Oppdatert fra Legemiddelverket: 21.11.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Gilenya og risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 17.11.2017


Gilenya kan forårsake alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, deriblant polymorfe ventrikulære arytmier. Tilfeller med dødelig utgang er rapportert. Preparatomtalen inneholder detaljert informasjon om forsiktighetsregler for å redusere risikoen for slike bivirkninger, blant annet hvilke pasienter som ikke skal bruke Gilenya.


Varselet gjelder følgende preparater: Gilenya «Novartis»

Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.11.2017


Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tenofovirdisoproksil i utenlandske pakninger frem til 31.01.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Tenofovir disoproxil «Teva»

Detremin, 20 000 IE/ml 500 IE/12,5 mikrogram per dråpe

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 03.11.2017


Detremin 20 000 IE/ml som gir 500 IE/12,5 mikrogram per dråpe vil 15.12.2017 komme i flaske med ny dråpestørrelse/doseringsanordning som gir 800 IE/20 mikrogram per dråpe.


Varselet gjelder følgende preparater: Detremin «Renapharma»

Kalium blir reseptpliktig

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.11.2017


Reseptstatus for kalium-preparater endres fra F (reseptfritt legemiddel) til reseptgruppe C fra 15.11.17, etter beslutning hos Legemiddelverket.


Varselet gjelder følgende preparater: Kajos «Meda», Kaleorid «LEO», Kaliumklorid Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Zoladex

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.10.2017


Det er for tiden mangel på Zoladex implantat 10,8 mg i Norge. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek kan levere ut goserelin implantat i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land frem til 15.01.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Zoladex 10,8 mg «Orifarm», Zoladex 10,8 mg «AstraZeneca», Zoladex «Farmagon»

Mangel på Diovan mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.10.2017


Det er mangel på Diovan 3 mg/ml mikstur «Novartis». Forventet levering er tidligst i begynnelsen av desember 2017. Statens legemiddelverk har gitt tillatelse til at apotekene kan levere ut valsartan mikstur i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land i mellomtiden. Vedtaket er gyldig til 31.12.2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis»

Epoetiner kan gi alvorlige hudbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2017


Alvorlige hudbivirkninger regnes som en klasseeffekt av epoetiner. I svært sjeldne tilfeller er det sett Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Reaksjonene var mer alvorlige med langtidsvirkende epoetiner og noen av tilfellene var dødelige. Pasienter som utvikler alvorlige hudreaksjoner må avbryte behandlingen og aldri gis et epoetin igjen.


Varselet gjelder følgende preparater: Retacrit «Hospira», Aranesp «Amgen», NeoRecormon «Roche», Eprex «Janssen», Mircera «Roche»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat skal ikke brukes i behandling av jenter eller kvinner i fertil alder unntatt der det er strengt nødvendig (situasjoner der annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres). Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler. Det er usikkert om preparatet kommer tilbake på det norske markedet. For å forebygge mangel har Statens legemiddelverk bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med Asasantin Retard frem til 31.01.2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Diprasorin «Orion»

Lescol er midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.09.2017


Lescol 20 mg og 40 mg kaspel, hard er midlertidig utgått, og ikke lenger tilgjengelig i Norge. Unngå avbrudd i behandlingen. Bytt til Lescol Depot 80 mg eller til et annet statin. Nyretransplanterte kan også bytte til depotformuleringen. Se ytterligere informasjon i lenken.


Varselet gjelder følgende preparater: Lescol «Orifarm»

Haloperidol - endringer i preparatomtalen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 26.09.2017


Preparatomtalen til Haldol og Haldol Depot (haloperidol) er nylig endret på flere områder. Det gjelder dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og alvorlige bivirkninger (bl.a. økt risiko for plutselig død ved behandling av eldre og pasienter med demens).


Varselet gjelder følgende preparater: Haldol «Janssen-Cilag (2)», Haloperidol neuraxpharm «Neuraxpharm», Haloperidol «Neuraxpharm Arzneimittel», Haldol, Haldol depot «Janssen»

DepoCyte meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2017


DepoCyte er meldt som midlertidig utgått av produsent fra 01.09.2017. Det er usikkert om preparatet vil komme tilbake på markedet i Norge. Pasienter bør overføres til et egnet alternativ, slik som cytarabin med umiddelbar frisetting, der dette er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: DepoCyte «Pacira Limited»

Klexane - oppdatering av doseringsregimer ved dyp venetrombose/lungeemboli, samt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Type: Doseringsendring

Publisert første gang: 30.08.2017


Dosering ved behandling av DVT og lungeemboli er tydeliggjort i produktinformasjonen. Enoksaparinnatrium kan administreres subkutant enten som én injeksjon daglig av 150 IU/kg (1,5 mg/kg) eller to injeksjoner daglig av 100 IU/kg (1 mg/kg). Regimet baseres på individuell vurdering av pasienten, inkludert vudering av risiko for tromboembolisme eller blødning. Se mer i produktomtale og i lenken.


Varselet gjelder følgende preparater: Klexane «sanofi-aventis»

Klexane - oppdatering av styrkeangivelse

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.08.2017


Fra nå vil styrken for Klexane ferdigfylte sprøyter angis i både internasjonale enheter (IU) av anti-Xa aktivitet og i milligram (mg). For eksempel for 1 ml ferdigfylte sprøyter 150 mg/ml vil styrken angis slik: «Klexane 15 000 IU (150 mg)/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning». Se mer i Kjære helsepersonellbrev.


Varselet gjelder følgende preparater: Klexane «sanofi-aventis»

Solu-Medrol 40 mg: risiko for allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.08.2017


Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeprotein. Det kan være vanskelig å skille mellom symptomer på den allergiske tilstanden som behandles og ny allergisk reaksjon på melkeprotein.


Varselet gjelder følgende preparater: Solu-Medrol «Pfizer»

Zinbryta granskes etter dødsfall i studie

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.06.2017


Bruken av Zinbryta innskrenkes midlertidig, mens det pågår en gjennomgang av risiko for leverbivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter har startet en gransking av Zinbryta (daclizumab) etter at en pasient som var med i en observasjonsstudie fikk akutt fulminant leversvikt. I tillegg har det vært rapportert fire alvorlige tilfeller av leverskade.


Varselet gjelder følgende preparater: Zinbryta «Biogen»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Nye pasienter bør ikke settes på Cinryze i denne perioden.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotek kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» grunnet produksjonsproblemer. Det er uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Et alternativ med samme virkestoff, er Nurofen 40 mg/ml «Reckitt Benckiser». Vær spesielt oppmerksom på at Nurofen har en annen styrke enn Ibux og ikke anbefales til barn under 6 måneder eller under 8 kg. Utenlandske pakninger er også tillatt solgt.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»