Spiserørsbrokk

Hva er spiserørsbrokk?

Spiserøret passerer ned gjennom mellomgulvet (muskelplaten som skiller brysthulen og bukhulen) til magesekken. Mellomgulvet hjelper spiserørets nederste lukkemuskel med å forhindre at mat kommer opp igjen i spiserøret etter et måltid. Spiserørsbrokk (hiatus hernie) oppstår når en del av magesekken glir opp i brysthulen. Da blir den normale lukkemekanismen utett, og mageinnhold og magesyre kan komme opp i spiserøret.

Hvordan forløper sykdommen?

I de fleste tilfellene er dette en helt fredelig tilstand, som man enten ikke merker noe til, eller man har problemer med tilbakeløp av surt mageinnhold (se spiserørsbetennelse) bare en gang imellom. I sjeldne tilfeller kan magesekken gli opp ved siden av spiserøret (paraøsofagealt hernie) og gi smerter, og i svært sjeldne tilfeller inneklemt brokk.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få sykdommen.

Hva er årsaken til spiserørsbrokk?

I de fleste tilfeller er det ingen kjent årsak, men økt trykk i buken ved f.eks. graviditet eller fedme kan være medvirkende årsaker.

Symptomer

De viktigste symptomene er sure oppstøt og sviende smerter bak brystbenet pga. spiserørsbetennelse.

Du kan også få svelgevansker, når større klumper mat kortvarig «stanser opp» i selve brokket.

Undersøkelser

Diagnosen stilles ved en kikkhullsundersøkelse (gastroskopi) - som du vanligvis får som ledd i utredningen av sure oppstøt/svie bak brystbenet.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

  • Unngå å overfylle magesekken med store måltider.

  • Gi deg tid til å spise, og tygg maten grundig.

  • Unngå overvekt - særlig fett i buken.


Medisinsk behandling:

Ved behandlingen forsøker man å dempe symptomene, oftest med syredempende medisin, men noen pasienter kan også ha nytte av medisin som fremmer tømmingen av magesekken.


Operasjon:

Hvis lidelsen ikke forsvinner, og du har mye ubehag, kan man velge å operere deg for å gjenetablere lukkefunksjonen.


Hvis du må opereres i full narkose, er det viktig at du opplyser om at du har spiserørsbrokk, da det ellers kan renne mageinnhold fra spiserøret ned i lungene under bedøvelsen. Dette kan forhindres ved intubasjon av luftveiene, hvor det plasseres et plastrør i luftrøret for å opprettholde åpne luftveier.

Spesielle forhold hos barn

Barn behandles medisinsk med samme legemidler som voksne.

Sist revidert: 08.12.2021Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.