Soleksem

Hva er soleksem?

Bilde av soleksem» Vis større bildeSoleksem er en unormal reaksjon i huden på sollys. Tilstanden benevnes også polymorft lysutslett. Soleksem er således ikke bare en alminnelig solbrenthet, men en mer kronisk tilstand som gir tilbakevendende plager i vår- og sommermånedene.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen har tilbøyelighet til å gå over i løpet av noen år. Man kan grovt si at hos halvparten vil sykdommen svinne i løpet av noen år, mens den hos den andre halvparten er mer kronisk.

Hvem får sykdommen?

Soleksem er spesielt hyppig i tempererte klimasoner, spesielt i Skandinavia, hvor ca. 10-20% av befolkningen har soleksem. Det er en overvekt av yngre kvinner i 10-30 årsalderen blant dem som får symptomer. Kvinner utgjør 2/3 av dem som får soleksem. 20% av dem som utvikler soleksem, kan opplyse om lignende tilfeller hos andre familiemedlemmer, noe som tyder på at soleksem kan være arvelig.

Hva er årsaken til soleksem?

Man kjenner ikke den nærmere årsaken til soleksem. En teori går på at det dreier seg om en slags allergisk reaksjon mot et stoff som frigis i huden som reaksjon på solutsettelse. Det er oftest snakk om en reaksjon som kan fremkalles av både lys med lang bølgelengde, UVA-stråler (320-400 nanometer) og lys med kort bølgelengde, UVB-stråler (28-320 nanometer) i sollyset. Man regner med at ca. 75% er overfølsomme for UVA og 50% for UVB. I begge gruppene er ca. 25% overfølsomme for både UVA- og UVB-stråler.

Symptomer

Symptomene begynner i april-mai måned, hvor du får et sterkt kløende utslett i ansiktet på hals og andre lysutsatte hudområder. På huden kan du få små blemmer, røde knopper eller elveblest (rødt utslett, som etter berøring av brennesle). Utslettet oppstår vanligvis 24-72 timer etter at du har vært i solen, og forsvinner gradvis i løpet av 1-2 uker hvis du unngår solen. Soleksem går vanligvis i ro i løpet av juli måned.

Undersøkelser

Hos hudlegen kan du få bekreftet om det dreier seg om soleksem ved å få utsatt huden for små doser kort- og langbølget lys, og en kombinasjon av de to.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Hvis du har soleksem, bør du i sommerperioden bruke en beskyttende solkrem med en høy solfaktor (15 eller mer), som beskytter mot både UVA- og UVB-stråler. Bruk av solhatt og langermet T-skjorte eller lignende kan også være med på å forhindre utbrudd.


Medisinsk behandling:

Du kan få en kortvarig lindring ved å smøre området med krem som inneholder binyrebarkhormon, f.eks. hydrokortison.

Ved alvorligere soleksem kan hudlegen «herde» huden ved å gi deg små doser smalspektret UVB-lysbehandlinger noen ganger i uken tidlig om våren. Da får du færre utbrudd av soleksem i sommerperioden.

Sist revidert: 12.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.