Overgangsalder

Hva er overgangsalder?

Overgangsalderen (klimakteriet) er ikke en sykdom. Det er en periode i en kvinnes liv, hvor hun gradvis danner mindre av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og gestagen, for til sist å holde helt opp.

Overgangsalderen innfinner seg normalt i 45-55-årsalderen. Den varer som regel i 1-2 år, men perioden kan variere fra få måneder og opp til 10 år.

Omkring 3 av 4 kvinner har plager ved overgangsalderen. Noen slipper med et lett ubehag, andre har så kraftige plager at de søker lege. Fra puberteten til klimakteriet danner kvinner østrogen og gestagen i eggstokkene. Hormonene blir dannet etter en regelmessig syklus, som varer cirka 4 uker. I de første to ukene danner eggstokkene overveiende østrogen, og i de to siste gestagen. Hormonene virker flere steder i kroppen, og påvirker blant annet livmoren, skjeden, urinveiene og knoklene. Hormonene blir dannet i forbindelse med at eggene i livmoren modnes. I forbindelse med overgangsalderen holder eggstokkene gradvis opp med å modne egg, og samtidig går produksjonen av hormoner i stå. Det er mangelen på hormon som gir ubehaget i overgangsalderen.

Symptomer

Symptomene på overgangsalder omfatter en eller flere av disse tilstandene:

  • Hetetokter. De kan komme plutselig og på alle tidspunkter av døgnet. Samtidig kan det komme voldsom hjertebank.

  • Svetteutbrudd kommer som regel om natten og kan forstyrre søvnen.

  • Menstruasjonene blir uregelmessige med lengre tid imellom.

  • Slimhinnene i skjeden og urinrøret blir sarte og tynne, og mer mottagelige for infeksjon.

  • Psykiske symptomer kan også dukke opp i overgangsalderen, men de skyldes ikke hormonmangel.

Undersøkelser

Legen foretar som regel en gynekologisk undersøkelse, men utover det er det sjelden behov for ytterligere undersøkelser.

Behandling

Mange kvinner kommer igjennom overgangsalderen uten behandling.


Medisinsk behandling:

Noen kan ha nytte av hormontilskudd i en periode. Behandlingen kan hjelpe mot hetetoktene, nattesvetten og slimhinneproblemene, men hormonbehandling har ikke noen virkning på de psykiske problemene. Hormonbehandlingen bør fortsette så lenge symptomene forventes å vedvare. Man kan evt. forsøke å stoppe behandlingen etter et halvt år, for å se om symptomene kommer igjen. Langvarig hormonbehandling (i mer enn 5 år) frarådes på grunn av økt risiko for brystkreft. Ved lokalbehandling i skjeden med østrogener er det derimot ingen begrensninger i behandlingsvarigheten. For kvinner som ikke tåler østrogenbehandling, kan hetetokter i overgangsalderen ev. behandles med klonidin.

Sist revidert: 05.08.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.