Telfast

sanofi-aventis


Antihistamin.

R06A X26 (Feksofenadin)TABLETTER, filmdrasjerte 120 mg og 180 mg: Hver tablett inneh.: Feksofenadinhydroklorid 120 mg, resp. 180 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

120 mg: Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt hos voksne og barn >12 år. 180 mg: Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urticaria hos voksne og barn >12 år.
Reseptfri bruk: 120 mg: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne og barn >12 år. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne.

Dosering

Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt: Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 120 mg 1 gang daglig.
Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urticaria: Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 180 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ingen klinisk erfaring.
Administrering: Tas før mat. Kan deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved behandling av eldre og pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon pga. begrenset klinisk erfaring med disse pasientgruppene. Pasienter med tidligere eller aktiv hjerte-karsykdom bør informeres at antihistaminer er assosiert med takykardi og palpitasjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Biotilgjengeligheten av feksofenadin minskes ved samtidig inntak av antacida som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid. Det anbefales derfor at feksofenadin og slike antacida inntas med 2 timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen adekvate data hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke absolutt nødvendig.
Amming: Ingen data for overgang i morsmelk. Ved administrering av terfenadin er det sett overgang av feksofenadin. Bør derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Studier på mus viste ingen påvirkning av fertilitet. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Ukjent frekvens Diaré
Generelle
Mindre vanlige Tretthet
Hjerte
Ukjent frekvens Palpitasjoner, takykardi
Hud
Ukjent frekvens Kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjoner (med manifestasjoner som angioødem, tilsnøring i brystet, dyspné, flushing og systemisk anafylaksi)
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, somnolens, svimmelhet
Psykiske
Ukjent frekvens Insomni, nervøsitet, søvnforstyrrelse og mareritt/overdrevne drømmer (paroniria)
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Nevrologiske Hodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige
Generelle Tretthet
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Diaré
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner (med manifestasjoner som angioødem, tilsnøring i brystet, dyspné, flushing og systemisk anafylaksi)
Psykiske Insomni, nervøsitet, søvnforstyrrelse og mareritt/overdrevne drømmer (paroniria)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste rapporter om overdose inneholder begrenset informasjon. Svimmelhet, døsighet, utmattelse og munntørrhet er rapportert. Doser opptil 60 mg 2 ganger daglig i 2 uker hos barn og enkeltdoser opp til 800 mg, 690 mg 2 ganger daglig i 1 måned eller 240 mg 1 gang daglig i 1 år ga ikke klinisk signifikante bivirkninger hos friske personer.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Standardbehandling bør vurderes for å fjerne legemiddel som ikke er absorbert. Hemodialyse har ingen effekt.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv ikke-sederende H1-reseptorantagonist. Det er ikke observert forskjeller i QTC-intervallet ved behandling av sesongrelatert allergisk rhinitt.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter 1-3 timer. Virkningen inntrer innen 1 time etter tablettinntak, med maks. effekt etter 6 timer. Effekten varer i 24 timer. Farmakokinetikken er lineær etter enkeltdoser og ved gjentatt dosering på 120 mg 2 ganger daglig.
Proteinbinding: 60-70%.
Halveringstid: 11-15 timer ved gjentatt dosering.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Antatt utskillelse hovedsakelig uforandret via gallen. Inntil 10% utskilles uforandret via urinen.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter 120 mg er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Telfast, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
120 mg 10 stk. (blister)
064531
-
Byttegruppe
* F
30 stk. (blister)
064544
-
Byttegruppe
* F
100 stk. (blister)
085969
Blå resept
Byttegruppe
164,90 C
180 mg 30 stk. (blister)
075069
Blå resept
Byttegruppe
83,50 C
100 stk. (blister)
086108
Blå resept
Byttegruppe
223,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tabletter 120 mg: 01.11.2016

Tabletter 180 mg: 08.08.2018