Oppdatert fra Legemiddelverket: 19.09.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Klexane - oppdatering av styrkeangivelse

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.08.2017


Fra nå vil styrken for Klexane ferdigfylte sprøyter angis i både internasjonale enheter (IU) av anti-Xa aktivitet og i milligram (mg). For eksempel for 1 ml ferdigfylte sprøyter 150 mg/ml vil styrken angis slik: «Klexane 15 000 IU (150 mg)/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning». Se mer i Kjære helsepersonellbrev.


Varselet gjelder følgende preparater: Klexane «sanofi-aventis»

Klexane - oppdatering av doseringsregimer ved dyp venetrombose/lungeemboli, samt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Type: Doseringsendring

Publisert første gang: 30.08.2017


Dosering ved behandling av DVT og lungeemboli er tydeliggjort i produktinformasjonen. Enoksaparinnatrium kan administreres subkutant enten som én injeksjon daglig av 150 IU/kg (1,5 mg/kg) eller to injeksjoner daglig av 100 IU/kg (1 mg/kg). Regimet baseres på individuell vurdering av pasienten, inkludert vudering av risiko for tromboembolisme eller blødning. Se mer i produktomtale og i lenken.


Varselet gjelder følgende preparater: Klexane «sanofi-aventis»

Solu-Medrol 40 mg: risiko for allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.08.2017


Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeprotein. Det kan være vanskelig å skille mellom symptomer på den allergiske tilstanden som behandles og ny allergisk reaksjon på melkeprotein.


Varselet gjelder følgende preparater: Solu-Medrol «Pfizer»

Imbruvica og risiko for hepatitt B-reaktivering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 17.07.2017


Det er rapportert tilfeller av hepatitt B-virus-reaktivering hos pasienter som får ibrutinib Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. For pasienter med positiv HBV-serologi anbefales konsultasjon med spesialist i leversykdommer. Se lenke for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Imbruvica «Janssen»

Mangel på aktivt kull

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.07.2017


Det er for tiden mangel på aktivt kull, på grunn av at Kohle-Compretten 250 mg tabletter ikke lenger leveres og Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon har leveringsproblemer. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger frem til 01.10.17. Pasientene bør informeres om at de kan få utlevert en utenlandsk pakning på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Kohle-Compretten «Merck», Kull «Abigo»

Mangel på acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2017


Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger. Disse kan ha en annen styrke og/eller en annen legemiddelform. Pasientene bør informeres om dette. Et alternativ til 75 mg enterotabletter er acetylsalisylsyre 160 mg enterotabletter. Tillatelse til bytte bør angis på resepten.


Varselet gjelder følgende preparater: Albyl-E «Takeda», Acetylsalisylsyre «Actavis»

Fare for lekkasje fra vaksinasjonssprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 03.07.2017


GSK har mottatt meldinger om lekkasje fra sprøyter for flere av sine vaksiner. Lekkasjen kan forårsake underdosering, men vil være lett for helsepersonell å oppdage under injiseringen. Siden veldig få sprøyter er berørt, er det lite sannsynlig at en lekkasje er klinisk relevant når et helt vaksinasjonsprogram er gjennomført.


Varselet gjelder følgende preparater: Havrix «GlaxoSmithKline», Varilrix «GlaxoSmithKline», Infanrix-Polio+Hib «GlaxoSmithKline», Typherix «GlaxoSmithKline», Boostrix Polio «GlaxoSmithKline», Boostrix «GlaxoSmithKline», Fendrix «GlaxoSmithKline», Priorix «GlaxoSmithKline», Twinrix Adult, Twinrix Paediatric «GlaxoSmithKline», Engerix-B «GlaxoSmithKline»

Uptravi (seleksipag) og ny kontraindikasjon

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.06.2017


Uptravi og samtidig bruk av sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) er nå kontraindisert. Ved bruk av Uptravi og samtidig administrasjon eller seponering av en moderat CYP2C8-hemmer (f.eks. klopidogrel, deferasiroks og teriflunomid) bør en dosejustering av Uptravi vurderes. Se lenke for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Uptravi «Actelion»

Zinbryta granskes etter dødsfall i studie

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.06.2017


Bruken av Zinbryta innskrenkes midlertidig, mens det pågår en gjennomgang av risiko for leverbivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter har startet en gransking av Zinbryta (daclizumab) etter at en pasient som var med i en observasjonsstudie fikk akutt fulminant leversvikt. I tillegg har det vært rapportert fire alvorlige tilfeller av leverskade.


Varselet gjelder følgende preparater: Zinbryta «Biogen»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Nye pasienter bør ikke settes på Cinryze i denne perioden.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Mangel på Diacomit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.04.2017


Det er ustabile leveranser av Diacomit 250 mg og 500 mg pulver til mikstur, suspensjon og kapsler. Statens legemiddelverk har derfor tillatt salg av utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Diacomit «Biocodex»

Ketoprofen og risiko for lysoverfølsomhet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2017


Det er risiko for lysoverfølsomhet (fotosensitivitet) inkludert alvorlige fotoallergiske reaksjoner ved bruk av topikalt ketoprofen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orudis «sanofi-aventis»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotek kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden mangel på samtlige styrker av Estradot depotplaster. Derfor har Legemiddelverket bestemt at apotekene kan levere ut utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er nå normale leveranser av Pranolol tabletter i styrkene 20 mg og 40 mg. Apotekene kan allikevel selge ut lagre av utenlandske pakninger ut september 2017. Dette gjelder kun tabletter.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» grunnet produksjonsproblemer. Det er uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Et alternativ med samme virkestoff, er Nurofen 40 mg/ml «Reckitt Benckiser». Vær spesielt oppmerksom på at Nurofen har en annen styrke enn Ibux og ikke anbefales til barn under 6 måneder eller under 8 kg. Utenlandske pakninger er også tillatt solgt.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»