Søvnapné

Hva er søvnapné?

Søvnapné betyr åndedrettspauser under søvn. Åndedrettspausene varer vanligvis mellom 15 og 60 sekunder, og du kan ha flere hundre av dem i løpet av en enkelt natt. Når man snakker om obstruktivt søvnapné-syndrom (OSAS) dreier det seg om at man har mange åndedrettspauser under den nattlige søvnen. Dette gir dårlig søvnkvalitet, og medfører at man kan oppleve en rekke symptomer i løpet av dagen, først og fremst tretthet og tendens til å falle i søvn på uønskede tidspunkter.

Hvordan forløper sykdommen?

Du kan ha OSAS i mange år uten at du oppdager det. Det kan bli verre hvis du går opp i vekt, og kan også forsvinne hvis du slanker deg. Mange mennesker som snorker har ikke søvnapné, men hvis de legger på seg, vil de kunne utvikle søvnapné. Man regner med at en del av såkalte solo-ulykker i trafikken skyldes at føreren faller i søvn, og en del av disse trafikanter har OSAS.

Hvem får sykdommen?

Den hyppigste formen for søvnapné skyldes lukking av den nederste delen av svelget. Den opptrer først og fremst hos middelaldrende overvektige menn. Folk som snorker kan ha sykdommen, men det er langtfra alle som snorker som har åndedrettspauser under søvnen.

Hva er årsaken til søvnapné?

Den hyppigste formen for søvnapné skyldes at svelget faller helt eller delvis sammen under søvn. Åndedrettet starter igjen, ofte rett etter en voldsom snorking, uten at man våkner. Under åndedrettspausene kan det forekomme uttalt fall i oksygenmengden i blodet. Trange luftveier på grunn av fedme som presser luftveiene sammen, og f.eks. meget stor bløt gane, stor tunge og forsnevringer i nesen bidrar til tendensen til søvnapné. Sovemedisin og alkohol om kvelden forverrer også tendensen til OSAS. En annen, langt sjeldnere årsak til søvnapné, er utilstrekkelig styring av åndedrettet under søvn, uten at luftveiene lukkes. Denne formen for søvnapné kalles sentral søvnapné, og forekommer hyppigere etter slag eller som følge av beskadigelse av ryggmargen.

Symptomer

Det er ikke sikkert at du selv merker de nattlige åndedrettspausene, men du vil ofte få høre at du snorker mye og sover svært urolig. Generelt er søvnkvaliteten ved OSAS dårlig, og du føler deg ikke uthvilt om morgenen. Om dagen er du ofte trøtt og har tendens til å falle i søvn f.eks. på kino, i møter eller i trafikken.

Undersøkelser

Ved mistanke om søvnapné vil man gjennomføre en såkalt søvnmonitorering, hvor man registrerer søvndybde, åndedrett og mengden av oksygen i kroppen under søvn. Ofte vil man supplere med en generell legeundersøkelse, da mange av pasientene er overvektige og har tendens til diabetes og forhøyet blodtrykk.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Hvis du har OSAS og er overvektig, kan sykdommen muligens forsvinne helt hvis du slanker deg.


Annen behandling:

I dag behandles OSAS som regel med en såkalt CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Pressure), som er en maske som under søvnen blåser litt luft igjennom nesen, slik at den nederste delen av svelget og øvre luftveier holdes åpne av luftstrømmen. De fleste pasienter med mange plager er glade for denne behandlingen, til tross for at masken må anvendes hver natt. Hos enkelte voksne pasienter kan man foreta en operasjon på den bløte ganen eller korreksjon av forsnevringer i nesen. Hos barn kan man ved alvorlig snorking eller søvnapné fjerne polypper eller mandler.

Spesielle forhold hos barn

Hos barn skyldes snorking ofte forstørrede mandler eller polypper, men det er sjelden at de lider av søvnapné.

Sist revidert: 11.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.