Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.05.2022, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Procren Depot

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2022

Råd til leger Pasienter som bruker Procren Depot injeksjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med leuprorelinacetat på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Procren Depot

Procren Depot «AbbVie»

Mangel på Kull mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2022

Det er mangel på Kull mikstur, suspensjon. Pasienter som bruker Kull mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med aktivt kull, som er virkestoffet i Kull mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Kull mikstur

Kull Abigo «Circius Pharma»

Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2022

Det er mangel på Ixiaro injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Ixiaro bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med inktivert japansk encefalitt virus, som er virkestoffet i Ixiaro. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

IXIARO «Valneva»

Mangel på Augmentin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.05.2022

Det er mangel på Augmentin 400 mg/5 ml / 57 mg/5 ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Augmentin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat, som er virkestoffet i Augmentin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Augmentin pulver til mikstur

Augmentin «GlaxoSmithKline»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.05.2022

Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Pasienter som bruker Normorix Mite bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid, som er virkestoffene i Normorix Mite. Utenlanske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Normorix Mite tabletter

Normorix mite «Orifarm Healthcare»

Mangel på Ondansetron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.04.2022

Det er mangel på Ondansetron 4 mg smeltetablett. Pasienter som bruker Ondansetron bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ondansetron, som er virkestoffet i Ondansetron. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Ondansetron

Ondansetron Bluefish «Bluefish»

Oppdatert forskrivningsveiledning for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.04.2022

Forskrivningsveiledningen for Pradaxa er oppdatert med: - informasjon om forebygging av blødninger - forebygging av medisineringsfeil for Pradaxa mikstur - oppdatert doseringsveiledning for pediatriske pasienter Det er også utarbeidet en opplæringsvideo for Pradaxa mikstur.

Klikk her for oppdatert forskrivningsveiledning

Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Carexarit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.03.2022

Det er mangel på Carexarit 25 µg tabletter. Pasienter som bruker Carexarit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klonidin, som er virkestoffet i Carexarit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Carexarit «2care4 Generics»

Spedbarn eksponert for infliksimab under svangerskap eller amming bør ikke gis levende vaksiner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 07.03.2022

Det er påvist infliksimab hos spedbarn som har vært eksponert for infliksimab enten under svangerskap eller som ammes. Det er ikke anbefalt å administrere levende vaksiner til spedbarn eksponert under svangerskapet de første 12 måneder etter fødsel, eller hos barn som ammes.

Les mer hos Legemiddelverket

Inflectra «Pfizer», Zessly «Sandoz», Flixabi «Samsung Bioepis», Remsima «Celltrion», Remicade «Janssen Biologics»

Anagrelid: Risiko for trombose ved brå seponering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.02.2022

Brå seponering av anagrelid bør unngås på grunn av risiko for en plutselig økning i antall blodplater, som kan føre til livstruende trombotiske komplikasjoner. Ved opphold eller seponering bør antall blodplater overvåkes hyppig.

Les mer her

Anagrelide Sandoz «Sandoz», Anagrelide AOP «AOP Orphan», Anagrelide Bluefish «Bluefish», Xagrid «Takeda»

Mangel på Zofran mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.02.2022

Det er mangel på Zofran 0,8 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Zofran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ondansetron, som er virkestoffet i Zofran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Zofran mikstur

Zofran «Novartis», Zofran «2care4»

Mangel på Zonat

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.02.2022

Det er mangel på Zonat 12,5 mg og 25 mg. Pasienter som bruker Zonat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksylamin], som er virkestoffet i Zonat. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Zonat

Zonat «Karo Pharma»

Mangel på Abboticin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2022

Det er mangel på Abboticin 250 mg tabletter. Pasienter som bruker Abboticin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med erytromycin, som er virkestoffet i Abboticin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Abboticin

Abboticin «Amdipharm»

Mangel på Tobrex

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.01.2022

Det er mangel på Tobrex 3 mg/ml depotøyedråper. Pasienter som bruker Tobrex bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tobramycin som er virkestoffet i Tobrex. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Tobrex

Tobrex Depot «Novartis»

Mangel på Skinoren krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.01.2022

Det er mangel på Skinoren 20% krem. Pasienter som bruker Skinoren bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azelainsyre, som er virkestoffet i Skinoren. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Skinoren krem

Skinoren «LEO»

Mangel på Alimemazin dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.01.2022

Det er mangel på Alimemazin 40 mg/ml dråper. Pasienter som bruker Alimemazin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alimemazin, som er virkestoffet i Alimemazin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Alimemazin dråper

Alimemazin Evolan «Evolan Pharma»

Mangel på Lisinopril/Hydroklortiazid 20 mg/12,5 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2022

Det er mangel på Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med lisinopril og hydroklortiazid, som er virkestoffet i Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Lisinopril/Hydroklortiazid 20 mg/12,5 mg

Lisinopril/Hydroklortiazid «Actavis»

Mangel på Synalar med chinoform krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.01.2022

Det er mangel på Synalar med chinoform krem. Pasienter som bruker Synalar med chinoform bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fluocinolon og kliokinol, som er virkestoffet i Synalar med chinoform. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Synalar med chinoform krem

Synalar med Chinoform «Bioglan»

Mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.12.2021

Det er mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Carbamazepine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med karbamazepin, som er virkestoffet i Carbamazepine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpille

Carbamazepine Essential Pharma «Essential Pharma»

Mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2021

Det er mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Prednisolon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter

Prednisolon Alternova «Alternova»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.11.2021

Det er mangel på Questran Loc. Pasienter som bruker Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med [virkestoff], som er virkestoffet i kolestyramin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Questran og Questran Loc

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Prednisolon 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2021

Det er mangel på Prednisolon Alternova 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Prednisolon Alternova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon Alternova.

Mangel på Prednisolon 5 mg tabletter

Prednisolon Alternova «Alternova»

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2021

Det er meldt mangel på Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk og 30 stk. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin. Se nyhetssak for detaljer. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Apocillin «Actavis»

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 23.11.2021

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb grunnet flere rapporter om klinisk resistens. Før ivermektin skrives ut skal pasienten ha prøvd permetrin og/eller benzylbenzoat. Forsikre deg om at pasienten og alle nærkontakter har brukt de topikale legemidlene riktig, på hele kroppen og i 2 runder med 1 uke mellom påføringene, og at rådene om sanerende tiltak med skift og vask av klær og sengetøy mm er fulgt nøye. Ved behandlingssvikt bør man bytte topikal behandling. Ivermektin har dårlig effekt mot skabb-egg og må derfor gis 2 ganger med 7 dager imellom dosene, evt sammen med permetrin eller benzylbenzoat. Alle sanerende tiltak må gjennomføres.

Lenke til www.fhi.no

Ivermectin Medical Valley «Medical Valley», Scatol «2care4 Generics»

Mangel på Prednisolon 20 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2021

Det er mangel på Prednisolon Alternova 20 mg tabletter. Pasienter som bruker Prednisolon Alternova 20 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon Alternova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Mangel på Prednisolon 20 mg tabletter

Prednisolon Alternova «Alternova»

Det er mangel på Rhinox nesedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2021

Det er mangel på Rhinox 0,1 mg/ml nesedråper. Pasienter som bruker Rhinox bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksymetazolin, som er virkestoffet i Rhinox. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Rhinox «Orifarm Healthcare»

Mangel på Tramagetic Retard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.10.2021

Det er mangel på Tramagetic Retard 75 mg depottabletter. Pasienter som bruker Tramagetic Retard bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol, som er virkestoffet i Tramagetic Retard. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Tramagetic OD, Tramagetic Retard «Mundipharma»

Solu-Cortef 250 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.10.2021

Denne pakningen er uten benzylalkohol.

Solu-Cortef «Pfizer»

Mangel på Bonviva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.09.2021

Det er mangel på Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ibandronat, som er virkestoffet i Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Bonviva «Orifarm»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.09.2021

Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Det er ikke muligå skagge utenlandske pakninger. Annen behandling bør vurderes.

Mangel på Egazil depottabletter

Egazil «Evolan Pharma»

Mangel på Vivotif tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2021

Det er mangel på Vivotif tabletter. Pasienter som bruker Vivotif bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi, som er virkestoffet i Vivotif. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Vivotif tabletter

Vivotif «Emergent»

Solu-Cortef 100 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.07.2021

Denne pakningen er uten benzylalkohol.

Solu-Cortef «Pfizer»

Mangel på Elidel krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.05.2021

Det er mangel på Elidel 10 mg/g krem. Pasienter som bruker Elidel bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pimecrolimus, som er virkestoffet i Elidel. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Elidel

Elidel «Viatris»

Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.04.2021

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Det er for tiden ikke mulig å skaffe utenlandske pakninger. Inntil videre er det ikke mulig å forskrive Champix tabletter.

Champix «Pfizer»

Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Det er mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml samt Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain, som er virkestoffet i Marcain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Marcain-Adrenalin

Marcain-Adrenalin «Aspen»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2022. Du bør informere pasientene om dette.

Les mer her

Detrusitol SR «Upjohn EESV, Pfizer»