Regnbuehinnebetennelse

Hva er regnbuehinnebetennelse?

Regnbuehinnebetennelse (iritis, iridocyclitis) er en betennelsesreaksjon i øyets regnbuehinne, men den skyldes ikke bakterier eller virus. Sykdommen forekommer oftest i forbindelse med giktlidelser, f.eks. leddgikt, og andre sykdommer i kroppens immunforsvar.

Hvordan forløper sykdommen?

Ved korrekt behandling i tide, kan sykdommen oftest bringes i ro, uten at du får varig skade. Men betennelse i regnbuehinnen kan utvikle seg svært alvorlig, og medføre et varig synstap eller blindhet.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få sykdommen.

Hva er årsaken til regnbuehinnebetennelse?

Regnbuehinnebetennelse skyldes at ditt eget immunforsvar reagerer overfor regnbuehinnen.

Symptomer

Øyet er rødt, irritert, smertefullt og løper i vann. Samtidig opplever du lysskyhet. Sykdommen kan være begrenset til ett øye, men ofte er begge øynene syke.

Undersøkelser

Legen vil undersøke øyet under stor forstørrelse med et spesielt mikroskop. Legen vil måle trykket i øyet. I enkelte tilfeller vil øyelegen utvide pupillen med øyedråper for å se inn i øyets indre, da sykdommen også kan forekomme i øyets netthinne eller årehinne.

Behandling

Betennelsesreaksjonen kan dempes med binyrebarkhormon som øyedråper. I alvorlige tilfeller kan binyrebarkhormon gis som innsprøytning under øyets slimhinne eller som tabletter. Binyrebarkhormoner kan i sjeldne tilfeller gi forhøyet trykk i øyet, derfor må øyelegen måle øyetrykket jevnlig i behandlingsperioden.

Behandlingen suppleres med pupillutvidende øyedråper, som trekker regnbuehinnen vekk fra øyets linse og dermed forhindrer regnbuehinnen i å klebe fast til øyets linse. De pupillutvidende dråpene gir dessuten smertelindring.

Sist revidert: 01.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.