Vanquin

Meda


Anthelmintikum, middel mot nematoder.

P02C X01 (Pyrvin)TABLETTER, drasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Pyrvinembonat tilsv. pyrvin 50 mg, mannitol, sukrose, natriumbenzoat (E 211), metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), kalsiumkarbonat, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172). Sukkerdrasjert.


Indikasjoner

Enterobiasis (= oxyuriasis).

Dosering

Voksne, ungdom og barn >1 år: Gis som en engangsdose tilsv. pyrvin 5 mg/kg, dvs. 1 tablett (50 mg) pr. 10 kg. Behandlingen skal gjentas etter 14 dager for å tilintetgjøre nyutklekket mark. Større doser kan oppdeles i stedet for å ta alt på en gang. Dreper levende mark, men ikke egg. Hele familien bør behandles. Følgende doseringsskjema kan anvendes:

Alder

Vekt (kg)

Antall tabletter gitt som engangsdose

1 år

10

1

6 år

20

2

10 år

30

3

13 år

40

4

Eldre barn og voksne1

50

5

60

6

 

70

7

1Dosen for voksne bør ikke overstige anbefalt dose for en pasient på 70 kg, da størrelsen på mage-tarmkanalen hos voksne ikke øker vesentlig ved økt vekt.
Barn <10 kg: Bør bare behandles etter samråd med lege.
Administrering: Bør svelges hele straks, for å unngå misfarging av tenner og munnhule. Bør av samme grunn ikke tygges, knuses eller deles. For hygieneråd, se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes til barn <10 kg unntatt etter samråd med lege. Pyrvin inneholder et meget intenst fargestoff, se Administrering. Pasienten bør opplyses om at preparatet farger avføringen rød. Ved oppkast vil dette være farget rødt og trolig farge av på de fleste materialer. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og bør ikke tas ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder 0,02 mg natriumbenzoat pr. tablett. Natriumbenzoat kan gi gulsott hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder). Inneholder metyl- og propylhydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede). Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Absorberes i liten grad fra mage-tarmkanalen. Dette indikerer at det sannsynligvis er liten risiko for skadelige effekter på svangerskapet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Absorberes i liten grad fra mage-tarmkanalen og kan derfor brukes under amming.

 

Bivirkninger

Anbefalte doser gir minimale bivirkninger.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Generelle
Mindre vanlige Allergisk reaksjon
Hud
Mindre vanlige Fotosensitivitet

Anbefalte doser gir minimale bivirkninger.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige
Generelle Allergisk reaksjon
Hud Fotosensitivitet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker direkte letalt på parasitten ved at enzymatisk-respiratoriske prosesser blokkeres.
Absorpsjon: Absorberes praktisk talt ikke fra mage-tarmkanalen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vanquin, TABLETTER, drasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 8 stk. (blister)
153890
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.10.2020