Smertestillende + antiseptisk ved sår hals.

ATC-nr.: R02A A20

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N01B B02
Lidokain
 
PNEC: 23 μg/liter
Salgsvekt: 665,330443 kg
Miljørisiko: Bruk av lidokain gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lidokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lidokain er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SUGETABLETTER: Hver sugetablett inneh.: Lidokainhydroklorid 2 mg, amylmetakresol 0,6 mg, 2,4-diklorobenzylalkohol 1,2 mg, sukrose 1,5 g, glukose 1 g, sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), paraoransje (E 110). Sukkerholdig. Honning- og sitronsmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sår hals hos voksne, barn og ungdom >12 år.
Reseptfri bruk: Voksne, barn og ungdom >12 år: Lindrer smerter i svelg og hals.

Dosering

Skal ikke brukes sammenhengende i >5 dager uten etter avtale med lege.
Voksne: 1 sugetablett hver 2.-3. time, opptil maks. 8 sugetabletter i døgnet.
Barn og ungdom >12 år: 1 sugetablett hver 2.-3. time, opptil maks. 4 sugetabletter i døgnet.
Administrering: Skal oppløses langsomt i munnen. Skal ikke oppløses i kinnhulen. Skal ikke tas før mat eller drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Barn <12 år pga. innhold av lidokain.

Forsiktighetsregler

Kan påvirke nervesystemet ved passasje gjennom blodbanen, og muligens gi kramper eller påvirke hjertet ved større inntak eller ved gjentatt bruk. Bruk >5 dager anbefales ikke, da det kan endre naturlig mikrobiell balanse i munnhulen. Om symptomene vedvarer utover 2 dager, forverres eller hvis andre symptomer oppstår, slik som høy feber, hodepine, kvalme eller oppkast og hudutslett, bør klinisk tilstand vurderes mht. bakterielle infeksjoner (faryngitt, tonsillitt). Gis med forsiktighet til akutt syke eller svake eldre pasienter, pga. de er mer følsomme for bivirkninger. Skal ikke brukes i munnhulen ved omfattende akutte sår. Den lokalbedøvende effekten kan gi lungeaspirasjon og øke faren for bitetraumer. Matinntak bør unngås rett etter bruk. Ved astma må dette legemidlet brukes i samråd med lege. Hjelpestoff: Inneholder glukose og sukrose. Dette bør vurderes ved behandling av pasienter med glukose-galaktosemalabsorpsjon, og diabetes mellitus. Pga. sukrose bør ikke legemidlet brukes ved glukose-galaktosemalabsorpsjon, fruktoseintoleranse eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder terpener, som finnes i levomentol. Høye doser av terpener er forbundet med nevrologiske komplikasjoner slik som kramper hos barn. Inneholder paraoransje og nykockin som kan forårsake allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R02A A20
Samtidig eller påfølgende bruk av andre antiseptika anbefales ikke pga. mulig interferens (antagonisme, deaktivering). Selv om lidokaindosen er lav må følgende vurderes: Betablokkere reduserer blodgjennomstrømningen i lever, og reduserer hastigheten av lidokainmetabolismen. Cimetidin kan hemme lidokainmetabolismen. Kryssreaksjoner med andre lokalanestetika av amidtypen kan oppstå. Enkelte antiarytmika klasse III kan gi interaksjoner. CYP1A2 og CYP3A4 er involvert i dannelsen av MEGX, den farmakologisk aktive metabolitten til lidokain, og legemidler som påvirker disse enzymene kan øke/redusere plasmakonsentrasjonen av lidokain.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ikke klarlagt. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Sikkerhet ikke klarlagt. Lidokain utskilles i små mengder i morsmelk, men pga. den lave dosen forventes ingen effekt på barnet. Ingen data foreligger for utskillelse av amylmetakresol og 2,4-diklorobenzylalkohol i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Data foreligger ikke.
Amylmetakresol|Diklorbenzylalkohol|Lidokain

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
SjeldneAngioødem, overfølsomhetsreaksjoner (svie, kløe), stikking/svie i halsen, ubehagelig smak
FrekvensBivirkning
Sjeldne
ImmunsystemetAngioødem, overfølsomhetsreaksjoner (svie, kløe), stikking/svie i halsen, ubehagelig smak

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved tilfelle av systemisk absorpsjon kan en forbigående stimulering, etterfulgt av en undertrykkelse av CNS (døsighet, bevisstløshet) samt det kardiovaskulære systemet (hypotensjon, treg og uregelmessig hjerterytme) forekomme. Ved unormal bruk (betydelig høyere doser, sår på slimhinnene) manifesteres overdosering initialt ved utpreget bedøvelse av de øvre luftveiene og fordøyelseskanalen. De mest alvorlige effektene av lidokain inkluderer intoksikasjon av CNS (insomni, rastløshet, oppstemthet og respiratorisk depresjon) og av det kardiovaskulære systemet. Methemoglobinemi kan forekomme. Bruk hos barn <6 år i større doser og over lengre tid kan gi kramper.
Behandling: Fremkalling av brekninger og/eller magetømming (innen 1 time) vurderes i tilfeller av potensiell alvorlig intoksikasjon. Støttende og symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For amylmetakresol R02A A20 og lidokain N01B B02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: 2,4-diklorobenzylalkohol og amylmetakresol har antiseptiske egenskaper. Lidokain virker lokalbedøvende.
Absorpsjon: Ca. 50% av 2,4-diklorobenzylalkohol og amylmetakresol gjenfinnes i saliva etter 120 minutter. Lidokain absorberes raskt gjennom slimhinnene.
Halveringstid: Lidokain ca. 2 timer.
Metabolisme: Betydelig first pass-metabolisme i lever.
Utskillelse: Via urin.

Pakninger uten resept

24 sugetabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 04.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Triolif, SUGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 stk. (blister)
044516
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiseptika (antiseptikum): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

tonsillitt (betennelse i tonsillene, halsmandelbetennelse): Betennelse i mandlene som skyldes infeksjon med virus eller bakterier.