Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.08.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Imbruvica og risiko for hepatitt B-reaktivering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 17.07.2017


Det er rapportert tilfeller av hepatitt B-virus-reaktivering hos pasienter som får ibrutinib Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. For pasienter med positiv HBV-serologi anbefales konsultasjon med spesialist i leversykdommer. Se lenke for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Imbruvica «Janssen»

Mangel på aktivt kull

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.07.2017


Det er for tiden mangel på aktivt kull, på grunn av at Kohle-Compretten 250 mg tabletter ikke lenger leveres og Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon har leveringsproblemer. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger frem til 01.10.17. Pasientene bør informeres om at de kan få utlevert en utenlandsk pakning på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Kohle-Compretten «Merck», Kull «Abigo»

Mangel på acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2017


Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger. Disse kan ha en annen styrke og/eller en annen legemiddelform. Pasientene bør informeres om dette. Et alternativ til 75 mg enterotabletter er acetylsalisylsyre 160 mg enterotabletter. Tillatelse til bytte bør angis på resepten.


Varselet gjelder følgende preparater: Albyl-E «Takeda», Acetylsalisylsyre «Actavis»

Fare for lekkasje fra vaksinasjonssprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 03.07.2017


GSK har mottatt meldinger om lekkasje fra sprøyter for flere av sine vaksiner. Lekkasjen kan forårsake underdosering, men vil være lett for helsepersonell å oppdage under injiseringen. Siden veldig få sprøyter er berørt, er det lite sannsynlig at en lekkasje er klinisk relevant når et helt vaksinasjonsprogram er gjennomført.


Varselet gjelder følgende preparater: Havrix «GlaxoSmithKline», Varilrix «GlaxoSmithKline», Infanrix-Polio+Hib «GlaxoSmithKline», Typherix «GlaxoSmithKline», Boostrix Polio «GlaxoSmithKline», Boostrix «GlaxoSmithKline», Fendrix «GlaxoSmithKline», Priorix «GlaxoSmithKline», Twinrix Adult, Twinrix Paediatric «GlaxoSmithKline», Engerix-B «GlaxoSmithKline»

Uptravi (seleksipag) og ny kontraindikasjon

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.06.2017


Uptravi og samtidig bruk av sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) er nå kontraindisert. Ved bruk av Uptravi og samtidig administrasjon eller seponering av en moderat CYP2C8-hemmer (f.eks. klopidogrel, deferasiroks og teriflunomid) bør en dosejustering av Uptravi vurderes. Se lenke for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Uptravi «Actelion»

Zinbryta granskes etter dødsfall i studie

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.06.2017


Bruken av Zinbryta innskrenkes midlertidig, mens det pågår en gjennomgang av risiko for leverbivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter har startet en gransking av Zinbryta (daclizumab) etter at en pasient som var med i en observasjonsstudie fikk akutt fulminant leversvikt. I tillegg har det vært rapportert fire alvorlige tilfeller av leverskade.


Varselet gjelder følgende preparater: Zinbryta «Biogen»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Nye pasienter bør ikke settes på Cinryze i denne perioden.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Sorbangil er midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.06.2017


Sorbangil tabletter i 10 mg og 20 mg er midlertidig utgått, og ikke lenger tilgjengelig i Norge. Det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på markedet i Norge. Pasienter må settes på et annet alternativ enn Sorbangil. Det er viktig at pasientene ikke blir gående uten behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Sorbangil «Meda AS»

Mangel på Dalacin kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.06.2017


Det er for tiden mangel på Dalacin kapsler i styrkene 150 mg og 300 mg i Norge. Legemiddelverket har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut klindamycin kapsler i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer», Dalacin «Orifarm»

Ketoprofen og risiko for lysoverfølsomhet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2017


Det er risiko for lysoverfølsomhet (fotosensitivitet) inkludert alvorlige fotoallergiske reaksjoner ved bruk av topikalt ketoprofen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orudis «sanofi-aventis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på preparatet Pranolol "Actavis" i Norge. Mangelen gjelder tabletter i styrkene 20 mg og 40 mg. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Styrken på 80 mg er tilgjengelig. Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut propranolol tabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er per 27.06.2017 forlenget til 31. august 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»