Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 20.06.2021, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Oppdaterte anbefalinger for å forebygge tumorlysesyndrom hos pasienter som behandles med venetoklaks

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 11.06.2021

Preparatomtalen er revidert for å gjenspeile de oppdaterte anbefalingene og understreke viktigheten av streng overholdelse av tiltak mot tumorlysesyndrom for alle KLL-pasienter, uavhengig av tumormasse og andre kjente risikofaktorer for tumorlysesyndrom.

Lenke til SLV

Venclyxto «AbbVie»

Mangel på Phenergan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.06.2021

Det er mangel på Phenergan 25mg tabletter. Pasienter som bruker Phenergan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prometazin, som er virkestoffet i Phenergan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Phenergan «sanofi-aventis»

Mangel på Fostimon Set 75 UI injeksjon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.06.2021

Det er mangel på Fostimon Set 75 UI pulver og væske til injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Fostimon Set 75 UI bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med urofollitropin, som er virkestoffet i Fostimon Set 75 UI. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Fostimon Set «IBSA»

Mangel på Lederspan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.06.2021

Det er mangel på Lederspan 20 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Lederspan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med triamcinolon, som er virkestoffet i Lederspan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lederspan «Meda»

Oppdatert opplæringsmateriell for Valproat (Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.05.2021

Det har kommet oppdatert veileder for medisinsk fagpersonell og pasientveiledning. Det er blant annet lagt til at eksponering or Valproate i mors liv kan føre til ensidig eller tosidig hørselshemming eller døvhet, som kan være irreversibel.

Lenke til SLV

Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin»

Mangel på Elidel krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.05.2021

Det er mangel på Elidel 10mg/g krem. Pasienter som bruker Elidel krem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pimecrolimus, som er virkestoffet i Elidel krem.

Lenke til SLV

Elidel «Meda»

Mangel på Florinef tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.05.2021

Det er mangel på Florinef 0,1 mg tabletter. Pasienter som bruker Florinef bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fludrokortison, som er virkestoffet i Florinef. Det er svært begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Florinef «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Targiniq depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.05.2021

Det er mangel på Targiniq 5mg/2,5mg depottabletter. Pasienter som bruker Targiniq bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksykodon og nalokson, som er virkestoffet i Targiniq. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Targiniq «Mundipharma»

Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.04.2021

Det er mangel på Progynova 1 mg tabletter. Pasienter som bruker Progynova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Progynova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Progynova «Bayer AB»

Sammenheng mellom COVID-19 Vaccine Janssen og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 26.04.2021

En kombinasjon av blodpropper og lavt antall blodplater er observert i svært sjeldne tilfeller etter vaksinering med COVID-19 Vaccine Janssen. En årsakssammenheng med vaksinen anses som sannsynlig.

Lenke til SLV

COVID-19 Vaccine Janssen «Janssen»

Mangel på Surmontil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.04.2021

Det er mangel på Surmontil 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Surmontil bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med trimipramin, som er virkestoffet i Surmontil. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Surmontil «sanofi-aventis»

Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.04.2021

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Pasienter som bruker Champix startpakning bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med vareniklin, som er virkestoffet i Champix Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Champix «Pfizer»

Høyere risiko for økt intraokulært trykk med Eylea ferdigfylt sprøyte

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 16.04.2021

Tilfeller av økt trykk i øyet (intraokulært) er meldt hyppigere ved bruk av Eylea ferdigfylt sprøyte, sammenlignet med bruk av Eylea injeksjonsvæske i hetteglass med Luer-lock-sprøyte.

Lenke til SLV

Eylea «Bayer AG»

Mangel på Letrozol

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2021

Det er mangel på Letrozol 2,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Letrozol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med letrozol, som er virkestoffet i Letrozol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Letrozol Accord «Accord»

Risiko for alvorlige bivirkninger i huden ved bruk av Tecentriq

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 14.04.2021

Det er rapportert flere tilfeller av alvorlige bivirkninger i huden hos pasienter behandlet med atezolizumab. Pasienter bør monitoreres for hudreaksjoner, og henvises til spesialist for videre diagnose og behandling ved mistanke om slike reaksjoner.

Lenke til SLV

Tecentriq «Roche»

Sammenheng mellom Vaxzevria og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 14.04.2021

Den europeiske sikkerhetskomiteen, PRAC, har konkludert med at det er en sammenheng mellom Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca) og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Lenke til SLV

Vaxzevria «AstraZeneca»

Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.03.2021

Det er mangel på Carduran 4 mg depottabletter. Pasienter som bruker Carduran 4 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksazosin, som er virkestoffet i Carduran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Carduran CR «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.03.2021

Det er mangel på Progynova 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Progynova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol som er virkestoffet i Progynova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Progynova «Bayer AB»

Mangel på Yasminelle tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.03.2021

Det er mangel på Yasminelle og Yasminelle 28 tabletter, Begrenset tilgang til utenlandske pakker. Vurder annen behandling. Pasienter som bruker Yasminelle eller Yasminelle 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Yasminelle 28. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Yasminelle «Bayer AB»

Risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved bruk av Xeljanz (tofacitinib)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.03.2021

Foreløpige resultater fra kliniske studier viser økt risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger (MACE) og kreft (untatt non-melanom hudkreft) ved bruk av Xeljanz sammenlignet med behandling med TNF-alfa-hemmere. Vurder fordeler og ulemper kontinuerlig når det skal bestemmes hvorvidt pasienter skal begynne med eller fortsette bruk av Xeljanz.

Lenke til SLV

Xeljanz «Pfizer»

Mangel på Lyrica kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.03.2021

Det er mangel på Lyrica 25 mg kapsler. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lyrica «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Lyrica mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.03.2021

Det er mangel på Lyrica 20 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Lyrica bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pregabalin, som er virkestoffet i Lyrica mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lyrica «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Arthrotec tabletter med modifisert frisetting

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.03.2021

Det er mangel på Arthrotec 50/0,2 mg tabletter med modifisert frisetting, 20 stk. Pasienter som bruker Arthrotec bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diklofenak/misoprostol som er virkestoffet i Arthrotec. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Arthrotec «Pfizer»

Mangel på Abboticin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.03.2021

Det er mangel på Abboticin 1g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Danske pakninger er tilgjengelig. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Abboticin «Amdipharm»

Nytt opplæringsmateriell for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.03.2021

Pradaxa har fått ny forskrivningsveiledning for pediatrisk indikasjon

Lenke til SLV

Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.02.2021

Det er mangel på Yasmin 0,03/3 mg tablett 21x3 stk og 28x3 stk. Pasienter som bruker Yasmin 21 eller Yasmin 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. som er virkestoffet i Yasmin 21 og/eller Yasmin 28 tablett. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Begrenset tilgang til utenlandske pakker - vurder annen behandling.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på Naproxen-E

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.02.2021

Det er mangel på Naproxen-E 375 mg, enterotabletter. Pasienter som bruker Naproxen-E bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen-E. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Naproxen-E «Mylan»

Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Diprotit øredråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Det er mangel på Diprotit 0,05% øredråper. Pasienter som bruker Diprotit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Diprotit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Diprotit «Evolan Pharma»

Mangel på Colrefuz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.01.2021

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Colrefuz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolkisin, som er virkestoffet i Colrefuz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml og Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain, som er virkestoffet i Marcain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Marcain-Adrenalin «Aspen»

Mangel på Oramorph dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Det er mangel på Oramorph 20 mg/ml dråper Pasienter som bruker Oramorph dråper bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med morfin dråper, som er virkestoffet i Oramorph. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Oramorph «Molteni»

Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.01.2021

Det er mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Liothyronin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med liotyronin eller Thybon tabletter på apoteket. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Liothyronin «Takeda»

Mangel på Digoxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.01.2021

Det er mangel på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda". Dersom Digoxin 250 mikrogram tablette rikke kan skaffe kan det alternativt brukes Lanoxin 250 mikrogram tabletter. Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.

Lenke til SLV

Digoxin Takeda «Takeda»

Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2020

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Pasienter som bruker Qlaira bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket med samme kombinasjon av østradiol og dienogest, som er virkestoffene i Qlaira. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Pranolol tabletter fases ut

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2020

Det er mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter. 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig. Pasienter som bruker Pranolol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med propranolol, som er virkestoffet i Pranolol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Pranolol «Actavis»

Risiko for medisineringsfeil av arsentrioksid på grunn av ny konsentrasjon på pakningen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2020

De gamle pakningene med Trisenox 1mg/ml glassampuller blir erstattet med 2mg/ml hetteglass til engangsbruk. Helsepersonell oppfordres til å kontrollere pakningen nøye før administrering.

Lenke til SLV

Trisenox «Teva»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Recordati»

Mangel på Dalacin vagitorier

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.08.2020

Det er mangel på Dalacin 100 mg vagitorier. Pasienter som bruker Dalacin vagitorier bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin som er virkestoffet i Dalacin vagitorier. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Dalacin «Pfizer»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Pasienter som bruker Synfase bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Synfase. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Pasienter som bruker Salazopyrin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sulfasalazin, som er virkestoffet i Salazopyrin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke en annen legemiddelformulering med sulfasalazin eller et annet legemiddel med et annet virkestoff. Følgende er forslag til alternativer dersom det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger: - For pasienter med revmatoid artritt: ved begrenset tilgang på utenlandske pakninger tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter kan legen forskrive tabletter og mikstur med sulfasalazin. I mangelperioden er det ikke nødvendig å søke om individuell stønad på blå resept for disse legemidlene. Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger av tabletter og mikstur med sulfasalazin kan utleveres på blå resept til pasienter med revmatoid artritt. I slike tilfeller kan legemidlene forskrives på hvit resept med merknad om at de skal utleveres på blå resept § 3a etter gyldig tillatelse fra Legemiddelverket. - For pasienter med andre indikasjoner kan lege bytte til annen behandling.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2021. Du bør informere pasientene om dette.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Lanoxin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.07.2019

Pasienter som bruker digoksin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske kan få utenlandske pakninger med digoksin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske på sykehuset. Kontroller at legemidler som gis til pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten skal få.

Lenke til SLV

Lanoxin «Aspen»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur. Pasienter som bruker Questran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran og Questran Loc. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»