Psoriasis

Hva er psoriasis?

Bilde av psoriasis, negler som løsner» Vis større bildeBilde av psoriasis på albuer» Vis større bildePsoriasis (psoriasis vulgaris) er en kronisk hudsykdom hvor overhudens celler deler seg hurtigere enn normalt, og hvor det samtidig er en betennelsesreaksjon (inflammasjon) i overhuden og lærhuden. Dermed dannes synlige skjell og rødme i huden.

Hvordan forløper sykdommen?

Psoriasis er en kronisk sykdom. Den viser seg i utbrudd som kan være mer eller mindre omfattende, og som varer forskjellig. Et utbrudd kan gå helt i ro, og man kan ha korte eller lange perioder med lite eller ingen psoriasis, men risikoen for et nytt utbrudd er alltid til stede.

Det er umulig å forutsi sykdomsforløpet hos den enkelte psoriasispasient. Forløpet kan til dels avhenge av livsstil, og både psykisk og fysisk stress kan fremkalle et utbrudd. Alkohol i større mengder kan også forverre sykdommen.

Infeksjoner og visse legemidler kan utløse et utbrudd hos personer med tendens til sykdommen. Beskadiger man huden ved f.eks. å klø på den, kan man få psoriasis i arret (Kjøbner-fenomen). Derfor er det viktig at man så vidt mulig unngår ting som kan fremkalle eller forverre sykdommen.

Psoriasisgikt er en komplikasjon som 5-10% av psoriasispasienter får. Den kan føles som lett stivhet i leddene om morgenen, men kan også medføre større forandringer med smerter og ømhet, særlig i de ytterste leddene på fingre og tær. De store leddene og leddene i ryggsøylen kan også bli angrepet.

Hvem får sykdommen?

Psoriasis rammer 2-3% av befolkningen. Mange får første utbrudd i 16-20-årsalderen, men psoriasis kan ramme i alle aldre. Det er ikke sjelden at de første tegn først sees i 50-60-årsalderen. Psoriasis er like hyppig hos menn og kvinner. Hvis en eller flere i din familie har psoriasis, har du økt risiko for å få sykdommen.

Hva er årsaken til psoriasis?

Årsaken til psoriasis kjenner vi ikke. Antagelig er det flere faktorer som spiller inn. Psoriasis smitter ikke. Den røde fargen i utslettet skyldes en vevsreaksjon (inflammasjon) i huden. Infeksjoner (spesielt streptokokkinfeksjon i halsen), stress, alkohol, røyking, fedme og visse legemidler (bl.a. klorokin, betablokkere og litium) kan forverre psoriasis, eller få sykdommen til å bryte ut, hvis du har tendens til psoriasis.

Symptomer

Større eller mindre skjellende flekker er den vanligste formen for psoriasis. Flekkene kan sitte overalt på huden, men er mest alminnelig på albuer, knær og i hårbunnen. Dersom du skraper av de øverste skjellene, kan du se små blødninger i huden. Psoriasis kan dessuten opptre i forskjellige former: Psoriasis i hudfolder (invers psoriasis) sees som røde flekker uten skjell i hudfolder under armene, i lysken og i skrittet. Psoriasis i neglene sees ofte, og viser seg som en fortykkelse av neglen, som kan løsne. Dråpeformet (guttat) psoriasis sees som små dråpeformede, skjellende flekker over det meste av kroppen. Denne formen er ofte utløst av en streptokokk-infeksjon i halsen. Pustuløs psoriasis er en sjelden og mer alvorlig form, som viser seg som utbredte, små gule blemmer (pustler), feber og sløvhet.

Undersøkelser

Psoriasis er som regel svært karakteristisk, men i tvilstilfeller kan legen ta en vevsprøve (hudbiopsi), som undersøkes i mikroskop.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Det er viktig at du innstiller deg på at psoriasis er en kronisk hudlidelse, selv om behandling kan minske plagene betydelig. De fleste kan klare seg med lokalbehandling, men behandlingen avhenger av hvor alvorlig du er angrepet og av din alder. Behandlingen bør foregå i samråd med lege.


Medisinsk behandling:

 • Lokalbehandling med fuktighetskrem minsker mengden av skjell og bløtgjør huden og kan ev. kombineres med tjære, binyrebarkhormon eller D-vitamin (kalsipotriol). Binyrebarkhormon kan kun anvendes i få uker. Ved langvarig behandling bør man anvende enten kalsipotriol eller kombinasjonspreparater, som inneholder både kalsipotriol og binyrebarkhormon.

 • Lysbehandling (UVB-lysbad eller PUVA) eller klimaterapi (sol og bading i saltvann) har god virkning hos mange.

 • Tablettbehandling er kun for pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig virkning med lokalbehandling og lys:

  • Acitretin er et A-vitaminlignende middel som normaliserer celledelingen og hemmer vevsreaksjonen (inflammasjonen).

  • Apremilast, ciklosporin og leflunomid hemmer vevsreaksjonen (inflammasjonen).

  • Metotreksat hemmer celledelingen og vevsreaksjonen (inflammasjonen).

  • Adalimumab, brodalumab, dimetylfumarat, etanercept, golimumab, guselkumab, infliksimab, iksekizumab, rizankizumab, sekukinumab, tidrakizumab og ustekinumab er såkalte biologiske legemidler, som undertrykker kroppens immunforsvar og demper betennelsesreaksjonene ved de alvorligste formene for psoriasis og psoriasisgikt.

Sist revidert: 25.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.