Oppdatert fra Legemiddelverket: 29.05.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Bendamustin - alvorlige bivirkninger og dødsfall

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.05.2017


Det er observert dødsfall og alvorlige bivirkninger av bendamustin i kliniske studier og i vanlig bruk. I de kliniske studiene var de alvorlige tilfellene hovedsakelig opportunistiske infeksjoner. I vanlig bruk er det sett alvorlige og dødelige bakterielle infeksjoner og opportunistiske infeksjoner, reaktivering av hepatitt B virusinfeksjon og langvarig lymfocytopeni (sistnevnte i kombinasjon med rituksimab).


Varselet gjelder følgende preparater: Levact «Astellas», Bendamustine Accord «Accord Healthcare»

Mangel på Diacomit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.04.2017


Det er mangel på Diacomit 250 mg og 500 mg pulver til mikstur, suspensjon og kapsler. Statens legemiddelverk har derfor tillatt salg av utenlandske pakninger. Inntil disse er tilgjengelig, anbefaler vi å foreta et midlertidig bytte fra mikstur til kapsler. Les mer om råd her:


Varselet gjelder følgende preparater: Diacomit «Biocodex»

Ketoprofen og risiko for lysoverfølsomhet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2017


Det er risiko for lysoverfølsomhet (fotosensitivitet) inkludert alvorlige fotoallergiske reaksjoner ved bruk av topikalt ketoprofen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orudis «sanofi-aventis»

Kobimetinib (Cotellic) og risiko for blødninger, rhabdomyolyse og forhøyet CK

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2017


Alvorlige blødningshendelser, inkludert intrakraniale og gastrointestinale blødninger er sett hos pasienter som har fått Cotellic, både i kliniske studier og etter markedsføring. Det er også sett rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinase (CPK).


Varselet gjelder følgende preparater: Cotellic «Roche»

Tilbaketrekking av EpiPen 150 og 300 mikrogram adrenalinpenner

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 06.04.2017


På grunn av mulig feil ved utløsningsmekanismen, tilbakekaller produsenten flere produksjonspartier av disse adrenalinpennene. Vi ber pasienter bytte på apotek. EpiPen fra andre produksjonspartier er tilgjengelig på apotek, men i begrenset mengde. Hjelp pasienten med å sjekke LOT-nummer. Legen må forsikre seg om at pasienter har adrenalinpenn tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: EpiPen, EpiPen Jr. «Meda»

Herceptin (trastuzumab) og nødvendig hjerteovervåking

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 23.03.2017


For å redusere hyppighet og alvorlighetsgrad av venstre ventrikkel dysfunksjon og kongestiv hjertesvikt (CHF) ved bruk av trastuzumab (Herceptin), er det viktig å følge retningslinjer for hjerteovervåking både under og etter behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Herceptin «Roche»

Mangel på Apolar med dekvalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.02.2017


Det er mangel på salven Apolar med dekvalin. Forventet levering har blitt ytterligere forsinket og er nå tidligst tilbake september 2017. På grunn av dette kan det også bli økt salg av Synalar med chinoform eller Betnovat med chinoform. Vurder om pasienten kan klare seg med et kortikosteroid alene eller om begge komponenter må benyttes.


Varselet gjelder følgende preparater: Apolar, Apolar med dekvalin «Actavis»

Mangel på Tolvon tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.02.2017


Fra mars 2017 av vil det være leveringsproblemer for Tolvon med styrken 30 mg i Norge. Denne vil i beste fall være tilgjengelig igjen i juni 2017. Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut mianserin 30 mg tabletter i utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Tolvon «MSD»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden mangel på samtlige styrker av Estradot depotplaster. Derfor har Legemiddelverket bestemt at apotekene kan levere ut utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Godkjent Colrefuz (kolkisin) tabletter tilgjengelig med forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 17.11.2016


Colrefuz (kolkisin) 500 mcg tabletter har norsk markedsføringstillatelse og kan forskrives på blå resept. Kolkisin NAF tabletter vil om kort tid miste forhåndsgodkjent refusjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Kolkisin NAF «Kragerø Tablettproduksjon AS»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på preparatet Pranolol "Actavis" i Norge. Mangelen gjelder tabletter i styrkene 20 mg og 40 mg. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Styrken på 80 mg er tilgjengelig. Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut propranolol tabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er per 29.09.2016 forlenget til 1. juli 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»