Overfølsomhet

Hva er overfølsomhet?

Bilde av angioødem» Vis større bildeOverfølsomhet (hyperreaktivitet) er en tilstand hvor kroppen reagerer uhensiktsmessig på stoffer som normalt er ufarlige. Overfølsomhet kan også involvere kroppens immunsystem - da kaller vi det allergi (f.eks. pollenallergi eller allergi overfor et legemiddel). Hvis kroppens immunsystem ikke er involvert, heter overfølsomheten «intoleranse». Sett fra pasientens side kjennes de to tilstandene like ut, og i det følgende fokuseres det på allergi.

Hvordan forløper sykdommen?

Allergi begynner som regel i barndommen, mens intoleranse typisk oppstår i begynnelsen av voksenalderen. Symptomene avtar gjerne med alderen. Meget voldsomme reaksjoner kan være livstruende, men de er meget sjeldne.

Hvem får sykdommen?

Alle kan bli overfølsomme. Arvemessige forhold spiller en stor rolle for allergi. Hvis begge foreldre har allergi, har barna deres opptil 50% risiko for å få det.

Hva er årsaken til overfølsomhet?

Når du kommer i kontakt med det du er overfølsom overfor, utløser det en kraftig reaksjon i kroppen. Reaksjonen begynner med at noen bestemte celler i blodet, mastcellene, frigir et stoff (histamin), som setter symptomene i gang. Har du allergi, skyldes det at noen av kroppens antistoffer (IgE-antistoffene) gjenkjenner stoffet som du ikke tåler, og binder seg til det.

Den utløsende årsak er særlig pollen, dyrehår eller husstøvmidd, men insektstikk og legemidler, f.eks. penicilliner, kan også utløse overfølsomhet. Matvarer får ofte skylden for å fremkalle overfølsomhet, men matallergi forekommer svært sjelden, og nesten kun hos spedbarn i 0-2-årsalderen. Arvemessige forhold spiller en rolle for allergi.

Flere og flere mennesker i den vestlige del av verden får overfølsomhet. Vi kjenner ikke årsaken til dette.

Symptomer

Symptomene avhenger av hvor i kroppen overfølsomhetsreaksjonen foregår, men typisk får du symptomer fra:

I sjeldne tilfeller kan det utløses en voldsom allergisk reaksjon - anafylaktisk sjokk - hvor man får vansker med å puste, blodtrykket faller kraftig, og man besvimer. Denne tilstanden er livstruende hvis man ikke kommer under hurtig behandling. Det er vanligvis en kraftig reaksjon på insektstikk som kan utløse denne tilstanden.

Undersøkelser

Dersom du har allergi, kan legen teste deg med en såkalt prikktest, hvor du blir prikket i huden med forskjellige kjente allergiutløsende stoffer. Hvis du er allergisk, reagerer huden med hevelse og rødme. Legen kan også vha. en blodprøve undersøke om du har IgE-antistoffer i blodet.

Hvis du har intoleranse, kan du i en periode unngå det du tror at du ikke tåler, og etterpå utsette deg for det (en såkalt provokasjonstest). Det bør foregå i samråd med lege.

 

Behandling

Den viktigste behandlingen er at du unngår å utsette deg for det du ikke tåler. En akutt, livstruende anafylaktisk reaksjon behandles med injeksjon av adrenalin og eventuelt binyrebarkhormon og antihistamin.

Hvis du reagerer meget voldsomt med allergi ved insektstikk, kan du forebyggende bli vaksinert mot allergi.

Behandlingen av astma, høyfeber og elveblest er beskrevet under disse sykdommene.

Spesielle forhold hos barn

Jo yngre barnet er, desto større er sannsynligheten for at hans eller hennes overfølsomhet skyldes allergi.

Sist revidert: 18.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.