Tears Naturale uten konserveringsmiddel

Alcon

Kunstig tårevæske.

ATC-nr.: S01X A20

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B05A A05
Dekstran
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 S01K A02
Hypromellose
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hypromellose kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hypromellose kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hypromellose er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Bausch & Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere: 1 ml inneh.: Dekstran 70 1 mg, hypromellose 3 mg, natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, sinkklorid, natriumhydrogenkarbonat, karbondioksid, renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1-2 dråper i det/de berørte øyet/øynene ved behov. Kan brukes sammen med kontaktlinser.
Administrering: Til okulær bruk. Dersom det skal brukes mer enn ett legemiddel lokalt i øyet, skal disse gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal brukes sist.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, vedvarende rødme eller irritasjon i øynene, eller hvis disse tilstander forverres eller vedvarer, skal bruken stoppes og lege kontaktes. Hvis oppløsningen forandrer farge eller blir grumsete skal den ikke brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Øye
Svært vanligeTåkesyn
VanligeFølelse av fremmedlegeme i øyet, tørre øyne, unormal følelse i øyet, øyelokksykdom, øyeubehag
Mindre vanligeKløe i øyet, okulær hyperemi, øyeirritasjon
Ukjent frekvensRennende øyne, skorpedannelse på øyelokket, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyelokkserytem, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
ØyeTåkesyn
Vanlige
ØyeFølelse av fremmedlegeme i øyet, tørre øyne, unormal følelse i øyet, øyelokksykdom, øyeubehag
Mindre vanlige
NevrologiskeHodepine
ØyeKløe i øyet, okulær hyperemi, øyeirritasjon
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet
ØyeRennende øyne, skorpedannelse på øyelokket, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyelokkserytem, øyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Tåresubstitutt.
Virkningsmekanisme: Inneholder de ioniske komponentene fra humane tårer. Studier tyder på at en tåreoppløsning med fysiologiske elektrolytter, inkl. bikarbonat, kan medføre tilhelning av epitelskader. Inneholder også dekstran 70 og hypromellose, som sammen med tårene virker fuktende og beskyttende på kornea ved at de danner et lag på korneas overflate. Dette laget opprettholdes ved absorpsjon. Preparatet øker tårefilmens stabilitet gjennom fysiologisk blanding, slik at det dannes en lubrikant for kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Åpnet endosebeholder kastes etter bruk. Endosebeholdere fra åpnet foliepose skal brukes innen 4 dager. Oppbevares i originalkartongen og folieposen for å beskytte mot fordampning.

Sist endret: 07.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Tears Naturale uten konserveringsmiddel, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
28 × 0,4 ml (endosebeholdere)
011748
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.