Tropikamid Minims

Bausch Health


Mydriatikum.

S01F A06 (Tropikamid)ØYEDRÅPER, endosebeholdere 5 mg/ml (0,5%): 1 ml inneh.: Tropikamid 5 mg, saltsyre, natriumhydroksid, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Diagnostisk mydriasis. Som alternativ til atropin ved ønske om kort virketid.

Dosering

1-2 dråper dryppes i konjunktivalsekken i øyet. Ønskes sterkere effekt kan inndryppingen gjentas med 5-10 minutters intervall. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk, og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hos eldre pasienter bør øyetrykket kontrolleres før preparatet anvendes. Barn har økt risiko for systemiske bivirkninger, se Bivirkninger. Legemidlet kan gi forbigående forårsake uklart syn eller tåkesyn og har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrenset mengde data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Tropikamid er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Preparatet skal ikke brukes under amming.

Bivirkninger

Systemisk absorpsjon kan spesielt hos barn gi systemiske reaksjoner på tropikamid. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, munntørrhet. Hjerte/kar: Rask puls. Hud: Ansiktsrødme. Psykiske: Forvirring og hallusinasjoner. Øye: En svak svie straks etter inndrypping. Nedsatt nærsyn. Øvrige: Feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Allergiske reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering i øyet kan man skylle med lunkent vann.
Symptomer: Antikolinerge effekter.

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum med hurtig inntredende og kortvarig pupilldilaterende effekt og cykloplegi.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tropikamid Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml (0,5%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
056630
-
-
128,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.10.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019