Panikkangst

Hva er panikkangst?

Panikkangst er en tilstand som er preget av tilbakevendende plutselig innsettende panikkanfall som ikke skyldes en reell ytre fare eller belastning.

Hvordan forløper sykdommen?

Panikkanfallene opptrer i begynnelsen helt uprovosert. Senere kan de utløses hvis du kommer på steder hvor du tidligere har opplevd panikkanfall, f.eks. i butikker eller overfylte busser. Forløpet er hos mange forbigående, med risiko for senere tilbakefall, men kan bli kronisk hos en mindre gruppe, ca. 30%. Ved et langvarig forløp opptrer ofte depresjon, og personen isolerer seg, fordi panikkanfallene utløses på så mange steder.

Hvem får sykdommen?

Sykdomsrisikoen er ca. 2-4%, og tilstanden sees dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn. Den opptrer allerede i barndom og ungdomsår, men de fleste søker først behandling i 20-30-årsalderen.

Hva er årsaken til panikkangst?

Angstlidelser skyldes et komplekst samspill mellom genetiske (arvelige) og miljømessige forhold, som fører til en særlig sårbarhet overfor belastninger. Innlæring av uhensiktsmessig atferd i oppveksten spiller en viktig rolle. Ubehagelige opplevelser i barndommen kan således senere i livet danne grunnlag for utvikling av angstsymptomer.

Symptomer

Et panikkanfall preges av typiske fysiske angstsymptomer, som hjertebank, åndenød, svetting, skjelvinger og svimmelhet, samt ubehagelige psykiske symptomer, som frykt for å miste selvkontrollen og dødsangst.

Undersøkelser

Det er viktig å foreta en grundig undersøkelse for å utelukke sykdommer som kan gi tilsvarende symptomer, f.eks. hjerte- eller stoffskiftesykdommer. En grundig psykiatrisk vurdering er også nødvendig, for å utelukke sykdommer som schizofreni, depresjon og stoffmisbruk, hvor panikkanfall sees hyppig.

Behandling

Behandlingen er både samtaleterapi (kognitiv psykoterapi) og medisinsk behandling. Ved kognitiv psykoterapi lærer du teknikker for å beherske angstanfall, og du utsettes gradvis for situasjoner som utløser angst.


Medisinsk behandling:

Legemidler mot depresjon er effektive mot panikkanfall.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.