Oppdatert fra Legemiddelverket: 12.12.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Strattera 4 mg/ml mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.12.2018


Det er mangel på Strattera 4mg/ml mikstur. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atomoksetin til 28.02.2019. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Strattera «Lilly»

Mangel på enkelte pakningsstørrelser av Fragmin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2018


Det er for tiden mangel på Fragmin 5000 IU 25 x 0,2 ml og Fragmin 7500 IU 10 x 0,3 ml. Andre styrker og pakningsstørrelser er fremdeles tilgjengelige. Antatt levering er i slutten av desember.


Varselet gjelder følgende preparater: Fragmin «Pfizer»

Mangel på Nimotop 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.11.2018


Det er mangel på Nimotop 30 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med nimodipine til 31.07.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Nimotop «Bayer AB»

Mangel på Alvesco

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.11.2018


Det er for tiden mangel på Alvesco. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Alvesco «AstraZeneca»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Nye restriksjoner for bruk av valproat hos fertile kvinner - graviditetsforebyggende program innført

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.11.2018


Valproat skal kun forskrives til fertile kvinner dersom de følger et graviditetsforebyggende program (se mer informasjon i lenke) og bruker sikker prevensjon. De nye restriksjonene gjelder både nye og nåværende brukere av valproat.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Mangel på Exforge 5mg/160mg og 10/160 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.11.2018


Det er for tiden mangel på Exforge tabletter 5mg/160mg og 10/160 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Exforge «Novartis»

Leveringssvikt Bicalutamide Teva 50 mg 30 og 100 enpac, og 150 mg, 100 enpac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Bicalutamide Teva 50 mg 30 og 100 enpac, og 150 mg 100 enpac tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med bicalutamid til 01.01.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Bicalutamide 150 mg «Teva», Bicalutamide 50 mg «Teva»

Leveringssvikt Ibux 400 mg tabletter 50 stk

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Ibux 400 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med ibuprofen til 31.12.2018. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibux «Weifa»

Leveringssvikt Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol til 01.01.2019. Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Bristol-Myers Squibb»

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for aortaaneurisme og aortadisseksjon

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.10.2018


Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for aortaaneurisme- og disseksjon. Dette gjelder primært pasienter som er predisponert for aortaaneurisme- og disseksjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Ciprofloxacin Amneal «Amneal Pharma», Quinsair «Chiesi Orphan», Tarivid «sanofi-aventis», Ciprofloxacin «Actavis», Ciprofloxacin «Villerton»

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2018


Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.


Varselet gjelder følgende preparater: Renitec Comp Mite «Orifarm», Candemox Comp «Sandoz», Diovan Comp «Orifarm», Hyzaar «Orifarm», Hydrochlorothiazide Orion «Orion», Hydrochlorothiazide Orifarm «Orifarm Generics», Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA», Hypoloc Comp «Menarini», MicardisPlus «Boehringer Ingelheim», Diovan Comp «Farmagon», Normorix mite «Takeda», Olmetec Comp «Daiichi Sankyo», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Co-Renitec «Orifarm», Atacand Plus, Atacand Plus Mite «AstraZeneca», Lisinopril/Hydroklortiazid «Actavis», Zofenil Comp «Menarini», Lodoz «Merck», Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte «Farmagon», Losartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA», Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Atacand Plus «Orifarm», Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte «MSD», Esidrex «Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals», Actelsar HCT «Actavis», Benetor Comp «Menarini», Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA», MicardisPlus «2care4», Zestoretic, Zestoretic mite «AstraZeneca», Diovan Comp «Novartis», Enalapril Comp «ratiopharm», Corixil «Farmagon», Exforge HCT «Novartis», Hydromed «MediLink», Teveten Comp «Mylan Healthcare Norge AS», Cotareg «Orifarm», Irbesartan/Hydroklortiazid «Actavis», Hytacand «Orifarm», Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion «Orion», Alea Comp «Menarini», Renitec Comp «MSD», CoAprovel «Sanofi Clir SNC»

Sildenafil skal ikke brukes til behandling av intrauterin veksthemming

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.10.2018


Det er sett økt forekomst av alvorlige bivirkninger hos nyfødte til gravide som fikk sildenafil til behandling av intrauterin veksthemming.


Varselet gjelder følgende preparater: Sildenafil «Actavis», Viagra «Orifarm», Viagra «Pfizer», Revatio «Pfizer», Viagra «Farmagon», Orisild «Orion», Granpidam «Accord Healthcare»

Tilbakekalling av enkelte batcher med Ozurdex implantat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 11.10.2018


Ved en rutinemessig kontroll av øyeimplantatet Ozurdex (deksametason) er det observert en silikonpartikkel på ca. 0,3 millimeter på produktet. Ved injeksjon av Ozurdex kan silikonpartikkelen komme inn i øyet. Inntil nye batcher blir tilgjengelige anbefaler vi at leger kun bruker Ozurdex når annen behandling ikke er egnet. Dersom Ozurdex brukes - vær oppmerksom på mulige bivirkninger som tåkesyn som følge av partikkelen, intraokulær inflammasjon og hornhinnebivirkninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Ozurdex «Allergan»

Rivaroksaban skal ikke brukes etter transkateter aortaventilimplantasjon (TAVI)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 04.10.2018


Det er sett økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI)


Varselet gjelder følgende preparater: Xarelto «Bayer AG»

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.09.2018


Orale retinoider er svært teratogene og skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Opplæringsmateriell med sjekkliste ved forskrivning finnes hos Felleskatalogen for hvert produkt. Også retinoider til lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og kvinner som planlegger å bli gravide. Ved bruk av orale retinoider er det risiko for psykiske reaksjoner, som depresjon, angst og humørforandringer.


Varselet gjelder følgende preparater: Toctino «Stiefel», Zalna «Meda», Neotigason «2care4», Epiduo 0,3%/2,5% «Galderma», Targretin «Eisai», Neotigason «Actavis», Epiduo 0,1%/2,5% «Galderma», Epiduo «2care4», Acitretin Orifarm «Orifarm Generics», Differin «Galderma», Isotretinoin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Sinemet tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.08.2018


Det er mangel på Sinemet tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger med levodopa/karbidopa tabletter på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinemet «Orifarm», Sinemet «MSD»

Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2018


Det er mangel på Apresolin 25 mg tablett, drasjert. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid til 30.11.2018.Pasientene bør informeres om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Apresolin «Amdipharm»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Nye begrensninger for bruk av Xofigo

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.03.2018


På grunn av økt risiko for benbrudd og dødsfall skal Xofigo ikke brukes i kombinasjon med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Indikasjonen for Xofigo er i tillegg innskrenket.


Varselet gjelder følgende preparater: Xofigo «Bayer AG»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 30.11.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»