Peniskreft

Hva er peniskreft?

Peniskreft (cancer penis) er en ondartet svulst som oppstår i penis. Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Peniskreft oppstår nesten alltid på penishodet og på undersiden av forhuden. Her starter forandringene som en liten knute eller et sår som ikke vil gro. Ofte er forandringene dekket og gjemt av en innsnevret forhud. Svulsten vokser i dybden og kan nå dypt inn i svamplegemet. Peniskreft spres som regel til lymfeknutene i lysken. Hvordan sykdommen utvikler seg avhenger av hvor mye kreften har spredt seg. Man kan dø av peniskreft.

Hvem får sykdommen?

Peniskreft rammer kun menn. Sykdommen er sjelden i Norge.

Hva er årsaken til peniskreft?

Det er funnet en sammenheng mellom utvikling av peniskreft og dårlig forhudshygiene. Det er også vist en sammenheng mellom peniskreft og infeksjon med humant papillomavirus (HPV).

Symptomer

Sykdommen gir i starten ingen symptomer, og viser seg først som en mistenkelig forandring på spesielt penishodet i form av en knute eller et sår som ikke vil gro. Det kan samtidig være forstørrede lymfeknuter i lysken. Får du slike forandringer på penis må du ta kontakt med lege.

Undersøkelser

Legen vil ta en vevsprøve (biopsi) fra den antatte svulsten. I noen tilfeller kan det være nødvendig å undersøke hvor dypt svulsten vokser i penis ved hjelp av en MR-skanning. Hvis det mistenkes spredning til lymfeknutene i lysken, må du få tatt en PET/CT-skanning for å utelukke ytterligere spredning av sykdommen.

Behandling

Hvis det kun er snakk om forstadie til kreft eller tidlige kreftforandringer, kan disse fjernes med kniv eller laser uten å måtte fjerne selve penis. Hvis svulsten er vokst dypt og er aggressiv, opereres enten deler av eller hele penis bort. Ved mer utbredt sykdom fjerner man særlig utsatte lymfeknuter i lysken. Ved strålebehandling kan man forsøke å bevare penis.


Medisinsk behandling

I utvalgte tilfeller kan man ved sykdom med spredning behandle med flere typer cellegift på en gang. Man kan ikke helbrede sykdommen på dette tidspunktet, men cellegift har vist å gi opptil flere års forlenget overlevelse.

Sist revidert: 29.03.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.