Oppdatert fra Legemiddelverket: 17.06.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Ozurdex implantat - nye feilfrie varer tilgjengelige

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.05.2019


Feil med enkelte batcher av øyeimplantatet Ozurdex (deksametason) er rettet. Feilen medførte fare for at en silikonpartikkel på 0,3 mm kunne komme inn i øyet. Ozurdex kan nå forskrives til pasienter etter behov, som følge av at nytt produkt er tilgjengelig uten risiko for feil.


Varselet gjelder følgende preparater: Ozurdex «Allergan»

Tofacitinib i høy dose (10 mg x 2) skal ikke brukes hos pasienter med risiko for lungeemboli

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.05.2019


Bruk av tofacitinib (Xeljanz) i høy dose (10 mg to ganger daglig) ga økt risiko for lungeemboli og økt dødelighet i en klinisk studie.Tofacitinib 10 mg x2 skal ikke gis til pasienter som bruker kombinasjons-p-piller eller hormontilskudd, har hjertesvikt, tidligere har hatt venøs tromboembolisme (VTE), enten dyp venetrombose eller lungeemboli, har arvelig tendens til blodpropp, har kreft eller skal gjennomgå større kirurgiske inngrep.


Varselet gjelder følgende preparater: Xeljanz «Pfizer»

Viktig oppdatering av preparatomtalen til Tyverb

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 20.05.2019


Indikasjonen for Tyverb er endret da det ikke lenger er grunnlag for å hevde at Tyverb er mer effektivt enn trastuzumab.


Varselet gjelder følgende preparater: Tyverb «Novartis»

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 20.05.2019


Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.


Varselet gjelder følgende preparater: Pradaxa «Boehringer Ingelheim», Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer», Xarelto «Bayer AG», Lixiana «Daiichi Sankyo»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mulig økt risiko for misdannelser hos fosteret ved bruk av Modiodal under graviditet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 14.05.2019


Data viser en mulig årsakssammenheng mellom bruk av modafinil under graviditet og økt risiko for medfødte misdannelser. Modafinil bør derfor ikke forskrives til gravide kvinner.


Varselet gjelder følgende preparater: Modiodal «Teva», Modiodal «Orifarm», Modiodal «2care4»

Lartruvo trekkes fra markedet på grunn av manglende terapeutisk effekt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 10.05.2019


Bruk av Lartruvo (olaparatumab) i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom gir ikke økt overlevelse sammenlignet med standardbehandling med doksorubicin. EMA anbefaler at Lartruvo trekkes fra markedet.


Varselet gjelder følgende preparater: Lartruvo «Lilly»

Begrensninger i bruk av alemtuzumab (Lemtrada) på grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.04.2019


Behandling av nye pasienter skal kun settes i gang hos: - Voksne pasienter med høyaktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) som til tross for fullstendig og adekvat behandling med minst to andre sykdomsmodifiserende behandlinger ikke har hatt tilstrekkelig effekt. - Voksne pasienter med svært aktiv RRMS der annen sykdomsmodifiserende behandling er kontraindisert eller uegnet.


Varselet gjelder følgende preparater: Lemtrada «Genzyme»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.04.2019


Kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for alvorlige og langvarige bivirkninger og skal kun forskrives etter grundig gjennomgang av nytte-/risikoforholdet for pasienten. Behandlingen må stoppes ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.


Varselet gjelder følgende preparater: Ciprofloxacin Amneal «Amneal Pharma», Tarivid «sanofi-aventis», Ciprofloxacin «Actavis», Ciprofloxacin «Villerton», Quinsair «Chiesi Farmaceutici»

Behandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet gir økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.03.2019


HIV-legemidlene elvitegravir og kobicistat bør ikke kombineres under graviditet, på grunn av risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn.


Varselet gjelder følgende preparater: Stribild «Gilead», Genvoya «Gilead»

Økt risiko for alvorlige psykiske reaksjoner ved behandling med Benlysta (belimumab)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.03.2019


Det er sett økt risiko for alvorlig psykiske reaksjoner som depresjon, selvmordstanker og sucidale handlinger inkludert selvmord i en klinisk studie med Benlysta. Vurder risiko for psykiske reaksjoner i lys av pasientens sykehistorie før behandling og følg opp pasienten under behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Benlysta «GlaxoSmithKline»

Mangel på Paralgin Forte

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.03.2019


Det er mangel på Paralgin Forte 400mg/30mg,100 stk enpac. De andre pakningsstørrelsene er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma»

Mangel på Remeron-S 30 mg smeltetabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2019


Pasienter som bruker Remeron 30 mg smeltetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket


Varselet gjelder følgende preparater: Remeron, Remeron-S «MSD»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Det er ikke meldt mangel på Levomepromazine 25 mg. Det er delestrek på denne. Pasienter som bruker Nozinan tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid på apoteket, som er det samme som Nozinan. Alternativ behandling bør vurderes.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Meda»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.07.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Cefalotin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.11.2018


Det er mangel på Cefalotin Villerton 1 g og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Et markedsført alternativ er Cefazolin MIP 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.


Varselet gjelder følgende preparater: Cefalotin «Villerton»

Mangel på Alvesco

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.11.2018


Det er for tiden mangel på Alvesco. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Alvesco «AstraZeneca»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol fra EU/EØS. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol fra EU/EØS til 01.08.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol fra EU/EØS til 01.08.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut terazosin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land (det belgiske preparatet Hytrin er tilgjengelig) frem til 31.05.2019.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»