TABLETTER 350 mg: Hver tablett inneh.: Kalsiumkarbonat 350 mg, sakkarinnatrium, etyl- og metylparahydroksybenzoat (E 214 og E 218), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi, dyspepsi.

Dosering

Ulcus pepticum: 2 tabletter 1 og 3 timer etter måltid samt dobbelt dose ved sengetid.
Syreoverskudd, pyrose: 1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose 20 tabletter/dag.
Administrering: Tablettene bør tygges (de kleber ikke til tennene). Kan også oppløses i munnen eller svelges hele med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt nyrefunksjon, nyresten i anamnesen. Gastrointestinale blødninger. Sykdommer og/eller tilstander som leder til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av ventrikkelsår skal malignitet utelukkes. Melk/alkali-syndrom bl.a. karakterisert ved alkalose og hyperkalsemi, kan oppstå etter langvarig og høy dosering av kalsiumkarbonat, samtidig med vitamin D-behandling og/eller overdreven melkedrikking. Hos disse pasientene bør kalsiumnivået i serum og nyrefunksjon kontrolleres. Inneholder etyl- og metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium, og serumnivået av kalsium bør kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsium kan gi nedsatt absorpsjon av levotyroksin, og legemidlene skal tas med minst 4 timers mellomrom. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten til hjerteglykosider, og pasienten bør derfor følges opp med kontroll av EKG og serumkalsiumnivåer. Ved samtidig behandling med bisfosfonater bør disse preparatene tas minst 3 timer før inntak av kalsiumkarbonat pga. risiko for redusert absorpsjon. Vil kunne nedsette absorpsjonen av kinoloner, ketokonazol, propranolol, naproksen, deksametason, penicillinamin, rifamipicin og tetrasykliner. Peroralt jern, sink og strontium bør gis med mest mulig mellomrom, minst 2 timer. Antacida og andre medikamenter bør tas med minst 2 timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Absorberes i liten grad. Risiko ved bruk ved graviditet er liten og preparatet kan brukes i anbefalte doser under graviditet.
Amming: Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensDiaré, kvalme, lett forstoppelse, luft i magen, magesmerte
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalsemi, hyperkalsiuri, melk-alkali syndrom
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, kvalme, lett forstoppelse, luft i magen, magesmerte
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri, melk-alkali syndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kalsiumkarbonat reagerer med ventrikkelens saltsyre under dannelse av kalsiumklorid. Syrebindende evne: 1 tablett binder ca. 7 mmol HCl (70 ml 0,1 N HCl). Kalsiumkarbonat har raskt innsettende og relativt langvarig virkning.
Absorpsjon: Ca. 10% av tilført Ca2+ blir absorbert, tilsv. 0,1-0,3 g kalsium daglig ved vanlig dosering. Storparten felles ut i duodenum bundet til karbonat og stearat og utskilles i feces. Ved hyperparatyreose vil større mengde Ca2+ kunne absorberes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Titralac, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
350 mg50 stk. (boks)
446096
-
-
*F
100 stk. (boks)
446104
-
-
*F
200 stk. (boks)
117671
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.11.2015