Skrumplever

Hva er skrumplever?

Skrumplever (levercirrhose) er en sykdom hvor leveren danner bindevev og blir hard. Dette betyr at leveren ikke fungerer skikkelig, og at blodtrykket rundt leveren stiger.

Hvordan forløper sykdommen?

Skrumplever er en alvorlig kronisk sykdom. Etter 6 år med sykdommen er cirka halvparten av pasientene stadig i live. De alvorligste følgene av sykdommen er:

  • blodig oppkast (blødning fra åreknuter i spiserøret)

  • vann i bukhulen

  • infeksjoner

  • nyresvikt

  • dårlig ernæringstilstand med muskelsvinn

  • påvirkning av hjernen, med sløvhet og forvirring.

Hvem får sykdommen?

Det er oftest menn som får skrumplever, og særlig middelaldrende menn, men sykdommen kan ramme i alle aldre.

Hva er årsaken til skrumplever?

Knapt halvparten av tilfellene skyldes at pasientene har drukket mer alkohol enn leveren tåler. En hel del av tilfellene kan skyldes fettopphopning i leveren i forbindelse med overvekt eller diabetes. Skrumplever kan også skyldes en kronisk leverbetennelse, som er oppstått på grunn av unormalt aktivt immunforsvar som skader leveren, eller på grunn av hepatittvirus. Forskjellige medfødte stoffskiftesykdommer kan også føre til skrumplever.

Symptomer

Mistanken om skrumplever oppstår som regel på grunn av allmenn sykdomsfølelse, tretthet, uopplagthet og vondt i magen. I noen tilfeller er sykdommen langt fremskreden innen den oppdages, og pasienten kan få stor mage på grunn av vannansamling, gulsott eller oppkast av blod.

Undersøkelser

Legen undersøker leveren ved forskjellige ultralydsundersøkelser. I mange tilfeller må det tas en vevsprøve (biopsi) fra leveren. Dette skjer under lokalbedøvelse, hvor en nål føres gjennom huden og inn i leveren. Som regel utføres det også kikkhullsundersøkelse av spiserøret og magesekken. Legen tar også blodprøver for å undersøke hva leveren din er syk av, og hvordan leveren din fungerer.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Hvis du har skrumplever må du slutte å drikke alkohol i enhver form og spise mange måltider med høyt innhold av kalorier og proteiner.


Medisinsk behandling:

Som regel må du ta flere typer vanndrivende medisin, og i mange tilfeller ta en betablokker (propranolol), som kan nedsette blodtrykket rundt leveren.

Ved oppkast av blod vil du bli behandlet med injeksjon av legemidler som nedsetter blodtilførselen til åreknutene. Hvis du har blødd mye får du blodtransfusjon. For å forebygge infeksjon får du injeksjon av antibiotika.

Åreknutene i spiserøret behandler man ved å sette strikker på dem ved hjelp av en magekikkert. Vann i bukhulen behandles med flere slags vanndrivende medisiner samtidig. Hvis det er mye vann, må det kanskje tappes av ved hjelp av en kanyle.

Hvis den medisinske behandlingen av åreknuter og vann i magen svikter, kan man avlaste det forhøyede blodtrykket rundt leveren ved hjelp av et rør lagt gjennom leveren via blodbanen. Hvis du blir sløv eller forvirret som følge av skrumplever, må du spise en spesiell kost med mye proteiner og mange kalorier samt laktulose, som bl.a. forebygger forstoppelse.

Har du et unormalt aktivt immunforsvar, leverbetennelse eller en stoffskiftesykdom, må disse sykdommene behandles, slik at skrumpleveren ikke blir verre.

I visse tilfeller kan man ikke utskille gallesyre, som derfor hoper seg opp i kroppen og gir alvorlig hudkløe. Kolestyramin kan binde gallesyrene i tarmen slik at de ikke tas opp i blodbanen, men utskilles med avføringen.

Blir du mer og mer syk av skrumplever, og behandlingen ikke hjelper, kan du i noen tilfeller få en levertransplantasjon.

Spesielle forhold hos barn

Selv helt små barn kan i sjeldne tilfeller få skrumplever. Sykdommen forløper noenlunde som hos voksne, og behandlingene er i prinsippet også de samme.

Sist revidert: 17.06.2015Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.