Zikavirus

Hva er zikavirus?

Zikavirus-infeksjon er en virussykdom som hovedsakelig overføres ved myggstikk. Viruset ble første gang funnet hos aper i Zika-skogen i Uganda i 1947, og det første tilfellet hos et menneske ble påvist i 1952. Inntil 2007 var det kun få og mindre utbrudd av zikavirus-infeksjon i Afrika, Asia og på øyer i Stillehavet.

I 2007 var det et større utbrudd av sykdommen på stillehavsøya Yap, og i de følgende årene spredte sykdommen seg til andre øysamfunn i Stillehavet, og fra 2015 også til Sør- og Mellom-Amerika. I forbindelse med dette ble det oppdaget at zikavirus-infeksjon hos gravide medfører en risiko for alvorlige hjerneskade hos det nyfødte barnet.

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste tilfeller av zikavirus-infeksjon er milde eller helt uten symptomer. Sykdommen varer vanligvis 2-7 dager.

Hvem får sykdommen?

Utbrudd av zikavirus-infeksjon sees nå i Sør- og Mellom-Amerika og i Stillehavsregionen. Hardest rammet er Brasil og Columbia. Smitte med zikavirus forekommer i mange andre land (over 50) herunder USA - i Texas og Florida.

Siden 2015 har det vært flere hundretusen tilfeller i Sør-Amerika.

Hva er årsaken til zikavirus?

Sykdommen skyldes zikavirus.

Symptomer

De fleste tilfeller av zikavirus-infeksjon er milde eller helt uten symptomer. De vanligste symptomene er feber, hudutslett, leddsmerter og øyebetennelse. Muskelsmerter og hodepine er også vanlige symptomer.

I sjeldne tilfeller (3 av 10 000 infeksjoner) sees symptomer fra nervesystemet i form av lammelse av store nerver (Guillain-Barrés syndrom), ryggmargsbetennelse eller hjernebetennelse.

Undersøkelser

Zikavirus kan påvises i en blodprøve.

Behandling

Forebyggelse:

Det viktigste forebyggende man selv kan gjøre, er å beskytte seg mot myggstikk.

  • Bruk klær med lange ermer og bukseben.

  • Bruk myggavvisende midler hele døgnet, og særlig på tidspunkter hvor myggen er mest aktiv.

  • Sov i myggskjermede rom eller rom med aircondition.

  • Bruk myggnett over sengen.

  • Bruk myggnett som er sprayet med insektsgift (impregnert), det er det beste.

Man kan beskytte seg mot seksuell smitte ved å bruke kondom. Virus kan påvises i sæd opptil 6 måneder etter smitten.


Spesielle forhold hos gravide:

Pga. risiko for alvorlige misdannelser må gravide, og kvinner som ønsker å bli gravide, unngå å bli smittet med zikavirus.

Se Folkehelseinstituttets råd til gravide og andre reisende

  • Gravide, og kvinner som ønsker å bli gravide, bør utsette ikke-nødvendige reiser til berørte områder inntil etter graviditeten.

  • Hvis reisen ikke kan utsettes, må gravide være særlig omhyggelige med å beskytte seg mot myggstikk.

  • Gravide som har reist i berørte områder under graviditeten, skal informere sin lege og jordmor om oppholdet.

  • Kvinner som har reist i berørte områder og som planlegger graviditet, oppfordres til å vente to måneder etter hjemkomst med å bli gravide.

  • Menn som kommer hjem fra områder med utbrudd av zikavirus, og som har en partner som er gravid, anbefales å anvende kondom i resten av graviditeten. For menn med kvinnelig partner i fertil alder (som ikke er kjent gravid), anbefales det at paret bruker prevensjon (hvilken som helst type) i seks måneder, uansett om mannen har eller har hatt symptomer på infeksjon med zikavirus eller ikke.


Medisinsk behandling:

Det finnes ingen vaksine mot zikavirus, og ingen legemidler som virker mot viruset. Behandlingen består derfor i å bekjempe komplikasjonene som kan oppstå.

Spesielle forhold hos barn

Hos barn som smittes etter fødselen, forløper sykdommen som hos voksne.

Hos nyfødte kan det sees alvorlige misdannelser hvis smitten er overført fra moren under graviditeten, bl.a. sees mikrokefali (for liten hjerneutvikling).

Det er viktig å understreke at langt de fleste barn fødes uten misdannelser, selv om moren har hatt zikavirus-infeksjon under graviditeten.

Smitteveier

Myggstikk:

I risiko for smitte er personer som stikkes av mygg som bærer zikavirus. Det er mygg av typen Aedes, samme slags mygg som overfører andre virus, som f.eks. denguevirus. Aedesmygg er særlig utbredt i tropiske og subtropiske områder, og kan stikke hele døgnet. Risikoen er spesielt stor tidlig om morgenen og sent om ettermiddagen. Risikoen for smitte er størst i landlige/jungelområder og i slumkvarter i storbyer.

Smitte ved myggstikk er den helt dominerende smitteveien.


Fra mor til barn og seksuelt:

Smitte kan også overføres fra en infisert mor til foster under graviditeten, fra mor til barn i forbindelse med fødselen, og man kan smittes seksuelt.

Enkeltstående tilfeller av smitte ved blodtransfusjon er beskrevet.

Sist revidert: 10.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.