Antihistamin.

ATC-nr.: R06A X26

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R06A X26
Feksofenadin
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 1 562,10744 kg
Miljørisiko: Bruk av feksofenadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Feksofenadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Feksofenadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 120 mg og 180 mg: Hver tablett inneh.: Feksofenadinhydroklorid 120 mg, resp. 180 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

120 mg: Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt hos voksne og barn >12 år. 180 mg: Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urticaria hos voksne og barn >12 år.
Reseptfri bruk: 120 mg: Behandling av allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn >12 år.

Dosering

Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt: Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 120 mg 1 gang daglig.
Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urticaria: Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 180 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ingen klinisk erfaring.
Administrering: Tas før mat. Kan deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved behandling av eldre og pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon pga. begrenset klinisk erfaring med disse pasientgruppene. Pasienter med tidligere eller aktiv hjerte-karsykdom bør informeres at antihistaminer er assosiert med takykardi og palpitasjoner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R06A X26
Biotilgjengeligheten av feksofenadin minskes ved samtidig inntak av antacida som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid. Det anbefales derfor at feksofenadin og slike antacida inntas med 2 timers mellomrom.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen adekvate data hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke absolutt nødvendig.
Amming: Ingen data for overgang i morsmelk. Ved administrering av terfenadin er det sett overgang av feksofenadin. Bør derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Studier på mus viste ingen påvirkning av fertilitet. Ingen humane data.
Feksofenadin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Ukjent frekvensDiaré
Generelle
Mindre vanligeTretthet
Hjerte
Ukjent frekvensPalpitasjoner, takykardi
Hud
Ukjent frekvensKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner (med manifestasjoner som angioødem, tilsnøring i brystet, dyspné, flushing og systemisk anafylaksi)
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
Psykiske
Ukjent frekvensInsomni, nervøsitet, søvnforstyrrelse og mareritt/overdrevne drømmer (paroniria)
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige
GenerelleTretthet
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (med manifestasjoner som angioødem, tilsnøring i brystet, dyspné, flushing og systemisk anafylaksi)
PsykiskeInsomni, nervøsitet, søvnforstyrrelse og mareritt/overdrevne drømmer (paroniria)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste rapporter om overdose inneholder begrenset informasjon. Svimmelhet, døsighet, utmattelse og munntørrhet er rapportert. Doser opptil 60 mg 2 ganger daglig i 2 uker hos barn og enkeltdoser opp til 800 mg, 690 mg 2 ganger daglig i 1 måned eller 240 mg 1 gang daglig i 1 år ga ikke klinisk signifikante bivirkninger hos friske personer.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Standardbehandling bør vurderes for å fjerne legemiddel som ikke er absorbert. Hemodialyse har ingen effekt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R06A X26

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv ikke-sederende H1-reseptorantagonist. Det er ikke observert forskjeller i QTC-intervallet ved behandling av sesongrelatert allergisk rhinitt.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter 1-3 timer. Virkningen inntrer innen 1 time etter tablettinntak, med maks. effekt etter 6 timer. Effekten varer i 24 timer. Farmakokinetikken er lineær etter enkeltdoser og ved gjentatt dosering på 120 mg 2 ganger daglig.
Proteinbinding: 60-70%.
Halveringstid: 11-15 timer ved gjentatt dosering.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Antatt utskillelse hovedsakelig uforandret via gallen. Inntil 10% utskilles uforandret via urinen.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter 120 mg er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 25.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tabletter 120 mg: 01.11.2016

Tabletter 180 mg: 08.08.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Telfast, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 mg10 stk. (blister)
064531
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
30 stk. (blister)
064544
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
100 stk. (blister)
085969
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
164,90C
180 mg30 stk. (blister)
075069
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
83,50C
100 stk. (blister)
086108
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
223,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.