Utgåtte legemidler 2021

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Accusol 35, Accusol 35 Kalium 2 mmol/l, Accusol 35 Kalium 4 mmol/l «Nikkiso» hemodialyse-/hemodiafiltrerings-/hemofiltreringsvæske (B05Z B- kalsiumklorid, magnesiumklorid, natriumhydrogenkarbonat, natriumklorid).
Hemodialysekonsentrat

Acetylsalisylsyre «Actavis» enterotabletter 160 mg (B01A C06 acetylsalisylsyre).
Tromboseprofylaktikum.
Enterotabletter 75 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Adalat Oros «Bayer AB» depottablettter 20 mg og 60 mg (C08C A05 nifedipin).
Kalsiumantagonist.
Depottabletter 30 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Alacare «Photonamic» medisinert plaster (L01X D04 5-aminolevulinsyre).
Til fotodynamisk terapi.

Aloxi «Helsinn Birex Pharmaceuticals» injeksjonsvæske (A04A A05 palonosetron).
Antiemetikum, selektiv 5-HT3-reseptorantagonist.
Kapsler er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Andriol «MSD» kapsler (G03B A03 testosteron).
Androgen.

Bencium «Consilient Health» tyggetabletter 500 mg/2000 IE (A12A X- kalsium og kolekalsiferol (vitamin D3)).
Kalsiumpreparat med D-vitamin.
Tyggetabletter 500 mg/800 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Bosentan Aurobindo «Aurobindo» tabletter (C02K X01 bosentan).
Endotelinreseptorantagonist.

Copegus «Roche» tabletter (J05A P01 ribavirin).
Antiviralt middel.

Creon 40 000 «Mylan Healthcare Norge AS» enterokapsler (A09A A02 lipase, protease og amylase).
Fordøyelsesenzymer.
Creon 10 000, 25 000 og 35 000 er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Dolcontin «Pfizer» depotgranulat til mikstur (N02A A01 morfin).
Opioidanalgetikum ved sterke smerter.
Dolcontin depottabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glimepirid HEXAL «HEXAL» tabletter (A10B B12 glimepirid).
Antidiabetikum.

Ertapenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (J01D H03 ertapenem).
Antibiotikum.

Escitalopram Mylan «Mylan» tabletter (N06A B10 escitalopram).
Antidepressiv.

Evotaz «Bristol-Myers Squibb» tabletter (J05A R15 atazanavir og kobicistat).
Antiviralt middel.

Fibclot «LFB-Biomedicaments» pulver og væske til infusjons-/injeksjonsvæske (B02B B01 fibrinogen, humant).
Fibrinogen.

Keytruda «MSD» Pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01X C18 pembrolizumab).
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff
Konsentrat til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Klacid «Mylan Healthcare Norge AS» granulat til mikstur 25 mg/ml (J01F A09 klaritromycin).
Makrolidantibiotikum.
Granulat til mikstur 50 mg/ml og depottabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Klorheksidin «Sage» impregnert pute (D08A C02 klorheksidin).
Bredspektret antiseptikum.

Latiotim «Sandoz» øyedråper (S01E D51 latanoprost og timolol).
Glaukommiddel.

Levitra «Bayer AG» tabletter 5 mg (G04B E09 vardenafil).
Middel mot erektil dysfunksjon.
Tabletter 10 mg og 20 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Livicort «McNeil» nesespray 32 μg/dose (R01A D05 budesonid).
Kortikosteroid.
Nesespray 64 μg/dose er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Metformin «Karo Pharma» tabletter (A10B A02 metformin).
Antidiabetikum.

Micardis «Boehringer Ingelheim» tabletter 80 mg (C09C A07 telmisartan).
Angiotensin II-reseptorantagonist.
Tabletter 40 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Mindiab «Pfizer» tabletter (A10B B07 glipizid).
Antidiabetikum.

Mogadon «Meda» tabletter (N05C D02 nitrazepam).
Hypnotikum. Sedativum. Antikonvulsivum.

NeoRecormon «Roche» injeksjonsvæske (B03X A01 erytropoietin (epoetin beta)).
Middel mot anemi.

NeuroBloc «Sloan Pharma» injeksjonsvæske (M03A X01 botulinumtoksin type B).
Perifert virkende muskelrelakserende middel til lokal behandling av muskelspasmer.

Nplate «Amgen» pulver til injeksjonsvæske 250 µg og 500 µg (B02B X04 romiplostim).
Antihemoragikum, Fc-peptid-fusjonsprotein (peptidantistoff).
Pulver til injeksjonsvæske 125 µg og pulver og væske til injeksjonsvæske 250 µg og 500 µg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

PegIntron «MSD» pulver og væske til injeksjonsvæske (L03A B10 peginterferon alfa-2b).
Interferon.

Rebetol «MSD» kapsler (J05A P01 ribavirin).
Antiviralt middel, nukleosidanalog.
Mikstur er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Signifor «Recordati Rare Diseases» Injeksjonsvæske 0,9 mg/ml (H01C B05 pasireotid).
Syntetisk somatostatinanalog.
Injeksjonsvæske 0,6 mg/ml og pulver og væske til injeksjonsvæske 10 mg, 20 mg, 40 mg og 60 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Travoprost/Timolol Mylan «Mylan» øyedråper (S01E D51 timolol og travoprost).
Glaukommiddel.

Ultravist «Bayer AB» infusjons-/injeksjonsvæske (V08A B05 iopromid).
Røntgenkontrastmiddel.

Vallergan «sanofi-aventis» mikstur og tabletter (R06A D01 alimemazin).
Antihistamin, hypnotikum, sedativum.

Vargatef «Boehringer Ingelheim» kapsler (L01X E31 nintendanib).
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

ViATIM «Sanofi Pasteur» injeksjonsvæske (J07C A10 tyfoid- og hepatitt A-vaksine).
Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid) og hepatitt A (inaktivert, adsorbert).

Willfact 1000 IE «LFB-Biomedicaments» pulver og væske til injeksjonsvæske (B02B D10 von Willebrand faktor, human).
Antihemoragikum, von Willebrand-faktor.

Xeloda «Roche» tabletter 500 mg (L01B C06 kapecitabin).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.

Zirebev «Pfizer» lonsenrat til infusjonsvæske (L01X C07 bevacizumab).
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

Zofran «Novartis» stikkpiller (A04A A01 ondansetron).
Antiemetikum, selektiv 5-HT3-reseptorantagonist.
Injeksjonsvæske, mikstur, tabletter og smeltetabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zopiklon «Mylan» tabletter (N05C F01 zopiklon).
Hypnotikum.