Titralac

Takeda

Antacidum.

ATC-nr.: A02A C01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A12A A04
Kalsiumkarbonat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 350 mg: Hver tablett inneh.: Kalsiumkarbonat 350 mg, sakkarinnatrium, etyl- og metylparahydroksybenzoat (E 214 og E 218), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi, dyspepsi.

Dosering

Ulcus pepticum: 2 tabletter 1 og 3 timer etter måltid samt dobbelt dose ved sengetid.
Syreoverskudd, pyrose: 1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose 20 tabletter/dag.
Administrering: Tablettene bør tygges (de kleber ikke til tennene). Kan også oppløses i munnen eller svelges hele med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt nyrefunksjon, nyresten i anamnesen. Gastrointestinale blødninger. Sykdommer og/eller tilstander som leder til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av ventrikkelsår skal malignitet utelukkes. Melk/alkali-syndrom bl.a. karakterisert ved alkalose og hyperkalsemi, kan oppstå etter langvarig og høy dosering av kalsiumkarbonat, samtidig med vitamin D-behandling og/eller overdreven melkedrikking. Hos disse pasientene bør kalsiumnivået i serum og nyrefunksjon kontrolleres. Inneholder etyl- og metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02A C01
Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium, og serumnivået av kalsium bør kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsium kan gi nedsatt absorpsjon av levotyroksin, og legemidlene skal tas med minst 4 timers mellomrom. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten til hjerteglykosider, og pasienten bør derfor følges opp med kontroll av EKG og serumkalsiumnivåer. Ved samtidig behandling med bisfosfonater bør disse preparatene tas minst 3 timer før inntak av kalsiumkarbonat pga. risiko for redusert absorpsjon. Vil kunne nedsette absorpsjonen av kinoloner, ketokonazol, propranolol, naproksen, deksametason, penicillinamin, rifamipicin og tetrasykliner. Peroralt jern, sink og strontium bør gis med mest mulig mellomrom, minst 2 timer. Antacida og andre medikamenter bør tas med minst 2 timers mellomrom.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Absorberes i liten grad. Risiko ved bruk ved graviditet er liten og preparatet kan brukes i anbefalte doser under graviditet.
Amming: Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensDiaré, kvalme, lett forstoppelse, luft i magen, magesmerte
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalsemi, hyperkalsiuri, melk-alkali syndrom
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, kvalme, lett forstoppelse, luft i magen, magesmerte
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri, melk-alkali syndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kalsium A12A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kalsiumkarbonat reagerer med ventrikkelens saltsyre under dannelse av kalsiumklorid. Syrebindende evne: 1 tablett binder ca. 7 mmol HCl (70 ml 0,1 N HCl). Kalsiumkarbonat har raskt innsettende og relativt langvarig virkning.
Absorpsjon: Ca. 10% av tilført Ca2+ blir absorbert, tilsv. 0,1-0,3 g kalsium daglig ved vanlig dosering. Storparten felles ut i duodenum bundet til karbonat og stearat og utskilles i feces. Ved hyperparatyreose vil større mengde Ca2+ kunne absorberes.

Sist endret: 16.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.11.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Titralac, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
350 mg50 stk. (boks)
446096
SPC_ICON-
-
*F
100 stk. (boks)
446104
SPC_ICON-
-
*F
200 stk. (boks)
117671
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperparatyreose (hyperparatyreoidisme): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kardialgi: Smerte eller ubehag bak brystbenet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

pyrose (halsbrann): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.