Polycystisk ovariesyndrom

Hva er polycystisk ovariesyndrom?

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en samling av symptomer (et syndrom), hvor du har manglende eggløsning (anovulasjon), ufrivillig barnløshet og forhøyet innhold av androgen i blodet.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen kan sees hos 5-10% av kvinner i fertil alder, og er til en viss grad arvelig. Tilstanden kan oppstå i puberteten eller senere.

 

En relativt stor andel av kvinner med PCOS har tegn på stoffskiftesykdom i form av:

Dette gir økt risiko for hjerte-karsykdommer.

Hva er årsaken til polycystisk ovariesyndrom?

Nedsatt følsomhet for insulin (insulinresistens) er av stor betydning for utvikling af PCOS. Nedsatt følsomhet for insulin gjør at du produserer mer insulin, og det medfører stimulering av produksjonen av androgener i binyrer og eggstokker. Appetitten din forstyrres, og utskillelsen av kjønnshormonene gonadotropiner (follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH)) endres.

 

I eggstokkene betyr den manglende stimuleringen av follikkelstimulerende hormon (FSH), at ingen av de ledende eggcystene (folliklene) utvikles. Eggstokkene har derfor mange små follikler som produserer østrogen. Pga. manglende utvikling av en ledende follikkel, uteblir eggløsning og menstruasjon (avstøtning av livmorslimhinnen).

Den konstante påvirkningen av østrogen på slimhinnen i livmoren medfører fortykkelse av slimhinnen, noe som kan sees ved ultralydsskanning.

Symptomer

Typiske symptomer er blødningsforstyrrelser, ufrivillig barnløshet, overvekt og hudproblemer i form av akne og/eller uønsket hårvekst i ansikt, på magen, armer og ben (hirsutisme).

Undersøkelser

Legen vil foreta en ultralydsskanning av underlivet. Ved ultralydsskanning finnes forstørrede eggstokker med mange eggcyster (follikler) og fortykket livmorslimhinne.

 

Dessuten kan en blodprøve vise om innholdet av androgen er for høyt.

 

To av disse kriteriene skal være oppfylt før legen kan stille diagnosen PCOS:

  • Sjeldne eller uteblitte menstruasjoner

  • Du har tegn på PCOS, f.eks. uønsket hårvekst, eller en blodprøve viser det

  • Polycystiske eggstokker.

Behandling

Fordi PCOS viser seg på mange forskjellige måter, er det også mange behandlingsmuligheter, hvorav flere kan starte hos egen lege.

 

Hva kan jeg selv gjøre?

Hvis du er overvektig og har nedsatt følsomhet for insulin, er vekttap og diett en viktig del av behandlingen. Selv mindre vekttap på 5-10% har vist seg å bedre hormonene dine og muligheten for graviditet. Opp mot halvparten av overvektige kvinner får regelmessig eggløsning etter et vekttap på 5-10%.


Medisinsk behandling:

Hvis du ikke ønsker å bli gravid, men gjerne ha regelmessig menstruasjon, kan du ta P-piller. P-piller medfører økt produksjon av et protein kalt SHBG (kjønnshormonbindende globulin), som binder androgener, og det gir en bedring av den økte hårveksten og akne.

I noen tilfeller kan den økte hårveksten behandles hos kosmetolog eller hudlege.

Hvis du har nedsatt følsomhet for insulin, kan du behandles med diett og metformin, som er et middel mot diabetes. Dette kan hjelpe til å forebygge diabetes type 2, og det kan også bedre fertiliteten.

Hvis du har PCOS og ønsker å bli gravid, må du ofte gjennom fertilitetsbehandling med stimulering av eggløsningen for å oppnå graviditet.

Sist revidert: 05.07.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.