Reisesyke

Hva er reisesyke?

Reisesyke og sjøsyke har samme symptomer og samme årsak. Hvis du lett blir reisesyk, blir du sikkert også lett sjøsyk.

Hvordan forløper sykdommen?

Reisesyke er en ubehagelig tilstand der du føler deg meget syk i forbindelse med sjø-, bil- eller flyreiser. Men du blir frisk igjen senest i løpet av et par timer etter at reisen er slutt, og du får ingen mén av det.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få reisesyke. Mange tror ikke at de kan få sjøsyke, men det avhenger av hvor voldsomme og uvante bevegelser de utsettes for. Barn er mer følsomme enn voksne, og kvinner er ofte mer følsomme enn menn. Tilbøyeligheten til reisesyke avtar normalt med alderen, og den avtar også hvis du gjentatte ganger utsetter deg for det som gjør deg dårlig.

Hva er årsaken til reisesyke?

Balansesenteret i hjernen er vant til å få opplysninger om bevegelser fra både synet, beina og det indre øret. Balanseorganet i det indre øret oppfatter bare hurtige bevegelser, og derfor har det vanskeligheter med å gi hjernen beskjed når du er utsatt for en langsom bevegelse, som når en bil dreier, eller en båt gynger. Synet kan derimot lett oppfatte hvilke bevegelser som foregår. På den måten blir balansesenteret i tvil om hva som egentlig skjer. Man tror at det er denne konflikten i hjernen som er årsak til at du får reisesyke.

Symptomer

De første symptomene på reisesyke er at du blir stille og litt innadvendt. Mange får hodepine, blir triste og søvnige. Dersom påvirkningen fortsetter, eller blir sterkere, får du mer ubehagelige symptomer. Det begynner ofte med at du blir litt rød i hodet og begynner å svette. Deretter blir du veldig blek. Du blir tørr i munnen og får kvalme, og til slutt kaster du opp. Selv om skipet legger til kai, eller bilen stanser, kan symptomene fortsette i flere timer etterpå. Det kan føles som om jorden gynger når du går i land.

Undersøkelser

Det er ingen grunn til å undersøke deg nærmere hvis du har tendens til reisesyke.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Hvis du på forhånd har en klar fornemmelse av hvilke bestemte egenskaper den kommende bevegelsen har, kan balansesenteret ditt bedre håndtere situasjonen, og du er mindre tilbøyelig til å bli syk. Ligger du ned, har balansesenteret ikke bruk for så presise opplysninger som når du står oppreist, og konflikten mellom synet og det indre øret er derfor ikke så betydningsfull. Hvis balansesenteret i hjernen har erfaring med de bevegelsene du utsetter deg for, kan du tåle mye mer. Du blir f.eks. sjøsterk av å seile mye.

Utover det, er det et par gode råd du kan følge:

  • Barn med tilbøyelighet til reisesyke kan sitte i bilen slik at de kan se ut og følge med på bilens bevegelser. Det verste du kan gjøre er å gi dem noe å lese i.

  • Dersom du er ute og seiler, kan du følge skipets bevegelser med øynene. Hvis du kjenner at sjøsyken er på vei, kan du legge deg ned.


Medisinsk behandling:

Forskjellige midler mot reisesyke kan forhindre eller lindre symptomene. Det er viktig at du begynner behandlingen før reisen, for hvis du først har begynt at kaste opp, kan du ikke holde en tablett i deg.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.