Oppdatert fra Legemiddelverket: 17.07.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på valsartan/hydroklortiazid

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på valsartan/hydroklortiazid tabletter i alle styrker. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan Comp «Novartis», Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Diovan Comp «Farmagon», Diovan Comp «Orifarm», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Corixil «Farmagon», Cotareg «Orifarm», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz - København»

Mangel på Dalacin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på Dalacin granulat til mikstur, oppløsning. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. De utenlandske pakningene med klindamycin kan ha en annen styrke enn Dalacin. Det må forsikres at doseringen blir riktig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på valsartan tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på valsartan tabletter i alle styrker. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis», Valsartan Sandoz «Sandoz», Diovan «Farmagon», Valsartan «Actavis»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml og 2 mg/ml. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med salbutamol inhalasjonsvæske på apoteket. Du må forsikre at pasientene får riktig dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Mangel på Diural dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Diural dråper. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med furosemid mikstur på apoteket. Du må forsikre at pasientene får riktig dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Diural «Actavis»

Stopp i produksjonen av Nycoplus Neo-Fer mikstur

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 09.07.2018


Neo-Fer mikstur vil bli tilbakekalt fra apotek rundt 1. august. Dette er et forebyggende tiltak grunnet for høyt blynivå. Det er trygt å forskrive Neo-Fer mikstur inntil alternativt jerntilskudd blir tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Nycoplus Neo-Fer «Takeda»

Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2018


Det er mangel på Apresolin 25 mg tablett, drasjert. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid til 30.11.2018.Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Apresolin «Amdipharm»

Salgsstopp på blodtrykksmedisiner med valsartan

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 06.07.2018


En del legemidler med virkestoffet valsartan trekkes tilbake på grunn av forurensning under produksjon. Det er trygt å bruke legemidlet inntil pasienten henter ny forsyning på apoteket. Pasienten må ikke avbryte behandlingen. Det medfører betydelig større risiko enn å fortsette med de aktuelle legemidlene med valsartan.


Varselet gjelder følgende preparater: Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Valsartan Sandoz «Sandoz», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Valsartan «Actavis»

Mangel på Xylocain spray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.07.2018


Det er for tiden mangel på Xylocain spray. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Xylocain 100 mg/ml spray «Aspen Pharma Trading Ltd.»

Mangel på Adalat Oros 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.07.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 30 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Nytt tablettprodukt av Lynparza på markedet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.06.2018


Forskrivere bør spesifisere formulering og dosering av Lynparza på hver resept for å unngå forveksling mellom kapsler og tabletter.


Varselet gjelder følgende preparater: Lynparza «AstraZeneca»

Behandling med darunavir og kobisistat under graviditet gir risiko for behandlingssvikt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.06.2018


HIV-legemidlene darunavir og kobicistat bør ikke kombineres under graviditet, på grunn av risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn. Kombinasjonen darunavir og ritonavir kan vurderes som alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Rezolsta «Janssen», Prezista «Janssen», Symtuza «Janssen»

Behandling med granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) og risiko for aortitt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 20.06.2018


Det er i sjeldne tilfeller meldt aortitt ved behandling med filgrastim, lipegfilgrastim og/eller pegfilgrastim. Det er meldt hos pasienter som samtidig behandles med cytotstatika og hos friske personer. Symptomene kan være feber, magesmerter, sykdomsfølelse, ryggsmerter og forhøyede betennelsesmarkører. I de fleste tilfeller ble aortitten diagnostisert med CT/MR-skanning, og den gikk tilbake etter at G-CSF-behandlingen ble avbrutt.


Varselet gjelder følgende preparater: Lonquex «Teva», Accofil «Accord Healthcare», Tevagrastim «Teva», Neupogen «Amgen», Neulasta «Amgen», Nivestim «Hospira», Zarzio «Sandoz»

Økt risiko for ny kreft hos pasienter som behandles med Xgeva

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 06.06.2018


Studier viser at pasienter med fremskreden kreft som behandles med Xgeva har økt risiko for å få en ny primær kreft.


Varselet gjelder følgende preparater: Xgeva «Amgen»

Bruk av dolutegravir ved befruktningstidspunkt og risiko for misdannelser hos barnet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 06.06.2018


Det er i en studie rapportert fire tilfeller av nevralrørsdefekter hos spedbarn født av kvinner som fikk dolutegravir ved befruktningstidspunktet. Det anbefales å unngå behandling med dolutegravir under graviditet. Sørg for at graviditetstesting utføres før behandlingsstart og at effektiv prevensjon brukes gjennom hele behandlingen.


Varselet gjelder følgende preparater: Tivicay «ViiV Healthcare», Triumeq «ViiV Healthcare»

Mangel på Pilokarpin Minims øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.05.2018


Det er mangel på Pilokarpin Minims 20 mg/ml øyedråper, oppløsning. Legemiddelverket har tillatt salg av pilokarpinnitrat øyedråper, oppløsning i utenlandske pakninger til 31.08.2018. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Pilokarpin Minims «Bausch & Lomb U.K. Ltd.»

Mangel på lokalanestetika med karkontraherende middel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.05.2018


Det er for tiden mangel på lokalbedøvelsesmidlet Xylocain-Adrenalin injeksjonsvæske oppløsning 10 mg/ml + 5 µg/ml «Aspen». Antatt levering er i slutten av mai. Det forventes imidlertid en ny mangelperiode i løpet av sommeren 2018. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek kan levere ut lidokain med adrenalin til injeksjon i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land frem til 30.09.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Xylocain-Adrenalin «Aspen Pharma Trading Ltd.»

Mangel på Montelukast Teva granulat

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.05.2018


Det er mangel på Montelukast Teva 4 mg granulat. Legemiddelverket har tillatt salg av montelukast granulat i utenlandske pakninger til 31.08.2018. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Montelukast «Teva»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Detrusitol SR 2 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Carduran CR 4 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Adalat Oros 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 20 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om dosen kan økes til 30 mg eller om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Detrusitol SR 4 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Pranolol 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Pranolol 20 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Unngå forveksling av Fiasp og Tresiba

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 20.04.2018


Kontroller om pasienten bruker både Fiasp og Tresiba og forklar forskjellen mellom de to insulintypene. Informer om at pennene kan forveksles fordi de er svært like i fargene.


Varselet gjelder følgende preparater: Fiasp «Novo Nordisk», Tresiba «Novo Nordisk»

Adalat tabletter avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.04.2018


Legemiddelverket har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut hurtigvirkende kapsler og tabletter med nifedipin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig frem til 31.08.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat «Bayer AB»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut terazosin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land frem til 01.10.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Relistor

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er for tiden mangel på Relistor. Derfor tillates salg av utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og USA.


Varselet gjelder følgende preparater: Relistor «PharmaSwiss»

Xofigo er kontraindisert i kombinasjon med abirateronacetat og prednisolon/prednison

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.03.2018


På grunn av økt risiko for benbrudd og dødsfall skal Xofigo ikke brukes i kombinasjon med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison.


Varselet gjelder følgende preparater: Xofigo «Bayer AG»

Mangel på Testogel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.02.2018


Det er for tiden mangel på Testogel. Legemiddelverket har derfor tillatt bytte til Tostran. Informer pasientene om at de kan få Tostran på apoteket og at Tostran kommer i en tube med en mekanisme som gjør det enkelt å dosere 50 mg testosteron.


Varselet gjelder følgende preparater: Testogel «Besins International»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 31.05.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.