Spiseforstyrrelser

Hva er spiseforstyrrelser?

Ved spiseforstyrrelser har man et unormalt forhold til det å spise.

Ved anoreksi (anorexia nervosa), vil man unngå å innta mat, og forsøke på forskjellige måter å gå ned i vekt.

Ved bulimi (bulimia nervosa), har man tilbakevendende anfall hvor man først inntar en overdreven mengde mat, og deretter kaster opp eller tar avføringsmidler for å holde vekten nede.

Hvordan forløper sykdommen?

Spiseforstyrrelser opptrer særlig hos unge og yngre mennesker, og sykdommen forløper veldig forskjellig, men den er som regel langvarig. Alvorlige tilfeller av anoreksi kan være livsfarlige.

Hvem får sykdommen?

Risikoen for å få en spiseforstyrrelse er lavest for anoreksi: 0,5-1%. For bulimi er den 1-2%. Spiseforstyrrelser sees langt overveiende blant jenter og kvinner.

Hva er årsaken til spiseforstyrrelser?

Vi kjenner ikke den presise årsaken. Det er en viss genetisk (arvelig) tilbøyelighet, men sykdommen skyldes trolig en forstyrrelse av den psykologiske utviklingen i oppveksten, som resulterer i en unormal kroppsoppfattelse der man opplever seg som for tykk eller ikke kan regulere inntaket av føde.

Symptomer

Anoreksi: Det inntrer et betydelig vekttap, opptil 15%, og en forvrengt oppfattelse av å være for tykk. Man trener voldsomt, og bruker avføringsmidler for å unngå å legge på seg. Hos kvinner vil menstruasjonen etter hvert opphøre.


Bulimi: Tilstanden er preget av hyppige spiseanfall, som blir utløst av en voldsom spisetrang. Etterpå prøver man å unngå å legge på seg ved å kaste opp maten igjen, faste og lignende. Det forsterker en forvrengt kroppsoppfattelse.

Ved begge former for spiseforstyrrelser kan man få andre psykiske symptomer som angsttilstander, depresjon og tvangstanker.

Undersøkelser

En grundig psykiatrisk vurdering og en generell helseundersøkelse er nødvendig for at legen skal kunne stille diagnosen, og vurdere hvor alvorlig sykdommen er. Det er viktig å få avklart om det har andre psykiske symptomer enn spiseforstyrrelsen.

Behandling

De viktigste behandlingene er psykologiske og pedagogiske metoder, samt fokus på sosiale forhold så man ikke invalideres av spiseforstyrrelsen.


Medisinsk behandling:

Medisinsk behandling inngår kun som et ledd i din samlede behandling, og kan sjelden stå alene. Ved anoreksi anvendes medisin mot psykiske følgesymptomer som depresjon og tvangstanker. Ved bulimi anvendes medisin mot spiseanfall.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.