Tropikamid Minims

Bausch Health

Mydriatikum.

ATC-nr.: S01F A06

 Miljørisiko i Norge
 S01F A06
Tropikamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tropikamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tropikamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tropikamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Bausch & Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 5 mg/ml (0,5%): 1 ml inneh.: Tropikamid 5 mg, saltsyre, natriumhydroksid, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Diagnostisk mydriasis. Som alternativ til atropin ved ønske om kort virketid.

Dosering

1-2 dråper dryppes i konjunktivalsekken i øyet. Ønskes sterkere effekt kan inndryppingen gjentas med 5-10 minutters intervall. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk, og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hos eldre pasienter bør øyetrykket kontrolleres før preparatet anvendes. Barn har økt risiko for systemiske bivirkninger, se Bivirkninger. Legemidlet kan gi forbigående forårsake uklart syn eller tåkesyn og har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrenset mengde data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Tropikamid er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Preparatet skal ikke brukes under amming.
Tropikamid

Bivirkninger

Systemisk absorpsjon kan spesielt hos barn gi systemiske reaksjoner på tropikamid. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, munntørrhet. Hjerte/kar: Rask puls. Hud: Ansiktsrødme. Psykiske: Forvirring og hallusinasjoner. Øye: En svak svie straks etter inndrypping. Nedsatt nærsyn. Øvrige: Feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Allergiske reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering i øyet kan man skylle med lunkent vann.
Symptomer: Antikolinerge effekter.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For antikolinergika S01F A

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum med hurtig inntredende og kortvarig pupilldilaterende effekt og cykloplegi.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 20.10.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Tropikamid Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
5 mg/ml (0,5%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
056630
-
-
128,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.