PMS (premenstruelt syndrom)

Hva er pms (premenstruelt syndrom)?

PMS er en tilstand med tilbakevendende fysiske og psykiske symptomer. Tilstanden kommer i ukene opp til menstruasjonen, og avtar eller forsvinner når menstruasjonen kommer.

Hvordan forløper sykdommen?

Hos noen kvinner varer sykdommen inntil menstruasjonene opphører i overgangsalderen, men hos andre forsvinner den før. Selv om symptomene kan være svært plagsomme, er tilstanden ikke farlig.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen kan ramme alle kvinner i fruktbar alder. Opptil en tredjedel av alle kvinner lider av symptomer på PMS i større eller mindre grad. Kun hos omkring 10% er symptomene så uttalte at de søker lege. Omkring 5% har så alvorlige symptomer, at det går ut over de arbeidsmessige eller sosiale funksjoner.

Hva er årsaken til pms (premenstruelt syndrom)?

Årsaken til PMS er ukjent, men noen mener at sykdommen skyldes forskyvninger i hormonbalansen. Muligens er PMS arvelig.

Symptomer

Fullt utviklet omfatter PMS både fysiske og psykiske symptomer. Der er beskrevet over 100 forskjellige symptomer, men de fleste kvinner med PMS er kun plaget av en mindre del av disse. De vesentligste symptomene er:

Fysiske symptomer: Vann i kroppen, vektstigning, brystspenning, kvalme, hodepine, svimmelhet, hetetokter, økt appetitt og endringer i smaksoppfattelsen.

Psykiske symptomer: Tretthet, depresjon, irritabilitet, økt sårbarhet, lavt selvfølelse, søvnløshet og angsttilstander.

Undersøkelser

Det finnes ingen undersøkelser som kan teste deg for PMS.

Behandling

Da årsaken til PMS ikke er kjent, finnes det ingen effektiv behandling mot det. Flere legemidler har vært forsøkt, men det er kun blitt gjennomført få vitenskapelige undersøkelser av behandlingenes effekt.


Medisinsk behandling:

Den beste effekten oppnås ved behandling med SSRI eller SNRI (midler mot depresjon). Behandlingen har både effekt på de fysiske og de psykiske symptomene. Du kan da ta medisin i de periodene hvor du har det verst. Du kan også ha god effekt av at ta kalsium (kalk), 1 gram om dagen.

Hvis du har vann i kroppen, kan du eventuelt ta vanndrivende medisin. Noen kvinner kan ha nytte av behandling med hormoner.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.