Vann i kroppen

Hva er vann i kroppen?

Vann i kroppen (ødemer) er en tilstand der du har en økt væskeansamling i kroppen. Den økte mengden vann sitter normalt nedadtil, f.eks. omkring anklene, men væsken kan også legge seg i et av kroppens hulrom, f.eks. i bukhulen (ascites) eller lungehinnen, eller fordele seg mer utbredt i vevene.

Hvordan forløper sykdommen?

Hvordan forløpet blir, avhenger helt av hva som er årsaken til at du har vann i kroppen.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få vann i kroppen, men det er mest vanlig hos eldre, hvor tilbakeløpet av blodet fra bena er svekket, eller hvor hjertet, leveren eller nyrene er begynt å svikte. Hvis du sitter stille i lengre tid, f.eks. på lengre flyreiser, kan du få væskeopphopning i bena.

Vann i kroppen oppstor hyppig i forbindelse med graviditet, spesielt mot slutten av graviditeten. Det er plagsomt, men oftest helt ufarlig. Hvis væskeopphopningen kommer plutselig bør du søke lege, da det kan være et tegn på begynnende svangerskapsforgiftning.

Hva er årsaken til vann i kroppen?

Vanninnholdet i kroppen er normalt svært konstant - det er først og fremst regulert av hvor mye vann og salt nyrene utskiller. En rekke forskjellige hormoner kan påvirke vannutskillelsen, men normalt er vanninnholdet i kroppen uavhengig av hvor mye væske vi drikker i døgnet.

Ødemer omkring anklene kan skyldes dårlig venepumpeaktivitet, eller dårlig tilbakeløp av blod fra bena. Økt vann andre steder i kroppen er som regel tegn på sykdom i hjertet, leveren eller nyrene. Hvis vannet samler seg i bukhulen, er årsaken oftest leversykdom. Samler vannet seg i lungene eller lungehinnen, er årsaken oftest hjerte- eller lungesykdom.

Økt vann i kroppen kan også skyldes behandling med væskebindende medisin (giktmedisin og visse blodtrykksmidler).

Symptomer

Du får hovne ankler eller føtter, eller kanskje hovner hele benet opp. Hvis det kun er det ene benet som hovner opp, skyldes sykdommen nesten alltid hemmet tilbakeløp fra foten. Det kan skyldes årebetennelse eller blodpropp i venene i benet. Dersom du har væskeansamlinger i lungene, lungehinnene eller bukhulen, kan du få pustevansker.

Undersøkelser

Hvis du konstant eller jevnlig har for mye vann i kroppen, kan en rekke undersøkelser vise om det er på grunn av en sykdom i hjertet, leveren eller nyrene.

Undersøkelsesprogrammet tilrettelegges oftest individuelt, og kan omfatte:

  • vekt (sammenlignet med tidligere vekt)

  • blodprøver

  • urinprøver

  • røntgen av hjerte og lunger

  • ultralydskanning av hjerte (ekkokardiografi) eller mage

  • EKG - elektrokardiogram

Behandling

Hovedmidlet for å behandle for mye vann i kroppen er vanndrivende legemidler, som kan redusere innholdet av vann og salt i kroppen din. Avhengig av årsaken til sykdommen, kan du også få andre former for medisin.

Sist revidert: 07.07.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.