Sarkoidose

Hva er sarkoidose?

Sarkoidose er en sykdom hvor det forekommer en spesiell betennelsesreaksjon i kroppen som ser ut på en bestemt måte under et mikroskop. Her ser man runde ansamlinger av forskjellige betennelsesceller, såkalte granulomer. Oftest rammes lymfekjertler, lunger, hud og ledd, men det kan være symptomer fra nesten alle organer. Man kjenner ikke årsaken til sarkoidose. Den greske betegnelse sarcoid (kjøttlignende) hentyder til de forandringer som av og til kan sees i huden ved sarkoidose.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet er meget varierende. I de tilfellene hvor sykdommen oppstår plutselig, kan symptomene forsvinne av seg selv i løpet av noen måneder, og det vil ikke være behov for langvarig behandling. Dette forløpet sees hos de aller fleste som rammes av sykdommen. I de tilfellene hvor utviklingen er snikende, kan det dannes arrvev i lungene som ødelegger normalt lungevev. I disse tilfellene er fremtidsutsiktene dårligere, og som regel følger en permanent nedsettelse av lungefunksjonen og en vedvarende tendens til åndenød. I ganske få prosent av tilfellene kan sarkoidose medføre en så alvorlig beskadigelse av lungene, at det utvikles alvorlig nedsatt lungefunksjon, og det blir nødvendig med permanent oksygenbehandling.

Hvem får sykdommen?

Sarkoidose opptrer særlig hos yngre voksne i aldersgruppen 20-50 år, men kan også vise seg senere i livet. Sykdommen opptrer med noenlunde samme hyppighet hos kvinner og menn.

Hva er årsaken til sarkoidose?

Man kjenner ikke årsaken til sarkoidose, men den skyldes antagelig en reaksjon på en ytre påvirkning. Det har hittil ikke vært mulig å finne frem til hva slags påvirkning det dreier seg om, men en av teoriene er at det dreier seg om en infeksjon. Sykdommen betraktes ikke som arvelig, og man vet med sikkerhet at den ikke smitter.

Symptomer

Sykdommen opptrer i 2 hovedformer: En akutt forløpende form og en kronisk form. Ved den akutte formen sees ofte feber og tretthet, som lett kan forveksles med en vanlig infeksjon som lungebetennelse eller influensa. Sarkoidose kan gi symptomer fra mange organer. De hyppigste er lymfekjertler, lunger, hud, ledd og øyne. Noen pasienter har kun symptomer fra ett organ, mens andre har mange forskjellige symptomer. Lymfekjertlene på halsen og i armhulene kan hovne opp og føles forstørrede og ømme.

Lungesymptomene omfatter vedvarende tørr hoste og åndenød, som særlig viser seg ved anstrengelse. I øynene kan det være irritasjon og rødme, og synet kan bli uklart. Disse symptomene skyldes oftest regnbuehinnebetennelse. Den hyppigste forandringen i huden er såkalt knuterosen, som er ømme røde knuter som dannes på ben og armer og ofte ledsages av feber og ømhet i leddene. I sjeldnere tilfeller kan det også være symptomer fra spyttkjertler, hjerte eller nyrer.

Undersøkelser

Man vil vanligvis foreta følgende undersøkelser:

  • røntgenundersøkelse og/eller CT-skanning av lungene

  • måling av lungefunksjonen

  • blodprøver

Det er viktig å utelukke andre sykdommer, spesielt tuberkulose, som noen ganger viser seg i lungene på samme måte som sarkoidose. I noen tilfeller kan symptomene og røntgenbildet av lungene være så karakteristisk for sarkoidose at man ved hjelp av disse undersøkelsene kan stille diagnosen med stor sikkerhet. Men i mange tilfeller er det nødvendig å ta en vevsprøve for å påvise de typiske betennelsesforandringene. Vevsprøven kan tas fra en forstørret kjertel eller fra lungen, leveren eller huden, men ikke fra knuterosen. Da de fleste pasienter med sarkoidose har sykdommen i lungene, er vevsprøver fra luftveisslimhinnen eller fra de små lungesekkene (alveolene) den vanligste undersøkelsen. Prøven kan tas i forbindelse med en kikkhullsundersøkelse (bronkoskopi), som foretas under lokalbedøvelse.

Behandling

Mange tilfeller av sarkoidose går over av seg selv og krever ikke behandling. Hvis det er tegn på at sykdommen forverres, vil man iverksette behandling med binyrebarkhormon som tabletter. Man starter ofte med en høy dose, og trapper deretter ned i løpet av de etterfølgende månedene, hvor man samtidig følger opp med blodprøver, røntgen av lungene og måling av lungefunksjonen. I noen tilfeller kan sykdommen føre til et forhøyet innhold av kalsium i blodet, og i den forbindelse må man unngå D-vitamin og ikke oppholde seg for mye i solen.

Spesielle forhold hos barn

Sarkoidose kan forekomme hos barn, men det er sjelden.

Sist revidert: 11.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.