Oppdatert fra Legemiddelverket: 19.02.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Atozet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.02.2018


Det er for tiden mangel på flere styrker og pakningsstørrelser av Atozet. Produsenten har store problemer med forsyningen etter orkanen på Puerto Rico Derfor tillates salg av utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, eller bytte til atorvastatin og ezetimib hver for seg.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Mangel på Testogel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.02.2018


Det er for tiden mangel på Testogel. Legemiddelverket har derfor tillatt bytte til Tostran. Informer pasientene om at de kan få Tostran på apoteket og at Tostran kommer i en tube med en mekanisme som gjør det enkelt å dosere 50 mg testosteron.


Varselet gjelder følgende preparater: Testogel «Besins International»

Mulig defekt ved Buccolam ferdigfylte sprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.01.2018


Det gjennomsiktige sprøytehetten på Buccolam ferdigfylte sprøyter kan noen ganger sitte igjen på sprøyten etter at den røde hetten er fjernet. Det er viktig å kontrollere at begge hettene er fjernet før legemidlet sprøytes inn i munnen på pasienten. Hvis ikke kan han/hun få sprøytehetten i munnen og svelge eller få den i luftveiene. Foreldre må huske å gi disse instruksjonene til ansatte i skole/barnehage eller andre omsorgspersoner som kan gi legemidler til barnet deres!


Varselet gjelder følgende preparater: Buccolam «Shire Services BVBA»

Mangel på Vancomycin Xellia kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er for tiden mangel på Vancomycin Xellia 125 mg kapsler. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut vankomycin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land frem til 01.03.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Vancomycin «Xellia»

Råd om bruk av gadoliniumholdige kontrastmidler, inkludert gadopentetsyre

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.01.2018


Enkelte gadoliniumholdige kontrastmidler suspenderes etter gjennomgang data som viser gadoliniumavleiring i hjernen. - Kontrastmidler med gadolinium som fortsatt er tilgjengelige skal kun brukes når essensiell diagnostisk informasjon ikke kan innhentes uten kontrastmiddel. - De laveste dosene som gir tilstrekkelig kontrast for å stille diagnose bør brukes. - Gadopentetsyre har tidligere vært tilgjengelig til intravenøs bruk. Nå er det kun tilgjengelig for intraartikulær bruk


Varselet gjelder følgende preparater: Magnevist 1,88 mg/ml «Bayer AB»

Råd om bruk av gadoliniumholdige kontrastmidler

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.01.2018


Enkelte gadoliniumholdige kontrastmidler suspenderes etter gjennomgang data som viser gadoliniumavleiring i hjernen. - Kontrastmidler med gadolinium som fortsatt er tilgjengelige skal kun brukes når essensiell diagnostisk informasjon ikke kan innhentes uten kontrastmiddel. - De laveste dosene som gir tilstrekkelig kontrast for å stille diagnose bør brukes.


Varselet gjelder følgende preparater: Dotarem «Guerbet», Clariscan «GE Healthcare», Gadovist «Bayer AB», ProHance «Bracco», Omniscan «GE Healthcare»

Råd om bruk av gadoliniumholdige kontrastmidler, inkludert gadoksetinsyre og gadobensyre

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.01.2018


Enkelte gadoliniumholdige kontrastmidler suspenderes etter gjennomgang data som viser gadoliniumavleiring i hjernen. - Kontrastmidler med gadolinium som fortsatt er tilgjengelige skal kun brukes når essensiell diagnostisk informasjon ikke kan innhentes uten kontrastmiddel. - De laveste dosene som gir tilstrekkelig kontrast for å stille diagnose bør brukes. - Produkter med gadoksetinsyre og gadobensyre er fortsatt tilgjengelige, men kun for bildediagnostiske undersøkelser av leveren


Varselet gjelder følgende preparater: MultiHance «Bracco Imaging S.p.A», Primovist «Bayer AB»

Misoprostol vaginalinnlegg (Misodel) og tilfeller av uterin takysystole

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 08.01.2018


Det er meldt om tilfeller av uterin takysystole ved bruk av Misodel vaginalinnlegg for å sette i gang fødsel. En gjennomgang av disse tilfellene konkluderte med at kraftig uterin takysystole som ikke nødvendigvis responderer på tokolytisk behandling, kan forårsakes av misoprostol selv om legemidlet brukes i henhold til preparatomtalen.


Varselet gjelder følgende preparater: Misodel «Ferring Legemidler AS»

Vigantol - ingen doseringsendring

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.01.2018


Vigantol dråper har samme dosering som tildigere, På grunn av ny dråpeinnsats for referansepreparatet, kan det oppstå misforståelser knyttet til dosering av Vigantol. Dosering er fortsatt 500 IE/12,5 mikrogram kolekalsiferol pr dråpe.


Varselet gjelder følgende preparater: Vigantol «2care4»

Precosa skal ikke brukes hos alvorlig syke pasienter og pasienter med immunsvikt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.12.2017


Det er meldt om dødelige tilfeller av fungemi ved bruk av Precosa hos alvorlige syke pasienter og pasienter med immunsvikt. Disse pasientene skal derfor ikke behandles med Precosa.


Varselet gjelder følgende preparater: Precosa «2care4», Precosa «Biocodex»

Eligard (leuprorelinacetat) - Risiko for lekkasje ved feil montering av kanylen på sprøyten

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.12.2017


Dersom sikkerhetskanylen skrus for hardt på sprøyten kan dette føre til sprekkdannelse, lekkasje av legemidlet og underdosering. Det er viktig å feste sikkerhetskanylen til sprøyten ved å holde sprøyten og bare dreie kanylen forsiktig cirka ¾ omdreining med klokken til kanylen sitter fast. Se Vedlegg I, oppdatert pkt. 6.6 i preparatomtalen.


Varselet gjelder følgende preparater: Eligard «Astellas»

Litak og risiko for PML

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.12.2017


Vurder PML som differensialdiagnose hos pasienter med nye eller forverrede nevrologiske, kognitive eller atferdsmessige tegn eller symptomer. Dersom PML mistenkes, bør behandlingen med Litak avsluttes.


Varselet gjelder følgende preparater: Litak «Lipomed»

Detremin, Ny doseringsanordning gir 800 IE/20 mikrogram pr dråpe

Type: Doseringsendring

Publisert første gang: 15.12.2017


Ny dråpestørrelse/doseringsanordning for Detremin dråper, 20 000 IE/ml i ny pakning, som gir 800 IE/20 mikrogram per dråpe


Varselet gjelder følgende preparater: Detremin «Renapharma»

Xofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednison

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.12.2017


Det er sett økt risiko for dødsfall og benbrudd i en klinisk studie med kreftlegemiddelet Xofigo (radium-223-diklorid) når det er brukt sammen med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Pasienter skal derfor ikke behandles med denne kombinasjonen inntil flere resultater fra studien foreligger.


Varselet gjelder følgende preparater: Xofigo «Bayer AG»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 31.03.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Mangel på Levaxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.12.2017


Det er for tiden mangel på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket har tillatt salg av levotyroksin i utenlandske pakninger frem til 28.02.2018. Førstevalg er å komme frem til riktig levotyroksindose ved å benytte tilgjengelige styrker av Levaxin. Om ikke Levaxin kan skaffes, må det vurderes om pasienten kan bruke norsk (Euthyrox) eller utenlandsk alternativ frem til Levaxin er tilgjengelig igjen. Alternative preparater er ikke direkte byttbare med Levaxin, men kortvarig behandling med alternativ i korrekt dose vil ikke påvirke stoffskiftet nevneverdig. Kontroll av stoffskiftet anbefales likevel i de tilfeller pasienten har brukt opp en 100-pakning (3 måneder) med alternativt preparat før pasienten går over til Levaxin igjen. Ved permanent bytte fra Levaxin til alternativt preparat bør det tas blodprøve for måling av TSH/FT4 etter 2 og 4 måneder for å finjustere dosen på det nye preparatet. Pasienter som bruker Levaxin, bør få informasjon om at de kan få norske eller utenlandske alternativer på apoteket.Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Levaxin «Takeda»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2017


Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med hyoscyaminsulfat frem til 15.03.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Egazil «BioPhausia»

Bruken av Zinbryta innskrenkes pågrunn av alvorlige leverbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.11.2017


Bruken av Zinbryta innskrenkes pågrunn av risiko for leverbivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at Zinbryta bare skal brukes av pasienter med attakvis multippel sklerose dersom minimum to andre bremsemedisiner ikke har effekt.


Varselet gjelder følgende preparater: Zinbryta «Biogen»

Klexane - styrke i FEST og elektroniske systemer

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.11.2017


Klexane fikk endret styrke-angivelse fra mg/ml til å angis med dobbel både IU og (mg) pr antall ml i august 2017. Dette er ikke en styrkebetegnelse som kan brukes av elektroniske systemer. For preparater der hele dosen administreres fra for eksempel en sprøyte, endres dette i Styrke i FEST. Derfor er Klexane kun angitt med styrkebetegnelse antall IU/ sprøyte, slik at det kan brukes i elektroniske systemer.


Varselet gjelder følgende preparater: Klexane «sanofi-aventis»

Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.11.2017


Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tenofovirdisoproksil i utenlandske pakninger frem til 31.03.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Tenofovir disoproxil «Teva»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat skal ikke brukes i behandling av jenter eller kvinner i fertil alder unntatt der det er strengt nødvendig (situasjoner der annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres). Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Haloperidol - endringer i preparatomtalen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 26.09.2017


Preparatomtalen til Haldol og Haldol Depot (haloperidol) er nylig endret på flere områder. Det gjelder dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og alvorlige bivirkninger (bl.a. økt risiko for plutselig død ved behandling av eldre og pasienter med demens).


Varselet gjelder følgende preparater: Haldol «Janssen-Cilag (2)», Haloperidol neuraxpharm «Neuraxpharm», Haloperidol «Neuraxpharm Arzneimittel», Haldol, Haldol depot «Janssen»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» grunnet produksjonsproblemer. Det er uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Et alternativ med samme virkestoff, er Nurofen 40 mg/ml «Reckitt Benckiser». Vær spesielt oppmerksom på at Nurofen har en annen styrke enn Ibux og ikke anbefales til barn under 6 måneder eller under 8 kg. Utenlandske pakninger er også tillatt solgt.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»