RS-virus

Hva er rs-virus?

Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er antagelig den vanligste årsaken til akutt bronkitt hos små barn, og det kan utvikle seg til lungebetennelse.

Hvordan forløper sykdommen?

Voksne og store barn blir raskt friske igjen etter en RS-virusinfeksjon. Små barn kan få lungebetennelse. Hvis de har vanskeligheter med å få luft, kan det være nødvendig med innleggelse på sykehus og eventuelt hjelp med å trekke pusten med en maskin (respirator). Du blir helt frisk igjen etter en RS-virusinfeksjon.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få RS-virusinfeksjon, men det er særlig små barn som blir syke.

Hva er årsaken til rs-virus?

RS-virusinfeksjon skyldes respiratorisk syncytialt virus (RS-virus).

Symptomer

De typiske symptomene er forkjølelse med hoste, nysing og rennende nese. Hos små barn utvikler sykdommen seg ofte til akutt bronkitt med hoste, åndedrettsbesvær og pipende pust. Barnet kan få lungebetennelse med feber på 39°C, og åndedrettet blir raskt. Barnet kan bli blekt og få en blålig farge omkring leppene. Vanskelighetene med å trekke pusten gjør at barnet har vansker med å sove. Barnet kan være så påvirket at det må innlegges på sykehus.

Undersøkelser

Hvis ikke det er nødvendig å innlegge barnet, vil legen som regel ikke foreta noen undersøkelser. På sykehuset vil man undersøke sekret fra nesen for å se om det er RS-virus som er årsak til sykdommen. Det vil også bli tatt blodprøver for å måle graden av infeksjon, og for å se om barnet mangler væske.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Det er viktig å sikre at barnet sover med hodet høyt. Sett ev. sengebena på noen bøker, slik at sengen løftes ved hodeenden.


Medisinsk behandling:

Større barn og voksne kan få lettet åndedrettet med nesedråper, som får slimhinnen til å trekke seg sammen. Hvis barnet har åndedrettsbesvær, kan legen gi et astmamiddel til inhalasjon. Det finnes ikke legemidler som direkte hemmer virus. Palivizumab brukes forebyggende mot RS-virus til for tidlig fødte og barn med kronisk lungesykdom.

Spesielle forhold hos barn

Barn er mer utsatt for å få RS-virusinfeksjon enn voksne, og de kan få høy feber. Det er viktig at et barn med høy feber ikke dekkes til med tepper og dyner, og at barnet får rikelig å drikke. Små barn med RS-virusinfeksjon kan ha vanskeligheter med å die, og å drikke forøvrig. Det er derfor viktig å holde øye med at barnet ikke mangler væske. Et godt tegn på at barnet ikke mangler væske, er at bleien er godt våt.

Smitteveier

RS-virus smitter ved at en person som er forkjølet, hoster eller nyser i nærheten av deg. En annen måte er at du berører f.eks. et bord som den syke nettopp har hostet eller nyst på, og du deretter gnir deg i øynene eller piller deg i nesen.

Sist revidert: 19.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.