Tiacur

Abcur

B1-vitaminpreparat.

ATC-nr.: A11D A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A11D A01
Tiamin (vitamin B1)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2019) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml og 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Tiaminhydroklorid 25 mg, resp. 50 mg, natriumklorid, klorbutanolhemihydrat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Tilstander med tiaminmangel, f.eks. malabsorpsjon, anoreksi og alkoholavhengighet.

Dosering

Pasientens tilstand og omfanget av sykdommen må vurderes. Ved usikkerhet bør råd søkes hos ernæringsterapeut.
Malabsorpsjon: Postoperativt tilskudd hos symptomatiske pasienter: 50-100 mg/dag i.v. eller i.m. i 7-14 dager, deretter 10 mg/dag peroralt inntil nevrologiske symptomer er helt borte. Peroralt tilskudd etter kirurgi hos asymptomatiske pasienter: 50-100 mg/dag. Tidligere fedmeopererte pasienter med tegn på gastrointestinalt ubehag bør ta tiamin forebyggende. Ved brekninger i >3-4 uker foreslås 100 mg tiamin i.v. eller i.m daglig, eller enteralt dersom dette tolereres.
Anoreksi, reernæringssyndrom (refeeding syndrom): Ved mistenkt tiaminmangel hos pasient ved intensivavdeling: 100-300 mg/dag de 3 første dagene, for å forebygge nevrologiske bivirkninger ved altfor rask tilførsel av glukose.
Alkoholavhengighet, alkoholabstinens: Ved risiko for Wernickes encefalopati (WE): 200-250 mg parenteralt 3 ganger daglig i 3-5 dager. Ved poliklinisk avgiftning: 200 mg tiamin i.m. i 5 dager anbefales fremfor peroral behandling, og pasienten kan ha nytte av fortsatt behandling i >2 uker. Hos alkoholikere uten WE har peroral tiamin like god effekt som parenteral administrering etter 5 dager.
Administrering: I.m. eller langsomt i.v.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

I.m. eller i.v. injeksjon kan gi overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaktisk sjokk.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A11D A01
Loopdiuretika som hemmer tubulær reabsorpsjon, kan ved langtidsbehandling gi økt utskillelse av tiamin og dermed redusere tiaminnivå.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data på bruk av høye doser (>50 mg/dag). Ingen kjent risiko ved anbefalte doser. Som en forsiktighetsregel anbefales det å unngå bruk under graviditet.
Amming: Skilles ut i morsmelk. Det forventes ingen effekter på diende nyfødte/spedbarn ved anbefalte doser. Utilstrekkelige data ved høye tiamindoser (>50 mg/dag). Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Akutt blodtrykksreduksjon. Hud: Eksantem, pruritus, urticaria. Luftveier: Dyspné. Øvrige: Lokal irritasjon på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Parenteral administrering av høye doser kan gi anafylaktiske reaksjoner.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A11D A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: I kroppen fosforyleres tiamin til tiamindifosfat, som fungerer som koenzym for flere enzymer, noe som er viktig for reaksjoner som f.eks. involverer energioverføring og normal funksjon av nervesystem og muskler.
Halveringstid: Ca. 1-4 timer.
Utskillelse: Overskudd utskilles i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses.

Sist endret: 30.06.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Tiacur, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
25 mg/ml5 × 2 ml (amp.)
502956
-
Byttegruppe
1314,30CSPC_ICON
50 mg/ml5 × 2 ml (amp.)
430729
-
Byttegruppe
2100,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

alkoholabstinens: Abstinens som sees når en person reduserer eller kutter ut alkohol etter lengre perioder med stort alkoholinntak.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.