Oppdatert fra Legemiddelverket: 17.12.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Detremin, Ny doseringsanordning gir 800 IE/20 mikrogram pr dråpe

Type: Doseringsendring

Publisert første gang: 15.12.2017


Ny dråpestørrelse/doseringsanordning for Detremin dråper, 20 000 IE/ml i ny pakning, som gir 800 IE/20 mikrogram per dråpe


Varselet gjelder følgende preparater: Detremin «Renapharma»

Xofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednison

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.12.2017


Det er sett økt risiko for dødsfall og benbrudd i en klinisk studie med kreftlegemiddelet Xofigo (radium-223-diklorid) når det er brukt sammen med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Pasienter skal derfor ikke behandles med denne kombinasjonen inntil flere resultater fra studien foreligger.


Varselet gjelder følgende preparater: Xofigo «Bayer AG»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av nitrofurantoin i utenlandske pakninger frem til 31.03.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Mulig defekt ved Buccolam ferdigfylte sprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 08.12.2017


I enkelte tilfeller har den gjennomsiktige sprøytehetten på Buccolam ferdigfylte sprøyter, blitt sittende igjen på sprøyten etter at den røde hetten er tatt av. Sjekk at begge hettene er fjernet, for å hindre at hetten kommer inn i pasientens munn, og for å sikre at pasienten får legemidlet.


Varselet gjelder følgende preparater: Buccolam «Shire Services BVBA»

Mangel på Levaxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.12.2017


Det er for tiden mangel på Levaxin 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog, 125 mikrog og 150 mikrog. Legemiddelverket har tillatt salg av levotyroksin i utenlandske pakninger frem til 28.02.2018. Pasientene bør informeres om dette. Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – så legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket. Pasienter som får alternativer til Levaxin kan ha behov for monitorering av stoffskiftet.


Varselet gjelder følgende preparater: Levaxin «Takeda»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2017


Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med hyoscyaminsulfat frem til 15.03.2018.


Bruken av Zinbryta innskrenkes pågrunn av alvorlige leverbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.11.2017


Bruken av Zinbryta innskrenkes pågrunn av risiko for leverbivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at Zinbryta bare skal brukes av pasienter med attakvis multippel sklerose dersom minimum to andre bremsemedisiner ikke har effekt.


Varselet gjelder følgende preparater: Zinbryta «Biogen»

Klexane - styrke i FEST og elektroniske systemer

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.11.2017


Klexane fikk endret styrke-angivelse fra mg/ml til å angis med dobbel både IU og (mg) pr antall ml i august 2017. Dette er ikke en styrkebetegnelse som kan brukes av elektroniske systemer. For preparater der hele dosen administreres fra for eksempel en sprøyte, endres dette i Styrke i FEST. Derfor er Klexane kun angitt med styrkebetegnelse antall IU/ sprøyte, slik at det kan brukes i elektroniske systemer.


Varselet gjelder følgende preparater: Klexane «sanofi-aventis»

Gilenya og risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 17.11.2017


Gilenya kan forårsake alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, deriblant polymorfe ventrikulære arytmier. Tilfeller med dødelig utgang er rapportert. Preparatomtalen inneholder detaljert informasjon om forsiktighetsregler for å redusere risikoen for slike bivirkninger, blant annet hvilke pasienter som ikke skal bruke Gilenya.


Varselet gjelder følgende preparater: Gilenya «Novartis»

Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.11.2017


Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tenofovirdisoproksil i utenlandske pakninger frem til 31.01.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Tenofovir disoproxil «Teva»

Kalium blir reseptpliktig

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.11.2017


Reseptstatus for kalium-preparater endres fra F (reseptfritt legemiddel) til reseptgruppe C fra 15.11.17, etter beslutning hos Legemiddelverket.


Varselet gjelder følgende preparater: Kajos «Meda», Kaleorid «LEO», Kaliumklorid Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Zoladex

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.10.2017


Det er for tiden mangel på Zoladex implantat 10,8 mg i Norge. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek kan levere ut goserelin implantat i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land frem til 15.01.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Zoladex 10,8 mg «Orifarm», Zoladex 10,8 mg «AstraZeneca», Zoladex «Farmagon»

Mangel på Diovan mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.10.2017


Det er mangel på Diovan 3 mg/ml mikstur «Novartis». Forventet levering er tidligst i begynnelsen av desember 2017. Statens legemiddelverk har gitt tillatelse til at apotekene kan levere ut valsartan mikstur i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land i mellomtiden. Vedtaket er gyldig til 31.12.2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis»

Epoetiner kan gi alvorlige hudbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2017


Alvorlige hudbivirkninger regnes som en klasseeffekt av epoetiner. I svært sjeldne tilfeller er det sett Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Reaksjonene var mer alvorlige med langtidsvirkende epoetiner og noen av tilfellene var dødelige. Pasienter som utvikler alvorlige hudreaksjoner må avbryte behandlingen og aldri gis et epoetin igjen.


Varselet gjelder følgende preparater: Retacrit «Hospira», Aranesp «Amgen», NeoRecormon «Roche», Eprex «Janssen», Mircera «Roche»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat skal ikke brukes i behandling av jenter eller kvinner i fertil alder unntatt der det er strengt nødvendig (situasjoner der annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres). Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler. Det er usikkert om preparatet kommer tilbake på det norske markedet. For å forebygge mangel har Statens legemiddelverk bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med Asasantin Retard frem til 31.01.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Diprasorin «Orion»

Lescol er midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.09.2017


Lescol 20 mg og 40 mg kaspel, hard er midlertidig utgått, og ikke lenger tilgjengelig i Norge. Unngå avbrudd i behandlingen. Bytt til Lescol Depot 80 mg eller til et annet statin. Nyretransplanterte kan også bytte til depotformuleringen. Se ytterligere informasjon i lenken.


Varselet gjelder følgende preparater: Lescol «Orifarm»

Haloperidol - endringer i preparatomtalen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 26.09.2017


Preparatomtalen til Haldol og Haldol Depot (haloperidol) er nylig endret på flere områder. Det gjelder dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og alvorlige bivirkninger (bl.a. økt risiko for plutselig død ved behandling av eldre og pasienter med demens).


Varselet gjelder følgende preparater: Haldol «Janssen-Cilag (2)», Haloperidol neuraxpharm «Neuraxpharm», Haloperidol «Neuraxpharm Arzneimittel», Haldol, Haldol depot «Janssen»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Nye pasienter bør ikke settes på Cinryze i denne perioden.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotek kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» grunnet produksjonsproblemer. Det er uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Et alternativ med samme virkestoff, er Nurofen 40 mg/ml «Reckitt Benckiser». Vær spesielt oppmerksom på at Nurofen har en annen styrke enn Ibux og ikke anbefales til barn under 6 måneder eller under 8 kg. Utenlandske pakninger er også tillatt solgt.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»