Tussin

Karo Pharma


Ekspektorerende middel.

R05C A10 (Guaifenesin)MIKSTUR, oppløsning med lakrissmak 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Guaifenesin 20 mg, sorbitol 365 mg, glyserol, ammoniumklorid, polyoksylert hydrogenert lakserolje, lakrisekstrakt, karmellosenatrium, sitronsyre, kaliumsorbat (E 202), neohesperidindihydrokalkon, simetikonemulsjon, anisolje, sukralose (E 955), renset vann.


Indikasjoner

Hoste og seigt sekret ved irritasjon i de øvre luftveier.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >6 år: Slimløsende ved hoste.

Dosering

Voksne: 10 ml 3-5 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig.
Barn <6 år: Skal ikke brukes pga. manglende data på effekt og sikkerhetsbekymringer ved bruk i denne aldersgruppen.
Administrering: Ristes før bruk. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Inneholder sorbitol som er en kilde til fruktose. Kan gi ubehag i mage og virke lett lakserende. Inneholder lakserolje som også kan gi urolig mage og diaré. Bør unngås hos barn <6 år, se Dosering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke under graviditet, pga. ingen eller begrensede mengder data på bruk.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Lettere magesmerter.
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Lettere magesmerter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast og tretthet. Nyrestein kan forekomme ved større doser.
Behandling: Sjelden nødvendig. Kull hvis indisert, eller symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Guaifenesin antas å nedsette slimets viskositet ved å stimulere bronkialsekresjonen, og dermed lette opphostingen av seigt slim.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Tmax er 3 timer.
Fordeling: Går over i bronkialsekretet.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Utskillelse: I urin etter 4 timer i form av metabolitt (81%).

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tussin, MIKSTUR, oppløsning med lakrissmak:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 100 ml
381136
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2019