Sårinfeksjon

Hva er sårinfeksjon?

Bilde av sårinfeksjon» Vis større bildeSårinfeksjon er betennelse i et sår og skyldes en eller flere bakterietyper, vanligvis stafylokokker eller hemolytiske streptokokker.

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste som får en sårinfeksjon blir friske i løpet av en uke uten å få arr. Men i noen tilfeller kan infeksjonen utvikle seg til rosen eller til en byll.

Eldre og pasienter med diabetes har dårlig blodomløp og har derfor vanskeligheter med å bekjempe betennelsen. De har lettere for å få knokkelbetennelse (ostitis) enn andre, hvis sårinfeksjonen sitter på foten eller benet. Eldre med dårlig blodomløp får lett sår på skinnebenet som har vansker med å tilheles.

Hvis infeksjonen kommer i et operasjonssår, kan såret sprekke opp og betennelse renne ut, eller betennelsen kan gå dypere ned. Legen må åpne såret igjen, så betennelsen kan renne ut. I sjeldne tilfeller kan man få blodforgiftning, som kan være livstruende.

Brannsår utgjør en spesiell risiko for sårinfeksjon.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få sårinfeksjon, men det er mest vanlig hos eldre eller pasienter med diabetes.

Hva er årsaken til sårinfeksjon?

Sårinfeksjon skyldes betennelse med en eller flere bakteriearter. De mest alminnelige er den hemolytiske streptokokken Streptococcus pyogenes eller Staphylococcus aureus.

Symptomer

Sårinfeksjon gir rødme, varme, hevelse og smerter i såret, og det kan renne betennelse ut av det.

Sårinfeksjon kan utvikle seg til rosen, eller betennelsen kan trekke seg sammen til en byll. En byll er en rød, hard hevelse (knute), som gjør vondt. Den kan bli gul på toppen av betennelsen (puss). Ofte går det hull på byllen, og pusset renner ut.

Eldre med dårlig blodomløp kan ofte få skinnebenssår (ulcus cruris) med betennelse i. Disse skinnebenssårene gjør som oftest ikke særlig vondt, og det er som regel hverken rødme eller hevelse av huden.

Undersøkelser

Legen kan ta noe av betennelsen på en vattpinne og sende den til et laboratorium, som i løpet av et par dager kan si hvilke bakterier det er i sårinfeksjonen. Hvis du har et skinnbenssår uten rødme og hevelse, skal du ikke podes fra såret, og du skal ikke ha antibiotika.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Du kan nedsette risikoen for å få infeksjon i et sår ved å vaske det med vann og såpe.

Eldre med dårlig blodomløp og skinnebenssår kan få såret til å gro hvis såret blir vasket ofte, og en sykepleier legger en forbinding som presser litt på såret.

Pasienter med diabetes er svært utsatt for å få sårinfeksjoner som kan spre seg til fotens knokler. Hvis du har diabetes, må du derfor gå til legen hvis det går betennelse i et sår på foten. Er det kommet en byll i såret, kan lege skjære hull på byllen, så pusset kan renne ut.


Medisinsk behandling:

Legen kan gi deg en salve som inneholder et antibiotikum. Hvis betennelsen er kraftigere, kan det være nødvendig at du får et smalspektret penicillin eller eventuelt et penicillinasestabilt penicillin som tabletter. Er du allergisk overfor penicillin, kan du få et makrolid.

Til oppløsning av sårskorper i forbindelse med brannsår finnes en spesiell gel som inneholder en rekke enzymer. Brukes bare på sykehuset.

Spesielle forhold hos barn

Barn får ofte rifter og sår. Hvis du forsiktig vasker riftene og sårene med vann og såpe, kan du som regel unngå at barnet får en sårinfeksjon.

Smitteveier

Smitten skjer ved at det kommer bakterier ned i et sår eller en rift. De bakteriene som gir sårinfeksjon er svært alminnelige, de finnes normalt på huden. Du kan derfor lett få bakterier på fingrene. Pill derfor aldri i sår, da det

  • kan gi deg selv betennelse

  • forsinker tilhelingen av såret

  • kan spre betennelse til andre

Sist revidert: 19.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.