Skabb

Hva er skabb?

Bilde av skabbmiddgang» Vis større bildeSkabb (scabies) er en infeksjon med en liten, gulbrun midd - en parasitt med fire par ben. Hunnmidden er størst og måler 0,3-0,4 mm. Den drektige hunnmidden graver ganger i det øverste hudlaget, og legger egg i enden av disse gangene. Skabb klør og er plagsomt, og det smitter, men det er ufarlig.

Hvordan forløper sykdommen?

Etter behandlingen kan du fortsatt ha kløe i 2-3 uker. Kløen kan behandles med et lokalbedøvende middel.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få skabb.

Hva er årsaken til skabb?

Skabb skyldes smitte med skabbmidden Sarcoptes scabiei. Skabbmidden foretrekker områder som mellomrommet mellom fingrene, håndleddet, albuene, armhulene, stedet omkring navlen og kjønnsorganene. Hunnmidden legger 2-3 egg daglig, og etter 3-4 dager klekkes eggene til larver. Etter 5-10 dager er larvene fullt utviklede skabbmidder.
I utviklingsland er skabb vanlig. Det finnes særlig i områder med dårlige hygieniske forhold.

Symptomer

2-8 uker etter at du er blitt smittet får du kløe som kan være så sterk, at du klør huden til blods. Det er karakteristisk at kløen blir verre når du oppholder deg i sengevarmen. Kløen skyldes en overfølsomhetsreaksjon overfor midden. Hvis du har hatt skabb tidligere, kan kløen derfor komme bare få dager etter at du er smittet. På de områdene hvor du har kløe, kan det komme rødme og små, væskefylte knopper og kloremerker. Når du klør deg, kan det komme betennelse og skorpedannelse på stedet.

En spesiell form for skabb er skorpeskabb, som gir skorper og skjell på store områder av huden. Skorpeskabb klør som regel mindre, selv om du kan ha utallige midd. Derfor kan mange rekke å bli smittet innen du får stilt diagnosen. Skorpeskabb rammer særlig immunsvekkede og/eller eldre på sykehus og sykehjem.

Undersøkelser

Med en nål prøver legen å finne en levende midd, som deretter blir undersøkt i mikroskop. Middgangen måler kun et par mm og ligner en tynn blyantstrek. I enden av gangen er det en liten, brunlig prikk - det er midden. Legen fanger midden ved å skrape hull på gangen og ta opp midden med nålen. Hvis du har god hygiene, kan det være vanskelig for legen å stille diagnosen, fordi du da har så få skabbganger.

Behandling

Skabb behandles med at du smører deg inn med et skabbmiddel over hele kroppen fra kjeveranden og nedover. Barn under 3 år skal også smøres inn i hårbunnen og ansiktet, unntatt området omkring øynene og munnen. Midlet smøres på ved sengetid, og skal vaskes av igjen etter 8-12 timer. Etter behandlingen må du ta på rent tøy og skifte sengetøy. Behandlingen kan om nødvendig gjentas etter 8 dager. Nærmeste familie og andre nærkontakter må også behandles.

Spesielle forhold hos barn

Hos små barn kan fotsåler og håndflater også være angrepet.

Smitteveier

Du blir smittet ved seksuell kontakt eller annen form for nær fysisk kontakt med en som har skabb. I sjeldne tilfeller kan du bli smittet via sengetøy.

Sist revidert: 12.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.