Utgåtte legemidler 2022

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Amaryl «sanofi-aventis» tabletter (A10B B12 glimepirid).
Antidiabetikum.

Ammonaps «Immedica» tabletter (A16A X03 natriumfenylbutarat).
Middel mot forstyrrelser i ureasyklus, stoffskiftepreparat.
Granulat er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Anagrelide AOP «AOP Orphan» kapsler (L01X X35 anagrelid).
Antineoplastisk middel, syklisk AMP-fosfodiesterase III-hemmer.

Atripla «Gilead» tabletter (J05A R06 efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproksil).
Antiviralt middel.

Baraclude «Bristol-Myers Squibb» tabletter (J05A F10 entekavir).
Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.
Mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Betnovat med chinoform «GlaxoSmithKline» krem (D07B C01 betametason og kliokinol).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Betnovat liniment og salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Brulidine «sanofi-aventis» krem (D08A C01 dibrompropamidin).
Antiseptikum.

Candesartan Orion «Orion» tabletter (C09C A06 kandesartan).
Angiotensin II-reseptorantagonist.

Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion «Orion» tabletter (C09D A06 kandesartan og hydroklortiazid).
Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.

Cefalotin Navamedic «Navamedic» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 1 g (J01D B03 cefalotin).
Antibiotikum, cefalosporin.
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 2 g er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ceftazidim Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 500 mg (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum, cefalosporin.
Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske 1000 mg og 2000 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ceftazidim Navamedic «Navamedic» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum, cefalosporin.

Ceftriaxon Navamedic «Navamedic» pulver til injeksjonsvæske og pulver til infusjonsvæske (J01D D04 ceftriakson).
Antibiotikum, tredjegenerasjons cefalosporin.

Clopidogrel «Taw Pharma» tabletter (B01A C04 klopidogrel).
Plateaggregasjonshemmer.

Competact «Cheplapharm» tabletter (A10B D05 metformin og pioglitazon).
Antidiabetikum.

Dexamfetamine «Taw Pharma» mikstur (N06B A02 deksamfetamin).
Sentraltvirkende sympatomimetikum.

Diane «Bayer AB» tabletter (G03H B01 cyproteron og etinyløstradiol).
Antiandrogen + østrogen.

Diflucan «Pfizer» infusjonsvæske (J02A C01 flukonazol).
Antimykotikum, triazolderivat.
Kapsler og pulver til mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Enanton Depot Dual «Orion» pulver og væske til injeksjonsvæske 3,75 mg (L02A E02 leuprorelin).
LHRH-analog.
Pulver og væske til injeksjonsvæske 11,25 mg og 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ery-Max «Meda» enterokapsler (J01F A01 erytromycin).
Makrolidantibiotikum.
Granulat til mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Evicel «Omrix Biopharmaceuticals» oppløsning til vevslim (B02B C30 fibrinogen, trombin).
Lokalt hemostatikum.

Ezetimibe Orion «Orion» tabletter (C10A X09 ezetimib).
Serumkolesterolsenkende middel.

Fenylefrin Unimedic «Unimedic» injeksjonsvæske 0,05 mg/ml (C01C A06 fenylefrin).
Adrenergikum.
Injeksjonsvæske 0,1 mg/ml og konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske 10 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Flagyl «sanofi-aventis» infusjonsvæske (J01X D01 metronidazol).
Antiinfektivum, nitroimidazolderivat.
Mikstur, tabletter og vagitorier er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Flolan «GlaxoSmithKline» pulver og væske til infusjonsvæske (B01A C09 epoprostenol).
Middel mot primær pulmonal hypertensjon, naturlig prostaglandin.

Fluconazol Navamedic «Navamedic» infusjonsvæske (J02A C01 flukonazol).
Antimykotikum.

Galieve «Reckitt Benckiser» mikstur (A02B X13 alginsyre).
Antirefluksmiddel og antacidum.
Tyggetabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glucobay «Bayer AB» tabletter (A10B F01 akarbose).
Antidiabetikum.

Hydrochlorothiazide Orion 12,5 mg «Orion» tabletter (C03A A03 hydroklortiazid).
Low-ceiling tiaziddiuretikum.

Hydrochlorothiazide Orion 25 mg «Orion» tabletter (C03A A03 hydroklortiazid).
Low-ceiling tiaziddiuretikum.

Hydroxyzine Orion «Orion» tabletter (N05B B01 hydroksyzin).
Anxiolytikum. Antihistamin.

IBRANCE «Pfizer» kapsler (L01E F01 palbociklib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Ibux gel med mentol «Karo Pharma» gel (M02A A13 ibuprofen).
NSAID.

Imatinib Cipla «Cipla» kapsler (L01E A01 imatinib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Imaxi «2care4 Generics» pulver til mikstur 50 mg/ml (J01C A04 amoksicillin).
Penicillin med utvidet spekter, aminopenicillin.
Pulver til mikstur 100 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Iressa «AstraZeneca» tabletter (L01E B01 gefitinib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Lanoxin «Aspen» tabletter (C01A A05 digoksin).
Digitalisglykosid.
Injeksjonsvæske og mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Lasix Retard «sanofi-aventis» depotkapsler 60 mg (C03C A01 furosemid).
Loop-diuretikum.
Depotkapsler 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Levact «Astellas» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01A A09 bendamustin).
Cytostatikum.

Metadon Pharmadone «Unimedic» mikstur 10 mg, 45 mg, 60 mg, 70 mg, 90 mg, 100 mg og 120 mg (N07B C02 metadon).
Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.
Mikstur 30 mg, 40 mg, 50 mg, 80 mg, 130 mg og 140 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Methotrexate Orion «Orion» injeksjonsvæske (L04A X03 metotreksat).
Immunsuppressivt middel, folsyreanalog.

Morphine Orion «Orion» injeksjonsvæske 20 mg/ml (N02A A01 morfin).
Opioidanalgetikum ved sterke smerter.
Injeksjonsvæske 10 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Naramig «GlaxoSmithKline» tabletter (N02C C02 naratriptan).
Migrenemiddel.

Navelbine «Pierre Fabre» konsentrat til infusjonsvæske (L01C A04 vinorelbin).
Cytostatikum.
Kapsler er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Nycoplus vitamin D3 «Stada Arzneimittel» kapsler (A11C C05 kolekalsiferol).
D3-vitaminpreparat.

Omeprazol Bluefish «Bluefish» enterokapsler (A02B C01 omeprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Optinate Septimum «Theramex» tabletter (M05B A07 risedronsyre).
Benresorpsjonshemmer.

Palladon «Mundipharma» infusjons-/injeksjonsvæske 2 mg/ml (N02A A03 hydromorfon).
Opioidanalgetikum.
Infusjons-/injeksjonsvæske 10 mg/ml, 20 mg/ml og 50 mg/ml er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pamidronatdinatrium Pfizer «Pfizer» konsentrat til infusjonsvæske (M05B A03 pamidronsyre).
Bisfosfonat.

Pemetrexed «Sandoz» pulver til konsentrat til injeksjonsvæske 100 mg (L01B A04 pemetreksed).
Folsyreanalog.
Pulver til konsentrat til injeksjonsvæske 500 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Pinex Major «Actavis» stikkpiller (N02A J06 kodein og paracetamol).
Analgetikum.

Proctosedyl «sanofi-aventis» rektalsalve (C05A A01 cinkokain, framycetin, hydrokortison).
Antihemoroidemiddel.

Reyataz «Bristol-Myers Squibb» kapsler (J05A E08 atazanavir).
Antiviralt middel, proteasehemmer.

Rivastigmin Orion «Orion» kapsler (N06D A03 rivastigmin).
Acetylkolinesterasehemmer.

Segluromet «MSD» tabletter (A10B D23 ertuglifozin, metformin).
Antidiabetikum, inkl. SGLT2-hemmer.

Serkep «Mylan» inhalasjonsaerosol 25 μg/250 μg (R03A K06 flutikason, salmeterol).
Adrenergikum + kortikosteroid.
Inhalasjonsaerosol 25 μg/125 μg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Stocrin «MSD» tabletter (J05A G03 efavirenz).
Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

Tamsulosin «ratiopharm» depottabletter (G04C A02 tamsulosin).
Alfablokker.

Triolif «Karo Pharma» sugetabletter (R02A A20 amylmetakresol, diklorbenzylalkohol, lidokain).
Smertestillende + antiseptisk ved sår hals.

Venorion «Orion» depotkapsler (N06A X16 venlafaksin).
Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.

Viramune «Boehringer Ingelheim» depottabletter og tabletter (J05A G01 nevirapin).
Antiviralt middel.

Vitrakvi «Bayer AG» mikstur med fruktsmak (L01E X12 larotrektinib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.
Kapsler og mikstur med jordbærsmak er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Voluven «Fresenius Kabi» infusjonsvæske (B05A A07 hydroksyetylstivelse).
Kolloidosmotisk oppløsning.

Weifa C-vitamin «Karo Pharma» brusetabletter (A11G A01 askorbinsyre (vitamin C)).
C-vitaminpreparat.

Xofluza «Roche» tabletter (J05A X25 baloksavirmarboksil).
Antiviralt middel, endonukleasehemmer.

Zantac «GlaxoSmithKline» brusetabletter (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.

Zebinix «Bial» mikstur (N03A F04 eslikarbazepin).
Antiepileptikum, karboksamidderivat.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.