Vitaminmangel

Hva er vitaminmangel?

Du har vitaminmangel (avitaminosis), hvis du gjennom en periode har fått så små mengder vitaminer i maten at du har utviklet symptomer på vitaminmangel. De fleste symptomene på vitaminmangel er meget karakteristiske (klassisk vitaminmangel).

Hvordan forløper sykdommen?

Vitaminmangel forløper forskjellig, alt ettersom hvilket vitamin du mangler. Det tar som regel lang tid - måneder eller år - før symptomene oppstår. I begynnelsen viser vitaminmangel seg ved at du blir trett, får nedsatt muskelkraft og dårlig appetitt. Senere får du de klassiske mangelsymptomene, avhengig av hvilket vitamin du mangler. Symptomene kan nesten alltid behandles med det gjeldende vitamin, uten at du får varige problemer.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få vitaminmangel.

Hva er årsaken til vitaminmangel?

Risikoen for at du får vitaminmangel er tilstede hvis du:

  • Spiser ensidig eller utilstrekkelig (f.eks. ved spiseforstyrrelser eller alkoholisme)

  • Har en langvarig sykdom som nedsetter kroppens evne til å oppta matens vitaminer fra tarmen, f.eks. ved fettdiaré.

Friske mennesker som spiser en normal kost får ikke vitaminmangel.

Symptomer

De forskjellige vitaminene har spesielle funksjoner. Vi har bruk for alle vitaminene for at kroppen skal kunne fungere normalt. Hvert vitamin har sine typiske mangelsymptomer. Her beskrives 13 kjente vitaminer, og de tilhørende mangelsymptomene:

Vitamin

Mangelsymptomer

Vitamin A

Nedsatt evne til å se i svakt lys (nattblindhet), tørre øyne og infeksjoner

Vitamin D

Knoklene blir ufullstendig mineralisert: Barn får engelsk syke (rakitt), voksne myke knokler (osteomalasi)

Vitamin E

Nerveskader og synsforstyrrelser (forekommer meget sjeldent)

Vitamin K

Pasienten har lettere for å få blødninger

Vitamin C

Hudblødninger, sår tar lang tid å heles

Vitamin B1 (tiamin)

Sinnsforvirring, lammelser, væskeutredninger i huden og forstørret hjerte (beriberi)

Vitamin B2 (riboflavin)

Sår i munnvikene og på leppene, og betennelse i tungen

Vitamin B3 (nikotinamid)

Hudutslett, oppkast og diaré (pellagra)

Vitamin B5 (pantotensyre)

Nervebetennelse (forekommer meget sjeldent)

Vitamin B6 (pyridoksin)

Depresjon, blodmangel og kramper

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Blodmangel og skader på nervesystemet

Biotin

Eksem og betennelse i tungen (forekommer meget sjeldent)

Folsyre

Blodmangel

Undersøkelser

Legen kan undersøke vitamininnholdet i blodet ditt.

Behandling

Vitaminmangel behandles ved at du får store doser av vitaminet, inntil kroppen er «fylt opp». Deretter fortsetter du normalt med en mindre dose, som skal sørge for at du får nok vitaminer. Sunne kostvaner medvirker også til det.

Sist revidert: 01.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.