimeter på produktet. Ved injeksjon av Ozurdex kan silikonpartikkelen komme inn i øyet. Inntil nye batcher blir tilgjengelige anbefaler vi at leger kun bruker Ozurdex når annen behandling ikke er egnet. Dersom Ozurdex brukes - vær oppmerksom på mulige bivirkninger som tåkesyn som følge av partikkelen, intraokulær inflammasjon og hornhinnebivirkninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Ozurdex «Allergan»

Rivaroksaban skal ikke brukes etter transkateter aortaventilimplantasjon (TAVI)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 04.10.2018


Det er sett økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI)


Varselet gjelder følgende preparater: Xarelto «Bayer AG»

Mangel på Akynzeo

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2018


Det er for tiden mangel på Akynzeo. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Akynzeo «Helsinn Birex Pharmaceuticals»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018


Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid «Actavis»

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.09.2018


Orale retinoider er svært teratogene og skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Opplæringsmateriell med sjekkliste ved forskrivning finnes hos Felleskatalogen for hvert produkt. Også retinoider til lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og kvinner som planlegger å bli gravide. Ved bruk av orale retinoider er det risiko for psykiske reaksjoner, som depresjon, angst og humørforandringer.


Varselet gjelder følgende preparater: Toctino «Stiefel», Zalna «Meda», Neotigason «2care4», Epiduo 0,3%/2,5% «Galderma», Targretin «Eisai», Neotigason «Actavis», Epiduo 0,1%/2,5% «Galderma», Epiduo «2care4», Acitretin Orifarm «Orifarm Generics», Differin «Galderma», Isotretinoin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Sinemet tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.08.2018


Det er mangel på Sinemet tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med levodopa/karbidopa tabletter på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinemet «Orifarm», Sinemet «MSD»

HES-produkter vil bli underlagt begrenset tilgang

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 10.08.2018


HES-produkter blir fremover underlagt et program for kontrollert tilgang.


Varselet gjelder følgende preparater: Tetraspan «Braun», Venofundin «Braun», Voluven «Fresenius Kabi»

Risiko for kommuniserende hydrocefalus etter behandling med Spinraza

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.08.2018


Det er meldt fem tilfeller av kommuniserende hydrocefalus etter behandling med Spinraza. Pasienter/omsorgspersoner skal derfor informeres om å oppsøke lege ved tegn og symptomer på hydrocefalus etter behandling med Spinraza.


Varselet gjelder følgende preparater: Spinraza «Biogen»

Nye begrensninger i bruk, ny kontraindikasjon og krav til oppfølging under behandlingen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.08.2018


Bruken av Esmya er innskrenket på grunn av risiko for alvorlig leverskade. Esmya skal kun brukes intermitterende hos pasienter som ikke kan opereres, eller som én preoperativ kur hos operable pasienter. Pasientene må følges nøye opp med leverfunksjonsprøver før, under og etter behandlingen. Esmya er kontraindisert ved underliggende leversykdom. Hvis pasienten får tegn eller symptomer på leversykdom skal pasienten informeres om å avslutte behandlingen og kontakte lege umiddelbart.


Varselet gjelder følgende preparater: Esmya «Gedeon Richter»

Begrensning i bruken av Keytruda ved behandling av blærekreft

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.07.2018


Keytruda må nå bare brukes i førstelinjebehandling av pasienter med blærekreft dersom tumor uttrykker PD-L1 med CPS på 10 eller mer


Varselet gjelder følgende preparater: Keytruda «MSD»

Begrensning i bruken av Tecentriq ved behandling av blærekreft

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.07.2018


Tecentriq må nå bare brukes i førstelinjebehandling av pasienter med blærekreft dersom tumor uttrykker PD-L1 på 5 % eller mer


Varselet gjelder følgende preparater: Tecentriq «Roche»

Mangel på legemidler med virkestoffet valsartan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på enkelte legemidler som inneholder valsartan. Årsaken er funn av forurensning fra produksjonen i tabletter fra Actavis og Sandoz, og salget av disse er stoppet på apotek. Det er vurdert trygt at pasientene fortsetter å ta tabletter de allerede har frem til ny pakning skal hentes på apoteket. Legemiddelverket har åpnet opp for salg av utenlandske pakninger på apotek. Det kan også være behov for overgang til andre angiotensin II-antagonister. Informer pasientene om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket og at det kan være nødvendig å bytte legemiddel dersom det er tomt for valsartan. Følg rådene legemiddelverket har publisert på legemiddelverket.no.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis», Diovan Comp «Novartis», Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Valsartan Sandoz «Sandoz», Diovan Comp «Farmagon», Diovan Comp «Orifarm», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Corixil «Farmagon», Cotareg «Orifarm», Diovan «Farmagon», Valsartan «Actavis»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml og 2 mg/ml. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med salbutamol inhalasjonsvæske på apoteket. Du må forsikre at pasientene får riktig dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Mangel på Diural dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Diural dråper. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med furosemid mikstur på apoteket. Du må forsikre at pasientene får riktig dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Diural «Actavis»

Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2018


Det er mangel på Apresolin 25 mg tablett, drasjert. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid til 30.11.2018.Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Apresolin «Amdipharm»

Mangel på Adalat Oros 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.07.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 30 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Carduran CR 4 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Adalat Oros 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 20 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om dosen kan økes til 30 mg eller om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut terazosin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land frem til 01.11.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Nye begrensninger for bruk av Xofigo

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.03.2018


På grunn av økt risiko for benbrudd og dødsfall skal Xofigo ikke brukes i kombinasjon med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Indikasjonen for Xofigo er i tillegg innskrenket.


Varselet gjelder følgende preparater: Xofigo «Bayer AG»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 30.11.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.