Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 20.08.2022, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Tramagetic OD

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.08.2022

Det er mangel på Tramagetic OD 150 mg depottabletter. Pasienter som bruker Tramagetic OD bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol, som er virkestoffet i Tramagetic OD. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Tramagetic

Tramagetic OD, Tramagetic Retard «Mundipharma»

Mangel på Anidulafungin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.08.2022

Det er mangel på Anidulafungin 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Pasienter som bruker Anidulafungin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med anidulafungin, som er virkestoffet i Anidulafungin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Anidulafungin

Anidulafungin Accord «Accord»

Mangel på Caprelsa

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.07.2022

Det er ventet mangel på Caprelsa 100 mg og 300 mg. Helsepersonell oppfordres til å vurdere andre behandlingsalternativer dersom Caprelsa ikke er tilgjengelig. Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell-brev" som orienter om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer.

Mangel på Caprelsa

Caprelsa «Genzyme»

Mangel på Terbinafin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.07.2022

Råd til leger Pasienter som bruker Terbinafin Orifarm tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med terbinafinhydroklorid på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Lenke til SLV

Terbinafin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Dapson tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2022

Det er mangel på Dapson tabletter. Pasienter som bruker Dapson bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med dapson, som er virkestoffet i Dapson. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Dapson tabletter

Dapson «Scanpharm»

Mangel på Nevanac øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.07.2022

Det er mangel på Nevanac øyedråper i begge styrkene. Pasienter som bruker Nevanac bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nepafenak, som er virkestoffet i Nevanac.Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger, vurder en annen behandling.

Mangel på Nevanac øyedråper

Nevanac «Novartis»

Mangel på Atropin injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.07.2022

Det er mangel på Atropin injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Atropin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atropin, som er virkestoffet i Atropin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Atropin injeksjonsvæske

Atropin «Takeda»

Mangel på Spirix

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.07.2022

Råd til leger Pasienter som bruker Spirix tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med spironolakton på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Spirix

Spirix «Orifarm Healthcare»

Mangel på Cortison tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.06.2022

Det er mangel på Cortison 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Cortison bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kortisonacetat, som er virkestoffet i Cortison. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Cortison «Orifarm Healthcare»

Voluven (oppløsninger til infusjon med hydroksyetylstivelse /HES) trekkes fra markedet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 23.06.2022

Markedsføringstillatelsen for Voluven trekkes. Bakgrunnen er at det i flere land er utstrakt bruk av legemidlet ved tilstander som er kontraindisert, og der bruk gir risiko for nyreskade og død. I Norge har legemidlet vært lite brukt de siste årene.

Les mer hos Legemidddelverket

Voluven «Fresenius Kabi»

Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.06.2022

Det er mangel på Carduran 4 mg depottabletter. Pasienter som bruker Carduran 4 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksazosin, som er virkestoffet i Carduran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Carduran CR «Upjohn EESV»

Økt risiko for død hos intensivpasienter under 65 år ved bruk av deksmedetomidin

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 16.06.2022

SPICE III-studie har vist at deksmedetomidin er forbundet med økt risiko for død hos intensivpasienter som er 65 år eller yngre sammenlignet med alternative bedøvelsesmidler. Denne økte risikoen bør veies opp mot den forventede kliniske fordelen av deksmedetomidin sammenlignet med alternative bedøvelsesmidler hos yngre pasienter.

Les mer hos Legemiddelverket

Dexmedetomidine «EVER Pharma», Dexdor «Orion»

Mangel på Sertralin Hexal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.06.2022

Det er mangel på Sertralin Hexal 50 mg tabletter. Ved utenlandske pakninger: Pasienter som bruker Sertralin Hexal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sertralinhydroklorid, som er virkestoffet i Sertralin Hexal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Sertralin Hexal

Sertralin HEXAL «HEXAL»

Defitelio (defibrotid) skal ikke brukes profylaktisk mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 13.06.2022

På bakgrunn av legemidlets sikkerhetsprofil og resultatene fra studien 15-007, anbefales ikke Defitelio brukt profylaktisk mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Les mer her

Defitelio «Gentium»

Mangel på Azitromax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.06.2022

Det er mangel på Azitromax 40 mg/ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Azitromax] bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azitromycin, som er virkestoffet i Azitromax. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Azitromax

Azitromax «Pfizer»

Ny kontraindikasjon for Ocaliva (obetikolsyre)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.06.2022

Ocaliva (obetikolsyre) er nå kontraindisert til behandling av primær biliær kolangittt (PBC) hos pasienter med dekompensert levercirrhose eller tidligere hepatisk dekompensering. Dette fordi kliniske studier ikke har kunnet etablere sikkerheten og effekt av obetikolsyre hos disse pasientene.

Les mer hos legemiddelverket

Ocaliva «Orifarm», Ocaliva «Intercept»

Mangel på Kloramfenikol øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.06.2022

Det er mangel på Kloramfenikol Takeda 5 mg/ml øyedråper Det er mangel på Kloramfenikol Santen 5 mg/ml øyedråper Det finnes alternativer til Kloramfenikol øyedråper, men disse er ikke på byttelisten. Pasienten må derfor kontakte lege for å få ny resept.

Lenke til SLV

Kloramfenikol Santen «Santen», Kloramfenikol «Takeda»

Mangel på Desferal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.05.2022

Det er mangel på Desferal 500 mg injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Desferal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med deferoksaminmesilat, som er virkestoffet i Desferal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Desferal «Novartis»

Mangel på Procren Depot

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2022

Råd til leger Pasienter som bruker Procren Depot injeksjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med leuprorelinacetat på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Procren Depot

Procren Depot «AbbVie»

Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2022

Det er mangel på Ixiaro injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Ixiaro bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med inktivert japansk encefalitt virus, som er virkestoffet i Ixiaro. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

IXIARO «Valneva»

Mangel på Augmentin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.05.2022

Det er mangel på Augmentin 400 mg/5 ml / 57 mg/5 ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Augmentin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillintrihydrat/kaliumklavulanat, som er virkestoffet i Augmentin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Augmentin pulver til mikstur

Augmentin «GlaxoSmithKline»

Mangel på Xalcom øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.04.2022

Det er mangel på Xalcom 50 µg/ml + 5 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Xalcom bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med timolol og latanoprost, som er virkestoffene i Xalcom. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Xalcom «Upjohn EESV»

Oppdatert forskrivningsveiledning for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 25.04.2022

Forskrivningsveiledningen for Pradaxa er oppdatert med: - informasjon om forebygging av blødninger - forebygging av medisineringsfeil for Pradaxa mikstur - oppdatert doseringsveiledning for pediatriske pasienter Det er også utarbeidet en opplæringsvideo for Pradaxa mikstur.

Klikk her for oppdatert forskrivningsveiledning

Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Eligard 45 mg injeksjon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.03.2022

Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Mangel på Eligard 45 mg injeksjon

Eligard «Recordati»

Mangel på Carexarit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.03.2022

Det er mangel på Carexarit 25 µg tabletter. Pasienter som bruker Carexarit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klonidin, som er virkestoffet i Carexarit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Carexarit «2care4 Generics»

Mangel på Amoxicillin 100 mg/ml mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2022

Det er mangel på Amoxicillin 100 mg/ml mikstur. Pasienter som har bruker Amoxicillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoxicillin, som også er virkestoffet i Amoxicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Amoxicillin Sandoz «Sandoz»

Mangel på Zofran mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.02.2022

Det er mangel på Zofran 0,8 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Zofran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ondansetron, som er virkestoffet i Zofran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Zofran mikstur

Zofran «Novartis», Zofran «2care4»

Mangel på Zonat

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.02.2022

Det er mangel på Zonat 12,5 mg og 25 mg. Pasienter som bruker Zonat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksylamin], som er virkestoffet i Zonat. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Zonat

Zonat «Karo Pharma»

Mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.12.2021

Det er mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Carbamazepine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med karbamazepin, som er virkestoffet i Carbamazepine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpille

Carbamazepine Essential Pharma «Essential Pharma»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.11.2021

Det er mangel på Questran. Pasienter som bruker Questran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Questran

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2021

Det er meldt mangel på Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk og 30 stk. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin. Se nyhetssak for detaljer. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Apocillin «Actavis»

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 23.11.2021

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb grunnet flere rapporter om klinisk resistens. Før ivermektin skrives ut skal pasienten ha prøvd permetrin og/eller benzylbenzoat. Forsikre deg om at pasienten og alle nærkontakter har brukt de topikale legemidlene riktig, på hele kroppen og i 2 runder med 1 uke mellom påføringene, og at rådene om sanerende tiltak med skift og vask av klær og sengetøy mm er fulgt nøye. Ved behandlingssvikt bør man bytte topikal behandling. Ivermektin har dårlig effekt mot skabb-egg og må derfor gis 2 ganger med 7 dager imellom dosene, evt sammen med permetrin eller benzylbenzoat. Alle sanerende tiltak må gjennomføres.

Lenke til www.fhi.no

Ivermectin Medical Valley «Medical Valley», Scatol «2care4 Generics»

Solu-Cortef 250 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.10.2021

Denne pakningen er uten benzylalkohol.

Solu-Cortef «Pfizer»

Solu-Cortef 250 mg med benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.10.2021

Denne pakningen er med benzylalkohol. For Solu-Cortef 250 mg uten bezylakohol må du velge en annen pakning

Solu-Cortef «Pfizer»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.09.2021

Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Det er ikke muligå skagge utenlandske pakninger. Annen behandling bør vurderes.

Mangel på Egazil depottabletter

Egazil «Evolan Pharma»

Mangel på Vivotif tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2021

Det er mangel på Vivotif tabletter. Pasienter som bruker Vivotif bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi, som er virkestoffet i Vivotif. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Vivotif tabletter

Vivotif «Emergent»

Solu-Cortef 100 mg med benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.07.2021

Denne pakningen er med benzylalkohol. For Solu-Cortef 100 mg uten bezylakohol må du velge en annen pakning.

Solu-Cortef «Pfizer»

Solu-Cortef 100 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 01.07.2021

Denne pakningen er uten benzylalkohol.

Solu-Cortef «Pfizer»

Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.04.2021

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Det er for tiden ikke mulig å skaffe utenlandske pakninger. Inntil videre er det ikke mulig å forskrive Champix tabletter.

Champix «Pfizer»

Mangel på Lederspan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.11.2020

Det er mangel på Lederspan 20 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Lederspan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med triamcinolon, som er virkestoffet i Lederspan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Lederspan «Meda»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2022. Du bør informere pasientene om dette.

Les mer her

Detrusitol SR «Upjohn EESV»