Tenofovir disoproxil

Sandoz

Antiviralt middel.

ATC-nr.: J05A F07

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 245 mg: Hver tablett inneh.: Tenofovirdisoproksil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hiv-1-infeksjon: Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-1-infiserte voksne. Hos voksne er fordelene av tenofovirdisoproksil ved hiv-1-infeksjon basert på resultater av en studie med behandlingsnaive pasienter, inkl. pasienter med høy virusmengde (>100 000 kopier/ml) og studier der tenofovirdisoproksil ble lagt til en stabil basisterapi (hovedsakelig trippelterapi) hos tidligere antiretroviralt behandlede pasienter som har vært utsatt for en tidlig virologisk svikt (<10 000 kopier/ml, hvor de fleste pasienter har <5000 kopier/ml). Preparatet er også indisert for behandling av hiv-1-infisert ungdom 12-<18 år, med NRTI-resistens eller toksisitet som hindrer bruk av førstelinjemidler. Generelt: Valg av tenofovirdisoproksil til behandling av antiretroviralt behandlede pasienter med hiv-1-infeksjon må baseres på individuell viral resistenstesting og/eller behandlingshistorikk til pasientene. Hepatitt B-infeksjon: Indisert for behandling av kronisk hepatitt B hos voksne med: - Kompensert leversykdom med påvist aktiv virusreplikasjon og vedvarende forhøyede serum ALAT-nivåer eller histologisk påvisning av middels til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose. - Påvist lamivudinresistent hepatitt B-virus. - Dekompensert leversykdom. Indisert for behandling av kronisk hepatitt B hos ungdom 12-<18 år med kompensert leversykdom og påvist immunaktiv sykdom, f.eks. aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede ALAT-nivåer i serum og histologisk påvisning av aktiv inflammasjon og/eller fibrose. Mtp. beslutningen om å initiere behandling hos pediatriske pasienter, se SPC.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal tas med mat én gang daglig. I spesielle tilfeller kan tabletten oppløses i minst 100 ml vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikkes omgående.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for


Sist endret: 11.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Tenofovir disoproxil, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
245 mg30 stk. (boks)
414621
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
3881,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.