Smertestillende + antiseptisk ved sår hals.

R02A A20 (Amylmetakresol, Diklorbenzylalkohol, Lidokain)SUGETABLETTER: Hver sugetablett inneh.: Lidokainhydroklorid 2 mg, amylmetakresol 0,6 mg, 2,4-diklorobenzylalkohol 1,2 mg, sukrose 1,5 g, glukose 1 g, sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), paraoransje (E 110). Sukkerholdig. Honning- og sitronsmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sår hals hos voksne, barn og ungdom >12 år.
Reseptfri bruk: Voksne, barn og ungdom >12 år: Lindrer smerter i svelg og hals.

Dosering

Skal ikke brukes sammenhengende i >5 dager uten etter avtale med lege.
Voksne: 1 sugetablett hver 2.-3. time, opptil maks. 8 sugetabletter i døgnet.
Barn og ungdom >12 år: 1 sugetablett hver 2.-3. time, opptil maks. 4 sugetabletter i døgnet.
Administrering: Skal oppløses langsomt i munnen. Skal ikke oppløses i kinnhulen. Skal ikke tas før mat eller drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Barn <12 år pga. innhold av lidokain.

Forsiktighetsregler

Kan påvirke nervesystemet ved passasje gjennom blodbanen, og muligens gi kramper eller påvirke hjertet ved større inntak eller ved gjentatt bruk. Bruk >5 dager anbefales ikke, da det kan endre naturlig mikrobiell balanse i munnhulen. Om symptomene vedvarer utover 2 dager, forverres eller hvis andre symptomer oppstår, slik som høy feber, hodepine, kvalme eller oppkast og hudutslett, bør klinisk tilstand vurderes mht. bakterielle infeksjoner (faryngitt, tonsillitt). Gis med forsiktighet til akutt syke eller svake eldre pasienter, pga. de er mer følsomme for bivirkninger. Skal ikke brukes i munnhulen ved omfattende akutte sår. Den lokalbedøvende effekten kan gi lungeaspirasjon og øke faren for bitetraumer. Matinntak bør unngås rett etter bruk. Ved astma må dette legemidlet brukes i samråd med lege. Hjelpestoff: Inneholder glukose og sukrose. Dette bør vurderes ved behandling av pasienter med glukose-galaktosemalabsorpsjon, og diabetes mellitus. Pga. sukrose bør ikke legemidlet brukes ved glukose-galaktosemalabsorpsjon, fruktoseintoleranse eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder terpener, som finnes i levomentol. Høye doser av terpener er forbundet med nevrologiske komplikasjoner slik som kramper hos barn. Inneholder paraoransje og nykockin som kan forårsake allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig eller påfølgende bruk av andre antiseptika anbefales ikke pga. mulig interferens (antagonisme, deaktivering). Selv om lidokaindosen er lav må følgende vurderes: Betablokkere reduserer blodgjennomstrømningen i lever, og reduserer hastigheten av lidokainmetabolismen. Cimetidin kan hemme lidokainmetabolismen. Kryssreaksjoner med andre lokalanestetika av amidtypen kan oppstå. Enkelte antiarytmika klasse III kan gi interaksjoner. CYP1A2 og CYP3A4 er involvert i dannelsen av MEGX, den farmakologisk aktive metabolitten til lidokain, og legemidler som påvirker disse enzymene kan øke/redusere plasmakonsentrasjonen av lidokain.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ikke klarlagt. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Sikkerhet ikke klarlagt. Lidokain utskilles i små mengder i morsmelk, men pga. den lave dosen forventes ingen effekt på barnet. Ingen data foreligger for utskillelse av amylmetakresol og 2,4-diklorobenzylalkohol i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Data foreligger ikke.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
SjeldneAngioødem, overfølsomhetsreaksjoner (svie, kløe), stikking/svie i halsen, ubehagelig smak
FrekvensBivirkning
Sjeldne
ImmunsystemetAngioødem, overfølsomhetsreaksjoner (svie, kløe), stikking/svie i halsen, ubehagelig smak

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved tilfelle av systemisk absorpsjon kan en forbigående stimulering, etterfulgt av en undertrykkelse av CNS (døsighet, bevisstløshet) samt det kardiovaskulære systemet (hypotensjon, treg og uregelmessig hjerterytme) forekomme. Ved unormal bruk (betydelig høyere doser, sår på slimhinnene) manifesteres overdosering initialt ved utpreget bedøvelse av de øvre luftveiene og fordøyelseskanalen. De mest alvorlige effektene av lidokain inkluderer intoksikasjon av CNS (insomni, rastløshet, oppstemthet og respiratorisk depresjon) og av det kardiovaskulære systemet. Methemoglobinemi kan forekomme. Bruk hos barn <6 år i større doser og over lengre tid kan gi kramper.
Behandling: Fremkalling av brekninger og/eller magetømming (innen 1 time) vurderes i tilfeller av potensiell alvorlig intoksikasjon. Støttende og symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: 2,4-diklorobenzylalkohol og amylmetakresol har antiseptiske egenskaper. Lidokain virker lokalbedøvende.
Absorpsjon: Ca. 50% av 2,4-diklorobenzylalkohol og amylmetakresol gjenfinnes i saliva etter 120 minutter. Lidokain absorberes raskt gjennom slimhinnene.
Halveringstid: Lidokain ca. 2 timer.
Metabolisme: Betydelig first pass-metabolisme i lever.
Utskillelse: Via urin.

Pakninger uten resept

24 sugetabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Triolif, SUGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 stk. (blister)
044516
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.02.2020