Senebetennelse

Hva er senebetennelse?

Senebetennelse (tendinitt) er en tilstand med smerte og eventuelt lett hevelse i en muskelsene.

Hvordan forløper sykdommen?

Man får smerter når man bruker de musklene som er heftet fast på senen. Smertene kan vare i flere måneder.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få senebetennelse hvis de utsetter seg for overbelastning enten over lang tid eller ved plutselig uvant muskelarbeid. Det kan f.eks. dreie seg om akillessenen hos løpere. Du kan også overbelaste senene på yttersiden av albuen og få en såkalt «tennisalbue», men i de fleste tilfeller skyldes overbelastningen annet enn tennis. Hvis smertene sitter på innsiden av albuen, så kaller man det for en «golfalbue», men det skyldes kun sjelden golf.

Hva er årsaken til senebetennelse?

Senebetennelse skyldes ofte overbelastning gjennom sport eller arbeid. Aldringsprosesser i senen øker generelt risikoen for lidelsen. Visse medisinske sykdommer, f.eks. diabetes og leddgikt øker også i særlig grad hyppigheten av sykdommen.

Symptomer

Symptomene er smerter i senen og på det stedet på knokkelen hvor senen er heftet fast. Smertene blir verre når du bruker musklene som er heftet fast på senen, men det kan også gjøre vondt når musklene er i hvile. Av og til sees tydelig hevelse av senen, f.eks. akillessenen. På steder hvor senen løper gjennom en seneskjede, f.eks. i fingrene eller ved håndleddet, kan det noen ganger oppstå seneskjedebetennelse, som utover smerter og hevelse også kan gi springfingre.

Undersøkelser

Der er kun sjelden behov for spesielle undersøkelser, da symptomene er typiske. Ved ultralydundersøkelser kan legen eventuelt se forandringer i senen eller en væskeansamling i seneskjeden. Blodprøver og røntgenundersøkelser viser vanligvis ikke noe unormalt.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Senebetennelse behandles i starten ved at den ømme senen blir avlastet og får ro. Ved betennelse i akillessene eller andre sener omkring ankelen, kan hælforhøyelse eller annen form for innlegg gi avlastning. Senere i forløpet anbefales aktiv trening, ev. veiledet av fysioterapeut.


Medisinsk behandling:

NSAID anvendes både som tabletter og som midler til å smøre på huden. Binyrebarkhormoner kan injiseres omkring senen for å lindre smerter og redusere hevelsen. Det har lenge vært overveid om en slik injeksjon kan øke risikoen for etterfølgende overrivning av senen, men det er fortsatt usikkert, bl.a. fordi selve sykdommen tendinitt i f.eks. akillessenen i seg selv øker risikoen for overrivning.

Sist revidert: 08.10.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.