Hyperhidrose

Hva er hyperhidrose?

Svetten er med på å regulere kroppstemperaturen vår. Hos de fleste er produksjonen av svette i balanse med fordampningen fra huden, og huden føles tørr. Hos noen er svetteproduksjonen for stor, og huden blir derfor fuktig og svettedryppende. Det kalles hyperhidrose. Det er ikke snakk om hyperhidrose hos personer som svetter mye i forbindelse med anstrengelse eller psykisk stress; denne formen for svette er et naturlig fenomen.

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste med hyperhidrose venner seg til å leve med tilstanden. De kler seg luftig og bruker ev. midler som hemmer svetteproduksjonen. Hos noen få personer er symptomene så uttalte, at man må operere vekk svettekjertlene, eller skjære over nervene til svettekjertlene.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen er hyppig. Omkring 1% av befolkningen har forhøyet svetteproduksjon i en slik grad at de er plaget av det.

Hva er årsaken til hyperhidrose?

Man kjenner ikke årsaken til hyperhidrose, men det er en viss tilbøyelighet for at det er arvelig.

Symptomer

De typiske stedene hvor en høy svetteproduksjon gir plager er håndflater og fotsåler, armhuler og ansikt. Personer med hyperhidrose i håndflatene har svette, klamme hender, og de har dermed problemer med å arbeide med f.eks. papir eller andre ting som ikke tåler å bli vått.

Undersøkelser

Man behøver ikke spesielle undersøkelser for å stille diagnosen.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

De fleste kan holde symptomene nede med en effektiv deodorant, eller krem som inneholder lokalvirkende stoffer som nedsetter svetteproduksjonen.


Strøm:

Iontoforese er en behandling som kan anvendes når plagene kommer fra hender eller føtter. Ved denne behandlingen ledes det en svak strøm gjennom håndflater eller fotsåler. Behandlingen er noe besværlig, og må gjentas hyppig for å oppnå effekt.


Operasjon:

Hos ganske få er det nødvendig å foreta en operasjon på de nervene som setter i gang svetteproduksjonen, eller å fjerne selve svettekjertlene. Sugning av svettekjertlene eller bortskjæring av svettekjertlene i armhulene kan utføres hos personer som lider av voldsomt plagsom armsvette.


Medisinsk behandling:

  • Propanthelin virker på det autonome nervesystemet og nedsetter svetteproduksjonen. De dosene som må brukes for å nedsette svetteproduksjonen er som regel så høye at bivirkningene (munntørrhet, synsforstyrrelser, problemer med vannlatingen) ikke aksepteres.

  • Det har vist seg at injeksjon av små mengder botulinumtoksin type A virker mot hyperhidrose. Toksinet blokkerer nerveendene som aktiverer svettekjertlene. Da nerveendene gjendannes etter noe tid, kan man ikke regne med at virkningen vedvarer.

Spesielle forhold hos barn

Sykdommen starter som regel tidlig i livet, og avtar markant med alderen.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.